Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „reflexe“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (29)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 29 položek
Gymnaziální vzdělávání
30. 5. 2022 0x 833x
DigCompEdu 1.4: Soustavný profesní rozvoj
Proměna světa, ve kterém dochází k učení se, je mimořádně rychlá. Žádnému vzdělavateli nemůže stačit to, co se naučil ve škole, ale sám se musí neustále rozvíjet. Jde o jeden z klíčových předpokladů…
Gymnaziální vzdělávání
19. 5. 2022 0x 1402x
DigCompEdu 1.3: Reflektivní praxe
Celá první oblast DigCompEdu se snaží nahlížet na učitele jako na osobu, která musí reflektovat a rozvíjet svou praxi. Vzdělavatel zde není hotovou úplnou bytostí, někým, kdo si může říci, že je sám…
Základní vzdělávání Spomocník
23. 4. 2020 0x 6715x
Jak učit online
How To Teach Online je MOOC, který pomáhá učitelům se vypořádat se současným přechodem výuky do online podoby. Výběrem několika oblastí poskytuje první pomoc k tomu, abychom respektovali některé…
Předškolní vzdělávání
25. 9. 2018 1x 32337x
Skřítek Podzimníček
V této lekci jsem využila našeho krásného podzimního období, které je plné barev, deště, větru a podzimních tvorečků. Hlavním hrdinou je skřítek Podzimníček, který nás lekcí provází jak dramatickými,…
Základní vzdělávání Spomocník
9. 2. 2017 0x 9106x
Jak pracovat s chybou
Informace o možnostech výukového využití různých druhů chyb podle ředitele americké společnosti Mindsetworks Eduarda Briceña.
Základní vzdělávání
26. 8. 2015 0x 3986x
Systémová spojení: Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání
Představujeme ucelený pokus reflektovat potenciál spolupráce institucí při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků na systémové úrovni. Hlavní ambicí publikace je přinést inspiraci školám, úřadům či…
Základní vzdělávání
5. 2. 2014 0x 6805x
Hranice a prolínání: scénář 4. projektového setkání (2–3 VH)
Během předešlého setkání se žáci věnovali tomu, kdo jsou, co je pro ně cenné, co je pojí s ostatními, co ostatním chtějí ukázat a co si chrání. Čtvrté setkání je koncipováno jako setkání žáků s…
Základní vzdělávání
4. 2. 2014 2x 50624x
Pětilístek
Článek představuje široké možnosti uplatnění aktivity Pětilístek ve výuce.
Základní vzdělávání
8. 1. 2014 0x 9148x
Od udržitelné spotřeby k mobilnímu telefonu
Na začátku tohoto příběhu jsme stáli dva a před námi úkol: seznámit žáky druhého stupně ZŠ se širokým a složitým tématem udržitelná spotřeba za předem nastavených podmínek.
Základní vzdělávání
17. 10. 2013 0x 10712x
Výukové plány do CLIL hodin
Zařazujeme nový seriál CLIL v praxi, jež přináší cca 20 výukových plánů do hodin CLIL. Materiály lze využít v hodině odborného předmětu nebo cizího jazyka, či v hodinách CLIL vedených oběma učiteli …
Základní vzdělávání
7. 12. 2012 0x 17077x
Cílená zpětná vazba
Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky ve všech oblastech vzdělávání, při aktivitách pro volný čas dětí, mládeže i dospělých, v kurzech pro pracovní týmy, v poradenství a…
Základní vzdělávání
13. 12. 2011 0x 9869x
Boj o nezávislost Skotska
Téma Boj o nezávislost Skotska jsem zvolila proto, aby se žáci dokázali vžít i do jiné než současné doby. Období středověku jsem vybrala zcela záměrně, abych zabránila některým žákům řešit problém…
Zobrazeno 12 z 29 položek