Odborný článek

Stromy a listy

20. 11. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

Poznávání podzimní přírody při vycházkách do blízkého lesa, informace získané od pedagoga si děti ověřují v encyklopediích, nově získané poznatky využívají při experimentech.

Jak roste strom

Pomůcky: tematické obrázky
Popis činnosti:
Učitelka dětem s pomocí obrázků vypráví, jak stromy rostou ze semínek, které vítr rozfouká po lese, některá semínka přenáší i lesní zvěř na své srsti. Semínko zapustí do země kořínek a na povrch proniká tenký stonek. Stonek postupně roste a na stonku vyrůstají první lístečky. K růstu potřebuje stromek hodně slunce a vody. Než vyroste velký silný strom, trvá to mnoho let.

Následuje vycházka do lesa, kde děti hledají malé stromečky a popisují, jak jsou velké, zda mají tenký nebo silnější stonek, kolik mají lístků, jaké mají barvy apod. Učitelka upozorňuje také na větší stromky a velké vzrostlé stromy - děti pozorují rozdíly. Učí se pohybovat se v lese opatrně, aby nešlapaly na malé stromečky.

Zasadíme si vlastní strom

Pomůcky: několik žaludů, kelímky nebo květináče, zemina, konvičky
Popis činnosti:
Mezitím, co se budeme učit o stromech, uděláme si pokus. Zasadíme si semínka a budeme pozorovat, zda nám vyrostou stromečky. Připravíme si několik kelímků nebo květináčů, do kterých nasypeme zeminu. Do každého květináče zasadíme jeden žalud, tak aby byl napůl v zemi. Květináče umístíme ve třídě tam, kde budou mít hodně světla, a jeden nebo dva květináče umístíme na temné místo. Nezapomínáme semínka pravidelně zalévat. Tato činnost je dlouhodobější, pozorujeme, zda stromky rostou, jak se jim daří a zda rostou stejně rychle a pěkně doubky, které mají dostatek slunce, a stromky, které jsou na temném místě.

Jak určujeme stromy

Pomůcky: obrázky, encyklopedie
Popis činnosti:
Děti si prohlížejí obrázky a encyklopedie a mají z nich vyčíst základní dělení stromů. Učitelka pomáhá doprovodnými otázkami: popište části stromu (od kořene ke koruně), co hledáme na stromech (listy, tvar stromů, kůru, květy, plody a semena). Děti popisují, v čem se stromy liší, pokud poznají strom na obrázku, pojmenují ho.

Následující činnost probíhá ve skupinkách. Každá skupina dětí dostane několik obrázků jehličnatých stromů a několik obrázků listnatých stromů. Obrázky jsou pomíchané, úkolem dětí je na jednu stranu dát obrázky s jehličnatými stromy a na druhou stranu obrázky s listnatými stromy. Opět mohou pojmenovat stromy, které na obrázcích poznají.

Průzkumná vycházka do lesa

Pomůcky: košíčky, pevné papíry, voskové pastely, svíčky, štětce, vodové barvy
Popis činnosti:
Děti si vezmou košíčky a vydají se s učitelkou na vycházku do přírody. V lese a kolem lesa pozorují různé stromy, popisují jejich velikost, tvar, listy, kůru, plody. Do košíčků dávají různé větvičky, listy, kůru, kterou najdou v lese, šišky, žaludy a další plody. Učitelka vybere místo, kde je více druhů stromů. Každé dítě dostane papír a voskovou pastelku, papír přiloží na kmen stromu ve výšce svých očí (může se připevnit páskou) a voskovkou ho vybarvuje. Děti musí přitlačit, ale přitom dávat pozor, aby neprotrhly papír. Na papíře se pak objeví vzor kůry jednotlivých stromů. Druhý způsob, jak vyznačit vzor kůry různých stromů: Papír, který přiloží na kmen stromu, děti přetřou svíčkou. Ve školce pak papíry přemalují pomocí štětce vodovými barvami. Vzor kůry vystoupí barevně v místech, kde není vosk.

Lesní pěšinky

Pomůcky: hnědá nebo zelená batikovaná látka, barevné tkaničky, barevná klubka vlny, přírodniny‘
Popis činnosti:
Děti sedí v kruhu, uprostřed mají hnědou nebo zelenou batikovanou látku, v krabici různé přírodniny, v další krabici menší klubka různobarevné vlny nebo samostatné delší barevné tkaničky. Látka představuje lesní půdu, kde však chybí les. Ten děti na batikované látce vytvoří - stromy, paseky, úkryty pro zvířátka apod. Na látku děti pokládají různé přírodniny a barevnými tkaničkami nebo vlnou mezi přírodninami v lese tvoří různé pěšinky. Vzájemně se domlouvají a spolupracují. Když les vytvoří, představí ho učitelce - kde je paseka, kde teče potůček, kde jsou domovy pro zvířátka, kam vedou jednotlivé lesní pěšinky (kolem potůčku, mezi velkými smrky, ke krmelci, do liščího doupěte apod.). Tato činnost probíhala v několika dnech, kdy si děti během volných her s „lesní krajinou" hrály a různě ji obměňovaly.

Najdeš správný strom?

Pomůcky: různé přírodniny, obrázky stromů, pracovní listy, pastelky
Popis činnosti:
Na tácek děti rozloží přírodniny, které našly v lese. K dispozici mají velké barevné obrázky s různými listnatými a jehličnatými stromy. Obrázky rozloží na koberci a snaží se k nim přiřazovat plody, kůru, listy a větvičky, které k nim patří. Názvy stromů se snaží určit. Po té každé dítě dostane papír s předkresleným stromem, který pastelkami vybarvuje. Může dle své fantazie dokreslit další přírodu kolem stromu (trávu, mech, houby, ptáčka apod.).

Strom v proměnách čtyř ročních obdobích

Pomůcky: obrazy stromů, kartičky se symboly jednotlivých ročních období
Popis činnosti:
Učitelka rozvine s dětmi rozhovor o nastávajícím ročním období podzimu. Zopakují společně charakteristické znaky podzimu a také popíší, jak v tuto dobu vypadají stromy. Učitelka dětem připevní na stěnu velké obrazy stromů ve čtyřech ročních obdobích. Děti určují, který strom se vztahuje k jaru, létu, podzimu a zimě a vysvětlí, proč si to myslí. Učitelka rozloží do prostoru pod obrazy stromů kartičky se symboly všech ročních období (na každé kartičce je symbol některého ročního období - houby, pampelišky, barevné listí, sníh, jablíčko, motýl apod.). Děti sbírají jednotlivé kartičky a přiřazují je stromům s odpovídajícím ročním obdobím.

Jazykové hrátky

Pomůcky: přírodniny, ozvučná dřívka
Popis činnosti:
Děti sedí v kruhu, uprostřed kruhu mají různé přírodniny. Jednotlivě si každé dítě vybírá jednu přírodninu, řekne její název a určí počáteční písmeno (šiška - š, kůra - k, list - l atd.). Po té učitelka zvolí opačný postup a děti vybírají přírodniny dle jejích pokynů - např. najdi přírodninu, která začíná na písmeno V - větvička, na K - kaštan, kůra apod. Jednotlivá slova pak děti rytmizují vytleskáváním, mohou použít i ozvuční dřívka. Na závěr učitelka seznámí děti s novou básničkou, kterou se postupně naučí:


V pohádkovém lese

Spadla šiška z borovice
jako naschvál ve chvíli,
kdy si pod ní trpaslice
zrovna hrály na víly.
Co se stalo? Skoro nic.
Jen tu větší z trpaslic
ošetřili v nemocnici -
měla bouli pod čepicí.Tvary listů

Pomůcky: větší množství listů z různých druhů stromů, velký formát papíru, pastelky, vodové barvy, štětce
Popis činnosti:
Děti na vycházkách pozorovaly, že každý druh stromu má jiný tvar, jinou strukturu kůry, jiné plody, ale také jiné listy nebo jehličí. Z další vycházky si děti přinesly velké množství listů z různých druhů stromů. Ve třídě si je rozložily na koberec a třídily na hromádky listy ze stejného druhu stromu. Hromádky spočítaly a zjistily, že mají listy z 12 druhů stromů. Učitelka dala dětem velký formát papíru a děti na papír pastelkami obkreslovaly jednotlivé listy. Každé dítě si vybíralo listy, které se mu líbí. Když byl papír pokreslený nejrůznějšími listy, vymalovaly si je děti vodovými barvami. Barvy si vybíraly dle své fantazie - zelenou nebo barevné podzimní. Podzimní barevné listí nepadá pouze venku v přírodě, ale napadalo nám i ve třídě na papír.

Listové kachlíky

Pomůcky: suroviny na těsto, lak, vodové barvy, štětce
Popis činnosti:
Učitelka nejprve připraví s dětmi „sochařskou hmotu":

 • 2 hrnky mouky
 • 1 hrnek soli
 • 1 hrnek vody
 • 2 polévkové lžíce stolního oleje

Vše zpracujeme v těsto. Pak pomoučníme vál a rozválíme těsto až do tloušťky 2 cm. Mezitím si každé dítě vybere list z libovolného stromu. Těsto rozkrájíme na čtverce nebo obdélníky tak, aby každé dítě mělo svůj díl. Vybraný list děti zatlačí žilnatinou dolů do svého dílu těsta tak, aby se dokonale obtiskl. List vyndáme a placku pečeme asi 2 hodiny při teplotě přes 150 stupňů C. Když kachlík vychladne, mohou si ho děti namalovat nebo nalakovat. Své kachlíky mohou děti věnovat svým maminkám nebo si je vystavit ve školce.

Kouzelný sáček

Pomůcky: přírodniny, látkové sáčky
Popis činnosti:
Děti s učitelkou vzpomínají, jaké přírodniny si přinesly z lesa (šišky, mech, žaludy, kaštany, bukvice, různé větvičky, jednotlivé listy, stromovou kůru a další). Děti je umí pojmenovat, ale poznají je i po hmatu? Učitelka dětem připravila kouzelné látkové sáčky, v každém z nich je ukryta nějaká přírodnina, kterou děti znají. Děti si vybírají jednotlivé sáčky, do kterých se ale nedívají, pouze rukou zkoumají a snaží se určit, která přírodnina je v konkrétním sáčku ukryta. Po ukončení této činnosti vysypou děti přírodniny ze všech sáčků na tác nebo noviny a znovu je zkoumají hmatem. Vybírají si jednotlivé přírodniny a hmatem zjišťují, jaké jsou - hladké, drsné, píchají, jsou měkké (např. mech), tvrdé, těžké, lehké... Mohou je také porovnávat mezi s sebou - co je lehčí, těžší, hladší apod.

Život v lese

Pomůcky: obrázky lesa, obrázky jednotlivých zvířat
Popis činnosti:
Velké množství stromů pohromadě tvoří les a les je domovem mnohých zvířat. Víme, která zvířátka bydlí v lese? Děti pracují ve skupinkách a každá skupina má k dispozici jednotlivé obrázky s různými zvířaty (liška, zajíc, kuna, jezevec, srnka, divoké prase, bažant, datel, jelen, ježek, krtek, pes, kočka, medvěd, sova, kůň, kráva, a další). Jejich úkolem je vybrat ta zvířata, která mají domov v lese. Vybraná zvířata dají děti z každé skupiny k obrázku lesa. Učitelka zkontroluje správnost splnění úkolu u každé skupiny, pokud se vyskytne nějaká chyba, požádá děti z některé další skupiny, aby pomohly chybu vyřešit. Učitelka zavede s dětmi rozhovor, jak se máme v lese chovat. Les je domov pro zvířátka, proto do lesa chodíme na návštěvu a podle toho se musíme i tak chovat, abychom zvířátka v jejich domově nevyplašili.

Les ve školce

Pomůcky: různé stavebnice, plyšová zvířátka, papíry, pastelky
Popis činnosti:
Les máme hned vedle mateřské školy, ale vytvoříme si ho i ve třídě. Učitelka krátce zopakovala s dětmi, jak to v lese vypadá, co vše tam viděly. Děti mají k dispozici stavebnici, která obsahuje dřevěné stromy a houby, ale dle fantazie mohou použít další stavebnice a hračky ze třídy, popřípadě mohou dokreslit různé rekvizity na papír.

Opět se ukázala nezměrná fantazie a představivost dětí. Stavěly les nejen ze stavebnice, kterou jim učitelka nabídla, ale použily také dřevěné kostky různé velikosti a další stavebnice, plyšová zvířátka, dokreslovaly sluníčko, rybník, trávu, mech apod. Téměř po celé třídě vyrostl les se zvířátky, houbami, s jezírkem, různými úkryty pro zvířátky, děti nezapomněly ani na krmelec apod. Tato činnost děti velmi bavila a trvala několik dnů, kdy děti les rozšiřovaly o další nápady a různě ho upravovaly.

Hra na veverky

Pomůcky: lano, obrázek lesa, bubínek
Popis činnosti:
Na zahradě mateřské školy můžeme často pozorovat veverky. Pokud jim ale hrozí nějaké nebezpečí, utíkají se schovat do svého domova v lese. My si na veverky zahrajeme. Učitelka natáhne přes roh třídy lano a do prostoru za lano umístí obrázek lesa. Děti - veverky běhají v prostoru třídy a když uslyší, že se blíží bouřka (například signál na bubínek), utíkají se schovat do lesa (do prostoru za lano). Koho učitelka chytí v prostoru před lanem, vypadává ze hry. Hra končí, když zbyde poslední veverka.

O jednom hříbku a dvou radostech

Pomůcky: obrázky k pohádce, klávesy
Popis činnosti:
Učitelka přečte dětem krátkou pohádku o tom, jak zajíci Dupálek a Hopsálek hledali v lese houby. Po přečtení pohádky vypráví děti učitelce, o čem pohádka byla a také, co vše kromě stromů roste v lese (houby, maliny, ostružiny, borůvky, mech apod.), jaké houby můžeme sbírat a jaké ne. K pohádce se vztahuje jednoduchá písnička „Spadl zajíc":


Jak byl dlouhý, jak byl tlustý, spadl zajíc do kapusty.
Je mu něco? Ne, ne, ne, zajíc má rád zelené.
Jak byl tlustý, jak byl tlustý, jak byl dlouhý, jak byl dlouhý,
spadl zajíc na dno strouhy. Nedivte se, co má být, dostal žízeň a chtěl pít.Učitelka zazpívá nejprve dětem novou píseň, postupně se ji všichni naučí. Děti ji mohou doprovodit na Orffovy nástroje.

Pohybová chvilka - děti si zahrají na zajíce - skáčí po třídě dle pokynů učitelky. Nakonec si unavení zajíčci lehnou na koberec a odpočívají.

Listový skřítek

Pomůcky: přírodní materiál
Popis činnosti:
Na zahradě mateřské školy mají děti „panáka" (uříznutý kmen stromu zhruba ve výšce 1 m), který má na sobě jen klobouk. Když viděl děti, jaké mají pěkné oblečky, byl moc smutný, že nemá žádný obleček. Učitelka dětem navrhla, že by mu mohly „dát" obleček z přírodnin. Děti si připravily na zahradu rozličné přírodniny, které nasbíraly v lese a v okolí mateřské školy. Učitelka ponechala vše na fantazii dětí, přičemž se ale na určitých věcech musely děti společně dohodnout. Obličej panáka děti vytvořily z kaštanů, stromové kůry, žaludů, vlasy z mechu a suché trávy, šaty dostal převážně z různobarevného listí, bukvic, kůry, šišek a dalšího přírodního materiálu. Nakonec děti pojmenovaly panáka na skřítka Listnáčka.

Chraňme stromy

Pomůcky: jednotlivé obrázky se znázorněným špatným a dobrým chováním lidí v přírodě
Popis činnosti:
Učitelka vyprávěla dětem příběh o lidech, kteří vůbec nerozuměli přírodě a také se v ní neuměli chovat (šlapali po malých stromkách v lese, zahazovaly papíry od svačiny kolem sebe, u lesa rozdělávali ohníček apod.). Po té naváže rozhovor s dětmi, zda je takové chování správné, proč je pro nás příroda důležitá a zda by těmto lidem uměly poradit, jak se mají chovat například v lese a v přírodě vůbec. Po rozhovoru dá učitelka dětem obrázky. Na jednotlivých obrázcích je nakresleno špatné a dobré chování lidí v přírodě, ale obrázky se pomíchaly. Úkolem dětí je roztřídit obrázky s dobrým a špatným chováním lidí v přírodě a zdůvodnit to.

Literatura a použité zdroje

[1] – BALÍK, J. Hrátky se zvířátky. Praha : Rotag, 2001. ISBN 80-901182-6-7.
[2] – et al. Průvodce naší přírodou. 1. vydání. Praha : Svojtka&Co, 2002. 191 s. ISBN 80-7237-520-2.
[3] – SLAVÍKOVÁ, V.; SLAVÍK, J.; HAZUKOVÁ, H. Výtvarné čarování. Praha : Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, 2000. ISBN 80-7290-016-1.
[4] – STŘEDA, L. Medvěd na plovárně. Kladno: Delta : ing.Vladimír Macek, Kladno, 2004. ISBN 80-7351-073-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě, Školní třída