Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Podmínky života na naší planetě
Odborný článek

Podmínky života na naší planetě

4. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Kamila Randáková

Anotace

Úloha projektů ve výuce.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Pro předávání informací v rámci vyučovacího předmětu Kosmická výchova (zahrnuje a propojuje přírodovědné, společenskovědní předměty a výchovy) připravujeme ve třídě Montessori v 8. ZŠ v Kladně tematické projekty. Nechybí vedení žáků ke spolupráci a vzájemné pomoci, kooperace ve skupinách, práce pro společný cíl a na společném řešení problému. Při práci na projektech získávají žáci propojené informace, které umožňují globální pohled na svět. Při plnění úkolů jednotlivých oblastí projektu žáci trénují čtení, psaní, gramatiku, počítají slovní úlohy, sestavují příběhy, dopisy a básničky, pracují na pokusech a zkoumají skutečné věci. K tématu jsou připraveny encyklopedie a knihy, písničky, výtvarné náměty a také se jde vždy do skutečného světa - na exkurzi, výstavu, výlet apod.

Obsah projektů je volen tak, aby zahrnoval také povinný obsah učiva odpovídající cílům vzdělávání v určitém ročníku. Ve školním roce, ve kterém projekt vznikl, vycházely projekty z ekologicky zaměřeného tématu Podmínky života na naší planetě (v předcházejícím roce se žáci seznamovali se vznikem vesmíru a Sluneční soustavou, následovalo přiblížení ke kontinentu Evropa a k našemu regionu).

Téma na celý školní rok Podmínky života na naší planetě obsahuje dvouměsíční projekty:

Projekt Voda
Projekt Světlo
Projekt Půda
Projekt Vzduch

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kamila Randáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět