Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (43)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 43 položek
Předškolní vzdělávání
12. 12. 2008 0x 21961x
V říši skřítků
Náměty a zajímavé činnosti na pohádkové téma Rej skřítků, zrealizované k příležitosti svátku dětí 1. června. Děti prostřednictvím pohádek a příběhů prožily dva týdny v říši skřítků, kde získaly nové…
Předškolní vzdělávání
8. 12. 2008 0x 103099x
Proměnlivost podzimu
Vzdělávací blok je zaměřen na období podzimu. Cílem je seznámit děti prostřednictvím různorodých činností se změnami v podzimní přírodě a s činnostmi lidí v podzimním období.
Předškolní vzdělávání
20. 11. 2008 0x 40530x
Stromy a listy
Poznávání podzimní přírody při vycházkách do blízkého lesa, informace získané od pedagoga si děti ověřují v encyklopediích, nově získané poznatky využívají při experimentech.
Předškolní vzdělávání
5. 11. 2008 0x 40479x
Barvy podzimu
Článek je inspirován specifikou ročního období – podzimu. Nabízí vhodné relaxační chvilky, ve kterých se děti nejen seznámí s charakteristickými rysy podzimu, ale prostřednictvím cvičení si uvědomí…
Předškolní vzdělávání
31. 10. 2008 0x 24459x
Výpravy do přírody
Projekt zaměřený na pozitivní vztah dětí k prostředí, ve kterém vyrůstají.
Předškolní vzdělávání
8. 8. 2008 0x 47843x
Pavouček provazníček aneb Pavouků se nebojíme
Tímto tématem, zajímavými aktivitami se můžeme blíže seznámit s životem pavouků, aniž by tento malý tvor v nás vyvolával pocit strachu a odporu.
Základní vzdělávání
4. 6. 2008 1x 10766x
Barvy se ukládají ke spánku
Autorka nabízí postup, jak žáci mohou na základě svých zážitků a zkušeností tvořit barevné palety k jednotlivým ročním obdobím, a jak experimentovat s barvami.
Předškolní vzdělávání
30. 5. 2008 0x 28844x
O jabloňce
Projekt seznamuje děti s proměnami v přírodě po celý školní rok. Je zaměřen na poznávání ročních období, především takových charakteristických znaků, které mohou děti pozorovat v přírodě. Průběh…
Základní vzdělávání
19. 5. 2008 0x 13949x
Evropa u nás doma
Projekt poznávání rozmanitosti Evropy ve vztahu k osobní zkušenosti žáků. Žáky vytvořená mapa Evropy a různé materiály z evropských zemí jako základ pro společnou práci ve výuce.
Předškolní vzdělávání
15. 5. 2008 0x 23562x
Podzim
Prezentace tematického celku obsahuje vhodné činnosti k tématu podzim; vychází z prožitků dětí.
Základní vzdělávání
9. 4. 2008 0x 21538x
Voda
V mezipředmětovém tematickém bloku s názvem Voda jsme se s žáky zaměřili na vodu jako jednu ze základních složek života, na podoby vody a na rozmístění vody na naší zemi.
Předškolní vzdělávání
28. 2. 2008 0x 24029x
Polámal se mraveneček
Tematický celek vycházející z celoročního environmentálního programu naší mateřské školy, který probíhá ve spolupráci s Ochranou fauny České republiky, byl zaměřen na pozorování, zkoumání a získávání…
Zobrazeno 12 z 43 položek