Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Dějepis: Ikonografie gotické architektury
Odborný článek

Virtuální hospitace - Dějepis: Ikonografie gotické architektury

21. 3. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Lubomír Tanzmann

Anotace

Hodina je zaměřena na charakteristiku hlavních prvků a obsahů gotického umění, se zvláštním zřetelem na gotickou sakrální architekturu.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučujícím, Mgr. Lubomírem Tanzmannem, a s expertkou, PhDr. Dagmar Hudecovou. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat ve středu 30. 3. 2011 od 16.00 do 16.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – KIDSON, Peter. Románské a gotické umění. Praha : Artia, 1973.
[2] – HOMOLKA, Jaromír. Pozdně gotické umění v Čechách : 1471 - 1526. 2. vydání. Praha : Odeon, 1985.
[3] – SPUNAR, Pavel. Kultura českého středověku. 1. vydání. Praha : Odeon, 1987.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
65.43 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
134.77 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lubomír Tanzmann

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání
  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Žijeme v Evropě

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

prezentace (fotografie) dataprojektor, PC