Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Fyzika: Setrvačnost
Odborný článek

Virtuální hospitace - Fyzika: Setrvačnost

20. 12. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Šárka Kvasničková

Anotace

Úvodní partie dynamiky hmotného bodu je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejobtížnějších kapitol středoškolské fyziky. V hodině fyziky se pokusíme společně s žáky rozbourat často mylné představy o pohybu těles.

 

O vyučovací hodině fyziky můžete diskutovat s Mgr. Šárkou Kvasničkovou z Gymnázia Na Zatlance v Praze, jejíž výuka byla natočena, a s prof. RNDr. Emanuelem Svobodou, CSc., z Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze. Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat ve čtvrtek 13. 1. 2010 od 17.00 do 17.45.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – BEDNAŘÍK, Milan; ŠIROKÁ, Miroslava. Fyzika pro gymnázia - Mechanika. 3. vydání. Praha : Prometheus, 2005. 288 s. ISBN 80-7196-176-0.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
119.14 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
115.23 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Šárka Kvasničková

Hodnocení od uživatelů

Ludmila Šulcová
3. 1. 2011, 18:33
Gratuluji k živé a pěkné hodině. Žáci se "bezbolestně" naučili a pochopili pojem setrvačnost.
Dovoluji si otázku na zjednodušení při nákresu sil, kdy je těleso-vozík v klidu. Reakční síla se s tíhovou silou nemůže vyrušit-žák se o pár hodin dál naučí, že akce a reakce nemají společné působiště, takže se nemůžou tzv. rušit. Nevzniká při výkladu setrvačnosti tedy zjednodušením nákresu sil k chybné představě žáka o působících silách?
Děkuji, získala jsem řadu inspirací! S pozdravem Šulcová
Michaela Porvisova
13. 1. 2011, 16:37
Reaguji na komentář přede mnou paní Šulcové. Přece tíhová síla a reakční síla podložky na těleso nejsou akce a reakce! Obě síly působí na jedno těleso a to vozík a proto je mohu skládat. Ale možná jsem jen Váš komentář nepochopila, vycházím z obrázku na tabuli a jak to chápu já, nevidím Vámi zmiňovanou chybu.
RNDr. Božena Rytířová
13. 1. 2011, 17:36
Mně se hodina líbila. Pokaždé, když takové pokusy provádím, divím se, jak jsou žákům neznámé a překvapující. B.Rytířová
Šárka Kvasničková
13. 1. 2011, 21:14
Děkuji paní Porvošové za vysvětlení, myslela jsem to stejně, i když si myslím, že se silami a jejich znázorňováním je na střední škole problém.
Dagmar Čechová
12. 2. 2013, 01:58
Pěkná hodina, díky za novou inspiraci.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pomůcky na fyzikální pokusy (sklenice, čtvrtka, mince, konvička, provázek, ubrus, autíčko, dřevěné desky s různými povrchy, papírový kapesník, papírová rulička), papíry pro psaní reflexe