Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (198)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 198 položek
Předškolní vzdělávání
26. 6. 2007 0x 36476x
Pekař peče housky
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Tento projekt je součástí dlouhodobějšího tematického bloku s názvem "Kdo, co, čím aneb Práce dospělých", který seznamuje děti s prací dospělých,…
Předškolní vzdělávání
13. 6. 2007 0x 40539x
Poslové jara
Týdenní tematický celek Poslové jara děti pomocí poezie seznamuje se životem ptáků a také s počátkem jarního období. Cílem je sblížení dětí s literárním uměním - s poezií, rozvíjení kladného vztahu k…
Předškolní vzdělávání
7. 5. 2007 0x 27851x
Maxipes Fík ve škole
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Cílem tohoto projektu je seznámit děti hravou formou se školním prostředím, zbavit je zbytečného ostychu z neznámého prostředí a připravit je na zápis do 1…
Předškolní vzdělávání
31. 1. 2007 1x 16462x
Medvědí sen - (přezimování zvířat)
Projekt je součástí školního programu "Od jara do zimy". Záměrem při tvorbě projektu bylo vytvořit u dětí povědomí o přírodním prostředí a jeho změnách, seznámit je s volně žijícími zvířaty…
Předškolní vzdělávání
30. 1. 2007 0x 52488x
Slavíme masopust (IB - Zimní čas)
Záměrem tohoto tematického celku je vytvoření základního povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou a kulturou a seznámení s lidovými tradicemi v období masopustu …
Předškolní vzdělávání
15. 12. 2006 0x 76299x
Vánoce přicházejí
Předvánoční čas je dobou příprav a těšení na "Ježíška". Pro děti jsou vhodnou motivací k nejrůznějším činnostem a poznání.
Předškolní vzdělávání
29. 11. 2006 0x 38358x
Poznáváme stromy s panem Veveřákem
Po celý rok se v rámci tématu děti blíže seznamují s ekosystémem les. Za cíl jsem si stanovila vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Učit je vnímat přírodu, která je…
Předškolní vzdělávání
29. 11. 2006 0x 24956x
Projekty v práci mateřských škol aneb Rok s Písmenáčkem
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Projekt "Rok s Písmenáčkem aneb Celý rok se máme rádi" je rozpracován na dobu jednoho roku. Hlavní myšlenkou, která je pojítkem jednotlivých…
Předškolní vzdělávání
28. 11. 2006 0x 16892x
Vyprávění Datla Dalibora
V dětech se snažíme rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a učíme je přírodu chránit. Tento integrovaný blok je součástí celoročního projektu "Cestičkou do lesa".
Předškolní vzdělávání
8. 11. 2006 0x 51579x
Rekreační zimní sporty
Příspěvek nabízí inspiraci k plánování ve třídě na základě výběru integrovaného bloku ze ŠVP. Učitelka zvolila ze ŠVP integrovaný blok s názvem "Rekreační zimní sporty", který směřuje k rozvoji…
Předškolní vzdělávání
19. 10. 2006 0x 12087x
Postýlky pro hračky
Cílem je pomocí hraček a odstřižků látek rozvíjet dětskou tvořivost, fantazii a schopnost dětí vyjadřovat své postoje a myšlenky pro druhé lidi srozumitelným způsobem a přispět k rozvoji sociální…
Předškolní vzdělávání
20. 6. 2006 0x 27486x
Podzimní les sovičky Jůly
V dětech se snažíme probouzet potřebu pobývat v podzimní přírodě, hledat její krásy a zákonitosti, učit je přírodu chránit, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, vnímat přírodu a její proměny…
Zobrazeno 12 z 198 položek