Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Země, voda, vzduch a oheň
Odborný článek

Země, voda, vzduch a oheň

21. 12. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Lidmila Vyhlasová

Anotace

Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok navazuje na předchozí znalosti a poznatky z oblasti světa přírody. Autorka dovednosti dětí rozvíjí prostřednictvím praktických činností realizovaných na zahradě mateřské školy. Nabízené činnosti umožňují aktivní účast skupiny dětí, uspokojují jejich potřebu získávat nové zkušenosti objevováním.
Očekávané výstupy:
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci;
 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla;
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady;
 • řešit problémy, úkoly a situace;
 • spolupracovat s ostatními;
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se obrátit v případě potřeby o pomoc;
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný.
Časový rozsah: 2 dny
Věková skupina: 3 - 7 let


Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok navazuje na předchozí znalosti a poznatky z oblasti světa přírody. Autorka dovednosti dětí rozvíjí prostřednictvím praktických činností realizovaných na zahradě mateřské školy. Nabízené činnosti umožňují aktivní účast skupiny dětí, uspokojují jejich potřebu získávat nové zkušenosti objevováním.
Očekávané výstupy:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci;
 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla;
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady;
 • řešit problémy, úkoly a situace;
 • spolupracovat s ostatními;
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se obrátit v případě potřeby o pomoc;
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný.

Časový rozsah: 2 dny
Věková skupina: 3 - 7 let


Autorka představuje pátou část integrovaného bloku „Země, voda, vzduch a oheň", která je určena k realizaci v přírodě (například na školní zahradě). Připravené činnosti děti dle zájmu plní po skupinách na předem připravených stanovištích. Cílem je vytvořit u dětí povědomí o přírodě a její ochraně, umět prakticky využít poznatků o světe, přírodě a o způsobu ochrany zdraví.

Realizace na zahradě MŠ:

 • tělovýchovná chvilka (frontální vyučování) - zdravotně preventivní cviky, protahovací, vyrovnávací a dechové cviky;
 • procvičení lokomoce a dalších poloh a pohybů těla, cviky můžeme motivovat pohyby živočichů ze všech světadílů (opice, klokan atd.), děti stojí v kruhu vytvořeném z lana, kruh představuje planetu Zemi.

Činnosti na zahradě MŠ:

 • země (půda):
  • rozhovor - význam půdy pro člověka (pěstování rostlin)
  • zasazení rostlin - jak se o rostliny musíme starat (např. zalévání, plení záhonku, hnojení)
  • druhy půdy - úrodná černá, jílovitá, červená s obsahem železa, prašná z cesty
  • experiment - suchá půda a mokrá půda, kterou lze rychleji přesít a proč, savost půdy
 • voda:
  • voda - chemická sloučenina vodíku a kyslíku, bez vody a vzduchu by nemohl existovat život na Zemi, za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá, v přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném (led), v kapalném (voda) a v plynném (vodní pára)
  • ochrana vody, vodních zdrojů
  • skupenství vody - pevné (led), plynné (vodní pára) a kapalné (voda)
  • voda podle vlastností - měkká, tvrdá, mořská, destilovaná, užitková, minerální, napájecí, pitná, těžká
  • meteorologie - srážky dle skupenství - déšť, mrznoucí déšť, mrholení, mrznoucí mrholení, rosa, sníh, sněhové krupky, sněhová zrna, krupky, zmrzlý déšť, kroupy, ledové jehličky, jíní, námraza, ledovka
  • voda - pitná, povrchová a odpadní
  • voda tekoucí - pramen, potok, řeka, moře (oceán)
  • voda stojatá - rybník, jezero
  • využití vody - vodní elektrárny
  • experiment - síla vody, pozorování proudu vody v potoce, posílání lístků, zalévání záhonku kropicí konví nebo hadicí, kdy voda vytváří v záhonu koryta
 • vzduch:
  • vzduch - směs plynů tvořících plynný obal planety Země, tedy atmosféru, která sahá až do výše asi 1000 km, bez kyslíku v ovzduší by nemohl existovat život na Zemi, vzduch umožňuje koloběh vody v přírodě
  • kyslík - rostliny, znečisťování ovzduší
  • využití větru - větrné elektrárny, větrné mlýny
  • pohyb mraků, směr větru - pomocí nasliněného prstu děti zjišťují, z jakého směru vítr fouká
  • pohybová improvizace - „Na vítr", „Let ptáků"
  • výroba větrníku
 • oheň:
  • oheň - forma hoření, která vniká prostřednictvím hoření paliva, při hoření se uvolňuje teplo, vzniká svítivá záře a spotřebovává se kyslík
  • oheň - chrání před chladem (kamna, krb), osvětlení (pochodeň, louče, olejová a petrolejová lampa, svíce), v lese chrání před šelmami - zvířata mají z ohně strach, pomáhá při přípravě pokrmu, kouřové signály (indiáni), vypalování porostů, pomocí ohně lze zpracovávat a přeměňovat různé materiály (vypalování hlíny, tavení kovů) atd.
  • bezpečné rozdělávání ohně - ověření znalostí z oblasti požární ochrany (poznatky z realizace projektu „Hasiči v naší vesnici")
  • postup při nebezpečí požáru - vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc
  • výtvarné ztvárnění ohně

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lidmila Vyhlasová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí