Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Chemie)
Odborný článek

Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Chemie)

12. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek obsahuje úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) týkající se chemie. Tyto praktické úlohy jsou zaměřené na tvůrčí přístup při řešení určitého problému.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Netradiční úlohy z oblasti zdravovědy, matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu, které mají jedno společné - vyžadují tvůrčí přístup při řešení problému. Autoři průzkumu v nich testovali žáky ne podle úrovně znalostí, ale schopnosti logického úsudku. Významnou roli při řešení úloh hraje experiment.

Úlohy - chemie:

Příloha 1 - Rozpouštění
Příloha 2 - Vzorky půdy
Příloha 3 - Vápenná voda

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence KK k učení – samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
KK k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
KK komunikativní – formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
KK pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Mezioborové přesahy a vazby Matematika a její aplikace
Organizace řízení učební činnosti individuální
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristické
Nutné pomůcky a prostředky voda, kádinky, teploměr, šumivý acylpyrin, náramkové hodinky s vteřinovou ručičkou, míchací tyčinka, pravítko (30 cm), různé vzorky půdy, lakmusové papírky, malé lžičky, ocet, mýdlový roztok, limonádová brčka, papírové utěrky
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
95.7 kB
PDF
rozpouštění
pdf
70.31 kB
PDF
Vápenná voda
pdf
81.05 kB
PDF
Vzorky půdy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

voda, kádinky, teploměr, šumivý acylpyrin, náramkové hodinky s vteřinovou ručičkou, míchací tyčinka, pravítko (30 cm), různé vzorky půdy, lakmusové papírky, malé lžičky, ocet, mýdlový roztok, limonádová brčka, papírové utěrky