Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (74)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 74 položek
Gymnaziální vzdělávání
14. 4. 2010 1x 24583x
Sedm starověkých divů světa
Příspěvek je určen pro hodiny předmětů: Společenskovědní seminář, Dějepis, Mediální výchova. Cílem je žákům přiblížit starověkou, zejména antickou kulturu prostřednictvím původních sedmi starověkých…
Gymnaziální vzdělávání
9. 4. 2010 0x 19460x
Poznáváme své město
Interaktivní činnost v rámci předmětu Dějepis (předmětu Mediální výchova, pokud je ve škole zaveden), kdy po dobu čtyř vyučovacích hodin žáci poznávají historii svého města v celistvosti i v…
Gymnaziální vzdělávání
4. 3. 2010 0x 39892x
Virtuální hospitace – Dějepis: Počátky 2. světové války v Evropě
Žáci se seznámí s problematikou historických událostí na počátku 2. světové války (pakt SSSR–Německo, napadení Polska – včetně události v Katyni, připojení Pobaltí k SSSR, zimní válka).
Gymnaziální vzdělávání
27. 11. 2009 1x 23991x
Velké zámořské objevy v 15. a 16. století
Kombinovaná činnost žáků v rámci předmětu Dějepis. Blok 4 vyučovacích hodin, ve kterém se žáci při práci s texty, internetem a obrazovým materiálem (včetně map) seznámí s historií zámořských objevů v…
Gymnaziální vzdělávání
23. 11. 2009 0x 12013x
Cesta České republiky do Evropské unie
Příspěvek nabízí návrh dvou kompletních vyučovacích hodin včetně klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a návrhů aktivit.
Gymnaziální vzdělávání
5. 11. 2009 0x 10937x
Bojovníci proti totalitě
Ve školním roce 2008/2009 se tým žáků Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnil celostátního projektu Ministerstva obrany ČR v kategorii televizní magazín – ústředním tématem byly události z…
Gymnaziální vzdělávání
3. 7. 2009 0x 14380x
Chci Sluncem být a ne planetou aneb Proměny forem a podob otroctví v dějinách
Příspěvek se zabývá proměnami forem a podob otroctví v dějinách – od starověku přes středověk a novověk až po tzv. novodobé otroctví. Žáci si mají zpřehlednit a utřídit dosud získané informace o…
Gymnaziální vzdělávání
16. 3. 2009 0x 18980x
Život v pravěku
Návrh na netradiční probírání tématu Pravěk formou skupinové práce za použití konstruktivistické strategie.
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 0x 12598x
Hodnocení klíčových kompetencí prostřednictvím opakovací práce z dějepisu
Příklad popisuje hodnocení klíčových kompetencí prostřednictvím opakovací práce z dějepisu na začátku školního roku. Žáci mají za úkol vytvořit písemnou práci, vrací se ke svým poznámkám a portfoliím…
Gymnaziální vzdělávání
6. 8. 2008 0x 12037x
Šifry
Vyučující připraví zašifrovaný text, který žák rozluští pomocí šifrovacího klíče, jenž má také k dispozici. Text může být výchozí k probírané látce nebo opakovací s vloženými chybami, které musí žák…
Gymnaziální vzdělávání
17. 7. 2008 0x 14065x
Dokumenty ve výuce: Totalitarismus
Žáci pracují s výchozím dokumentem, který definuje totalitarismus, a dále s dokumenty, které stály u zrodu komunistického a fašistického totalitarismu. Žáci jednak vyhledávají informace v textu,…
Gymnaziální vzdělávání
16. 2. 2007 0x 13307x
Svědectví pamětníků
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Dějepisu nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro…
Zobrazeno 12 z 74 položek