Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Virtuální hospitace – Francouzský jazyk: Francouzské revoluce a passé composé
Odborný článek

Virtuální hospitace – Francouzský jazyk: Francouzské revoluce a passé composé

6. 6. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Literová

Anotace

Na základě poslechu dialogu čtyř kamarádů z CD se žáci seznámí s historickým pozadím románu Bídníci, poznají minulý čas složený se slovesem avoir, vyvodí si pravidlo pro jeho tvoření a poté aktivně tento čas použijí při procvičování.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučující Mgr. Alenou Literovou a s Dr. PhDr. Renátou Listíkovou z Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat v úterý 14. 6. 2011 od 16.00 do 16.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – SAMSON, Colette. Amis et Compaigne 2. CLE International, ISBN 978-2-09-035493-5.
[2] – SAMSON, Colette. Amis et Compaigne 2. 3 CD audio. CLE International, ISBN 978-2-09-032774-8.
[3] – TŮMOVÁ, Jolana. Minulý čas složený II. 2011. [cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: [http://www.jazykyinteraktivne.cz/predmety/francouzsky-jazyk/7422-minuly-cas-slozeny-ii/?grade=2].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
83.98 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
119.14 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Literová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

učebnice Amis et compaigne 2 (včetně výukového CD), PC, interaktivní tabule