Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Biologie: Osmotické jevy v buňce
Odborný článek

Virtuální hospitace - Biologie: Osmotické jevy v buňce

17. 1. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Kateřina Kožnarová

Anotace

Hodina představuje jedno z možných využití experimentálně pojaté laboratorní práce, v tomto případě pro úvod do statistické analýzy dat. Směřuje k naplnění taxonomicky vyšších cílů, implementuje do výuky ICT a pracuje s pojmovým mapováním. Výuka probíhá v anglickém jazyce

První dojmy z výuky můžete vyjádřit zde.

 

O této vyučovací hodině biologie můžete diskutovat přímo s vyučující, PhDr. Kateřinou Kožnarovou, a s PaedDr. Milanem Kubiatkem, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně. Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta se uskuteční v úterý 8. 2. 2011 od 16.00 do 16.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze pouze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – CAMPBELL, Neil A. Biology. 8. vydání. San Francisco : Pearsons Education Inc., 2008. 1267 s. ISBN 978-0-321-53616-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
36.13 kB
Dokument
Pracovní list
pdf
108.4 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
109.38 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Kateřina Kožnarová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

interaktivní tabule, vlastní/školní PC, pracovní listy, data z předchozí laboratorní práce