Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „voda“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (32)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 32 položek
Předškolní vzdělávání
28. 3. 2008 0x 17595x
Seznamujeme se s rostlinami a tvoříme herbář
Příspěvek popisuje, jak probíhaly aktivity v rámci tématu o přírodě, především pak o rostlinách našeho okolí. Z obsahu je patrné, že je kladen důraz na prožitkové a situační učení, aby si děti své…
Základní vzdělávání
12. 2. 2008 0x 11492x
Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Chemie)
Příspěvek obsahuje úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) týkající se chemie. Tyto praktické úlohy jsou zaměřené na…
Základní vzdělávání
11. 2. 2008 0x 17476x
Člověk a jeho prostředí
Příspěvek poskytuje inspiraci do výuky chemie, ale i dalších přírodovědných předmětů. Obsahuje okruhy otázek k tématu Člověk a jeho prostředí a náměty na tři chemické pokusy.
Základní vzdělávání
4. 2. 2008 0x 8886x
Podmínky života na naší planetě
Úloha projektů ve výuce.
Předškolní vzdělávání
21. 12. 2007 0x 40702x
Země, voda, vzduch a oheň
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Integrovaný blok navazuje na předchozí znalosti a poznatky z oblasti světa přírody. Autorka dovednosti dětí rozvíjí prostřednictvím praktických činností…
Předškolní vzdělávání
20. 6. 2006 0x 43260x
Poznáváme vodní svět
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech jejích podobách. Děti se hrovou formou seznámí s vlastnostmi vody, s…
Základní vzdělávání
19. 10. 2005 0x 16510x
Voda, vzduch, počasí - pracovní sešit k vyučovacímu předmětu Člověk a jeho svět pro 5. ročník
Pracovní sešit netradičních úloh zaměřených na tematický okruh Rozmanitost přírody (vzdělávací obor Člověk a jeho svět) pro žáky 5. ročníku.
Základní vzdělávání
23. 11. 2004 0x 11311x
Výprava k prameni - části vodního toku
1. den: Umíme poslouchat vodu? (motivace žáků) 2. den: Naše výprava k prameni vodního toku (vyučování v přírodě mimo školní budovu) 3. den: Kudy teče náš vodní tok? (výroba posteru, makety) 4. den…
Zobrazeno 12 z 32 položek