Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Skřítek Podzimníček
Odborný článek

Skřítek Podzimníček

Anotace

V této lekci jsem využila našeho krásného podzimního období, které je plné barev, deště, větru a podzimních tvorečků. Hlavním hrdinou je skřítek Podzimníček, který nás lekcí provází jak dramatickými, tak výtvarnými či tv činnostmi/aktivitami. Bylo by na škodu nevyužít přírodních materiálů, které se nám nabízí právě v tomto období. Lekce je vhodná pro všechny věkové kategorie předškolního a mladšího školního věku. Kromě aktivit s metodikou dramatické výchovy se dají realizovat všechny aktivity s mladšími dětmi.

Cíl

Cílem této lekce je obeznámit děti s přírodními materiály a zasvětit je do období podzimu prostřednictvím všech metodik – výtvarné, dramatické, hudební a tělesné výchovy.

Lekci uzpůsobujeme věku dětí a po celou dobu lekce motivujeme aktivity na skřítka Podzimníčka.

PODZIM

Přírodniny

Skřítek Podzimníček 

Hlavním cílem je pracovat s přírodními materiály a blíže se s nimi seznámit

Podzim je krásné a barevné období, nabízí se nám tak jako zajímavé téma, na kterém se dá pracovat skrze všechny metodiky. Především se nám však nabízí spousta přírodních materiálů, které se dají použít právě v tomto období. 

Metodika VV 

Skřítek Podzimníček – první krok k výrobku. Pomalujeme list temperovou barvou (podzimní barvou – hnědou, červenou, zelenou, žlutou, oranžovou) a obtiskneme list na barevný papír (tvrdý A4). Necháme uschnout. Jakmile otisk uschne, domalují děti skřítkovi ruce, nohy a buď nalepí, nebo také dokreslí hlavu skřítka.

Kamarád ježek – z jablíček, kaštanů, žaludů, bukvic a dalších přírodních materiálů.

Aby nebyl skřítek Podzimníček sám, vyrobíme mu kamaráda. Ježečka.

Děti si mohou vybrat velikost ježečka – velký z jablka / malý z kaštanu. Do obojího budeme vpichovat nalámané špejle. Špejle si děti mohou obarvit temperovými barvami. Místo očí napícháme do jablka hřebíček a místo nosu taktéž. Na kaštanu oči a nos namalujeme fixem nebo můžeme nalepit pohyblivé oči.

Při procházce v lese / na zahradě – Postavíme skřítkovi Podzimníčkovi obydlí. Záleží na dětech, co použijí za přírodní materiály. Můžeme jim však pomoci. Nejlepší konstrukci vytvoří z klacíků, střechu mohou postavit z listí a stěny taktéž. Kolem obydlí mohou postavit plot, bazén s lehátkem a tak dále. Zde se děti vyřádí, a navíc se zapojí všechny děti a tvoří společně jako tým.

Reflexe: Jak se bude jmenovat tvůj skřítek Podzimníček? Kterou podzimní barvu máš nejraději? Jaký list jsi použil na skřítka (z jakého stromu)? Kdo vyrobil skřítkovi taky kamaráda? Jak jste pojmenovali tyto kamarády? Kolik má bodlinek? Víte, kde se schovává ježeček na podzim? (pod listím, společně se skřítkem Podzimníček) Jak jste postavili obydlí pro skřítka Podzimníčka? Z čeho jste postavili stěny? Střechu? Má obydlí okna? Co se nachází kolem obydlí? Vleze se tam i ježeček?

Metodika TV

Sluníčková pohádka – jóga pro děti – viz příloha

Rozcvička mezi podzimním listím – rozcvičku volíme tehdy, když necvičíme jógu, nebo když se připravujeme například na překážkovou dráhu, taneček, aerobic či jinou aktivitu spojenou s náročnějším pohybem.

Každý dostane jeden list, se kterým bude kooperovat/cvičit.

Aerobic se skřítky – příklady kreací/kroků/cviků:

 • šlapeme na místě jako skřítkovi vojáci a s listem v jedné ruce děláme půlkruhy, poté ruce vyměníme
 • step touch – krok doprava k noze, doleva k noze (na zem si položíme dva listy před sebe v rozmezí od sebe, jako máme nohy při rozkročení), kroky přímo k listům
 • tep, tep, tep – klepneme špičkou před sebou (ruce střídavě dopředu s listem v obou rukách) – tap front
 • točíme se doprava a doleva – s listem v ruce, vždy pouze jedna otočka na jednotlivé strany – pivot
 • zvedáme kolena a máváme rukama – jako motýlci, opět s listy v ruce
 • poskakujeme na místě (ruce v bok) – s nohama snožmo
 • pony doleva, doprava – skok doprava, poté doleva, vždy první došlapujeme nohou, na jejíž jsme straně – přitom přeskakujeme list na zemi
 • do dřepu a vytáhneme ruce ke sluníčku s listem, který sebereme ze země
 • skáčeme s nohama snožmo doprava, doleva, dozadu, dopředu – na listy rozmístěné na všech čtyřech stranách
 • došlapujeme na nohu, tu druhou volnou vždy zvedáme – leg curl
 • došlapujeme na nohu, tu druhou zvedáme a ťukáme do zadečku – leg curl
 • zvedáme kolena a tleskáme pod nohama – knee up
 • šlapeme véčko a zpátky na místo – V step
 • jumping Jack – nohy od sebe k sobě, rukama tleskáme nad hlavou (skákací panák) – s listy v rukách

Metodika DV

Základem pro dramatické činnosti je příběh. Stačí básnička, krátký příběh. 

Pohádka – viz příloha, lze však použít jakoukoli pohádku o skřítkovi, stačí si ji poté poupravit, aby se příběh odehrával na podzim a aby se skřítek jmenoval Podzimníček. Doporučuji však tuto, je krátká, jednoduchá a milá. 

Převyprávění – Jakmile si pohádku všichni poslechnou, převyprávíme si ji společně.

Sesedneme si do kroužku a můžeme začít. Příběh začínám já, další bude ten, kdo bude mít v ruce předmět (plyšáka, skřítka, žezlo, kaštan, list apod.), bude vyprávět, kdo tento předmět nemá, musí pozorně poslouchat a především nemluvit.

Po převyprávění příběhu si příběh krátce zdramatizujeme.

Dialog – Co si asi skřítkové povídají? – Tuto aktivitu realizujeme se staršími dětmi, které dokáží improvizovat a tvořit celé věty, tedy mluvit v souvislém dialogu.

Úkolem je povídat si ve dvojici o tom, o čem si skřítkové v lese mohou povídat.

Například: Jaká mají rádi povidla? Kdo je jejich kamarád mezi lesními tvory? Kam chodí na procházky? Jaké mají zásoby na zimu? Co mají rádi? A tak dále.

Živé obrazy – Živé obrazy se nejlépe tvoří v početnější skupině. Vyučující zadá situaci a děti ji předvedou pomocí svých těl jako skupina. Jakmile děti vytvoří živý obraz, vyučující chodí mezi dětmi, pokládá jim ruku na rameno a ptá se jich, kdo nebo co jsou.

Například: výlet přes hory a doly – děti mohou vytvořit horu ve dvojici, jedno z dětí bude skřítek, další může být potůček, strom, chaloupka apod. 

Pantomima – jelikož se jedná o náročnější aktivitu, volila bych si ji s dětmi 6+. Vysvětlíme dětem, že při této aktivitě nesmí mluvit, ale pouze předvádět gesta a mimiku. Každý, kdo se bude chtít zúčastnit, si vylosuje, koho bude hrát. Budeme pantomimicky předvádět pouze postavy, které se objevily v pohádce, či takové postavy, které budou úzce souviset s podzimem, či se skřítky a vílami.

Například: skřítek vaří povidla, skřítek se snaží shodit hrušku ze stromu, atd. 

Brainstorming – jednou z možností, jak si zapamatovat či oživit daný příběh, je myšlenková bouře. Sesedneme si s dětmi do kroužku a každý, kdo bude mít v ruce předmět, který si zvolíme nejlépe tematicky, může říct, co ho hned napadá.

Co do lesa patří a co ne? – S dětmi se snažíme vytvořit komunikativní kruh, kde se dozvíme, jestli ví, co patří do lesa a co ne.

Patří do lesa prázdná konzerva? Můžeme v lese pohodit slupku od banánu?

Můžeme dětem pro představu přečíst tabulku, viz příloha.

Divadlo – rozdělíme děti na herce a diváky. Jelikož je pohádka jednoduchá a paní učitelka navíc bude vypravěč, bude lehké pohádku zdramatizovat. Pro lepší zapamatování můžeme dětem nalepit obrázek jeho hrdiny na tričko.

Po odehrání příběhu se děti vymění.

Skřítek Podzimníček – dovyrobení výrobku či nový výrobek – zapojení fantazie, každý má originálního skřítka Podzimníčka. Vzpomeňme si na příběh, jak asi skřítek vypadá? Při tvoření dětem pomůžeme přichystat vše potřebné k dodělání skřítka, a jakmile mají vše připravené, přečteme příběh ještě jednou. Děti budou mít k dispozici různé přírodniny (šišky, žaludy, kaštany, listy, bukvice atd.). Mohou si skřítka dodělat svépomocí či skřítka pouze nachystat a paní učitelka nalepí například přírodniny, které potřebují tavnou pistoli. Děti, které dodělají skřítka, jehož základem je obtištěný list na papíře, mohou vyrobit dalšího skřítka, např. skřítka ze šišek, z kaštanů apod.

Metodika HV

Dechová cvičení – představivost a zapojení ostatních smyslů – předvádíme šumění lesa, nadechujeme se zhluboka lesního kvítí, voláme skřítky a víly, zdravíme lesní zvěř, ťukáme do stromu jako datlové, padání listí, svištění větru, ťukání kapek do spadlých listů, houkání sovy. 

Můžeme pomocí těchto nápadů na zvuky vytvořit příběh. Skřítek Podzimníček se vydal do lesa. Les jej přivítal příjemným šuměním. (děti začnou šumět)

Nabádáme děti, aby v pohodlné poloze dělaly zvuky z příběhu, který jim vyprávíme.

Básnička – Zvolit můžeme také nějakou podzimní básničku – zde inspirace http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/Ř%C3%ADkanky/Podzimn%C3%AD_básničky

Reflexe

Lekci jsem tvořila jen chvíli, protože podzim je bohaté a barevné téma.

Skřítek Podzimníček byla skvělá volba. Děti si jej oblíbily již při první činnosti. 

Tvořit můžeme s přírodninami neomezeně. Děti i po skončení lekce vyráběly další skřítky a kamarády.

Cvičení je vždy zábavná činnost, když navíc zvolíte dynamické melodie, uděláte nejlépe. 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
60.55 kB
PDF
Rozklad v přírodě
pdf
40.04 kB
PDF
sluníčková pohádka
pdf
141.6 kB
PDF
výrobek podzimníček, hlava skřítka k výrobku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 9. 2018
Velmi pěkně zpracované téma, kde se vhodně a zajímavě propojují různé činnosti (VV, DV HV, TV). Vzdělávací program vede děti k pozitivnímu vztahu k přírodě. Pěkné návodné přílohy i odkaz na další básničky.

Hodnocení od uživatelů

Martina Foltynová
4. 11. 2021, 13:34
5 z 5
Výborně zpracované, navzájem propojené činnosti.
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat