Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Myslivci na návštěvě v mateřské škole
Odborný článek

Myslivci na návštěvě v mateřské škole

10. 2. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Anotace

Při realizaci celoročního environmentálního programu naší mateřské školy jsme navázali spolupráci s odborníky z oblasti myslivosti. Děti tak získaly představu o úloze myslivců a uvědomily si důležitost člověka ve vztahu k přírodě.
Pohádka „O Červené Karkulce"

Pomůcky - loutky a kulisy k pohádce.

Popis činnosti

Učitelka zahraje dětem pomocí loutek veršovanou pohádku „O Červené Karkulce". Následně děti krátce vyprávějí děj pohádky, učitelka podtrhne prostředí, kde se odehrává (les) a postavy, které tam vystupují (především vlk a myslivec). Následuje rozhovor s dětmi, kdo je to myslivec, čím se zabývá, kdo z dětí zná nějakého myslivce apod.

Život v lese

Pomůcky - knihy a encyklopedie s tematikou volně žijících zvířat, časopisy Myslivost.

Popis činnosti

Děti si prohlížejí knihy a encyklopedie s tematikou volně žijících zvířat. Vyprávění nad knihami s učitelkou, děti se snaží jednotlivá zvířata pojmenovat a určit, která z nich žijí v lese (muflon, jelen, daněk, srnec, zajíc, ježek, kuna, liška, sojka, datel, bažant, divoké prase), kde si staví svá obydlí (nora, hnízdo apod.), kde a jakou potravu si hledají. Učitelka dětem čte z encyklopedie některé zajímavosti o jednotlivých zvířatech.

Příprava na setkání s myslivci

Pomůcky - čtvrtky, pastelky, papírové krabice, temperové barvy, štětce, nůžky, lepidla.

Popis činnosti

Učitelka má pro děti překvapení - do školky za nimi přijdou na návštěvu myslivci. Ale než se setkání uskuteční, musíme se na jejich návštěvu dobře připravit. Děti kreslí pro myslivce obrázky, jejichž náměty většinou zrcadlí vycházky do blízkého lesa, ale také přišly s nápadem, že můžeme les vytvořit přímo ve školce. Děti nosí do školky velké papírové krabice, ze kterých vytváříme kulisy znázorňující les. Nejdříve si vybavujeme, co vše v lese můžeme vidět (stromy, keře, houští, borůvky, houby, zvířátka a další). Práce dětí je společná, tudíž se vzájemně domlouvají, kde namalují strom, kde houby, že by tam mohl být také pařez apod. Na několik dnů se mateřská škola proměnila ve výtvarný ateliér, kde děti-výtvarníci malují, lepí, stříhají, vzájemně u práce diskutují a vymýšlejí další varianty.

Návštěva myslivců

Pomůcky - rekvizity lesa, myslivecké a lovecké pomůcky, které si myslivci přinesli.

Popis činnosti

Před příchodem myslivců děti rozestavěly vyrobené kulisy ve třídě a připravily si obrázky, které pro ně nakreslily. Děti se na návštěvu velmi těšily a od samého začátku to bylo opravdu vydařené setkání. Do třídy mateřské školy vstoupili tři zástupci mysliveckého sdružení v uniformách, jak se na správné myslivce patří a hned na úvod jeden z nich zatroubil na lesní roh fanfáry na uvítanou. Teprve pak se s dětmi pozdravili a zároveň se představili. Následovala 90 minutová beseda (s 10 minutovou přestávkou), během které se děti dozvěděly spoustu zajímavostí nejen z jejich myslivecké činnosti, ale i z přírody.

Pro děti to nebylo pouze pasivní naslouchání, ale myslivci s nimi diskutovali, vyprávěli, ukazovali jim různé lovecké potřeby, které si s sebou přinesli. Děti si mohly na vše sáhnout, vyzkoušet si, prohlédnout. Děti také zaujaly lovecké trofeje - daňčí a srnčí paroží, praktická ukázka výcviku loveckého psa - myslivec dětem předvedl, jak pes Rony reaguje na jeho povely a vysvětlil, jakou úlohu v přírodě plní. Velkým zpestřením byla pro děti ukázka hudebních nástrojů - lesní roh, lesnice a borlice. Myslivci dětem vysvětlili a hned také předvedli, k jakým příležitostem na ně hrají. Samozřejmě i to si děti za pomoci myslivců vyzkoušely.

Na závěr děti předaly jako poděkování myslivcům obrázky, které pro ně nakreslily. Myslivci děti pochválili za krásnou výzdobu třídy i za jejich znalosti a zájem o přírodu a rozloučili se s nimi poslední fanfárou.

Návštěva myslivců
1. Návštěva myslivců
Návštěva myslivců
2. Návštěva myslivců

Zažití prožitků z besedy

Pomůcky - knihy a encyklopedie s přírodní tematikou.

Popis činnosti

Myslivci svou perfektní připraveností a kamarádským přístupem předali dětem spoustu nových poznatků, ale také v nich svou návštěvou vyvolali hluboký dojem s novými zážitky. Nechali jsme dětem několik dnů, aby nové poznatky a zážitky mohly různými formami vstřebat. Děti se určitý čas k návštěvě myslivců vracely, vzpomínali jsme, co vše nám vyprávěli, co ke své činnosti potřebují a jakou plní úlohu v přírodě, k čemu potřebují loveckého psa, jak se jmenují hudební nástroje, na které nám zahráli apod.

Hudební hrátky
Popis činnosti

Krátce jsme si s dětmi zopakovali, jak se jmenovaly myslivecké hudební nástroje a k jakým příležitostem se fanfáry hrají. Děti poznávaly další běžné hudební nástroje na obrázcích (housle, kytaru, trubku, hoboj, flétnu, klavír, klarinet, bubny, a další), které se snažily správně pojmenovat. Myslivci si zahrají fanfáru, když se sejdou, když je začátek nebo konec honu, a my si zazpíváme písničky, které známe a vybereme ty, které nějak souvisejí s myslivci nebo přírodou.

Zpěv písní za doprovodu kláves, popřípadě děti doprovázejí na Orffovy nástroje. Například - Běžel tudy zajíček, Na tý louce zelený, Skákal pes, Já do lesa nepojedu, Když jsem k vám chodíval, Mysliveček skoro vstává, Pásla ovečky a další.

Hra na veverky

Pomůcky - smrkové šišky, čtvrtky, ozdobné barevné papíry, lepidla.

Popis činnosti

Krátké zopakování, čím se která lesní zvířátka živí. Veverky se kromě jiného živí semínky ze šišek, která musí vyloupat, což jim dá dost práce. Zkusíme si, že to ty veverky s potravou nemají vůbec snadné. Děti nejprve nasbírají smrkové šišky při vycházce v lese. Ve školce se posadí ke stolečku, každé dítě-veverka si vezme jednu šišku a vyloupává z ní jednotlivé šupiny (vyloupáváním šišek si děti procvičí zábavnou formou jemnou motoriku ruky), aby se dostala až k semínkům (učitelka dětem ukáže již vyloupanou šišku od veverky).

Šupinky ze šišek děti pokládají na tácek nebo papír, semínka dávají zvlášť do mističek. Semínka si prohlížejí a při další vycházce je donesou do lesa pro veverky. Ze šupinek si děti vyrobí obrázek. Menší formát čtvrtky si děti nejdříve orámují. Vyberou si předem nastříhané proužky z různobarevného ozdobného papíru, a ty si nalepí na okraje čtvrtky, tak aby tvořily rámeček. Poté si pokládají šupiny ze šišek na plochu orámované čtvrtky tak, aby tvořily nějaký obrázek. Obrázek může být konkrétní (skřítek, zvířátko, stromeček), ale i abstraktní. Když mají obrázek složený, nalepí ho. Z vytvořených obrázků uděláme ve třídě výstavu a každé dítě představí a zhodnotí svůj obrázek.

Hádanky z lesa

Pomůcky - časopis s mysliveckou tématikou.

Popis činnosti

S použitím časopisu „Zvěř očima mladého myslivce" si s dětmi připomeneme některé poznatky, které nám předali myslivci. Časopis obsahuje k různým lesním zvířatům stručnou charakteristiku o jejich životě a veršovanou hádanku. Nejdříve dětem zábavnou formou předneseme hádanku, a když uhodnou, o jaké zvíře se jedná, přečteme o něm krátké povídání.

Příklad některých hádanek:

Sedlo má a kůň to není,
rohy se mu tááákhle kroutí.
To je děti nadělení,
víte, kdo se kouká z proutí?
(Muflon)

Pod větvemi statných stromů
kdopak se to vrací domů?
Od luk míří do houštin,
nalezne tam klid a stín.
Uhádneme? Já a ty?
Na hlavě má lopaty...
(Daněk)

Chladnou nocí zas a zas,
nese se k nám táhlý hlas.
Hřímá, duní v horské stráni,
kdo si svoje laně shání?
(Jelen)

Velký pes se lesem plíží,
nebojte se, neublíží,
vždyť i u tří kůzlátek
vyhnali ho ze vrátek!
Teď už od něj pokoj mají,
jestli pak ho děti znají?
(Vlk)

Potrava pro zvířátka

Pomůcky - kaštany, žaludy, oříšky, bukvice.

Popis činnosti

Děti utvoří malé skupinky (po 3-4). Každá skupinka dětí představující lesní zvířátka dostane hromádku různé potravy (kaštany, žaludy, oříšky, bukvice). Jejím úkolem je roztřídit potravu na jednotlivé hromádky podle druhu. Skupinky mezi sebou nesoutěží na rychlost, ale úspěšné jsou všechny skupinky zvířátek, které roztřídí správně potravu na jednotlivé hromádky. Následuje povídání o tom, která zvířátka jedí kaštany, žaludy, bukvice, oříšky a čím se ještě živí různá lesní zvířata.

Hra na zajíčky

Pomůcky - papírové kulisy, čepička pro lišku, bubínek.

Popis činnosti

V prostoru třídy jsou rozmístěny stromy a houby (použili jsme papírové dekorace), které představují les. V lese se procházejí děti-zajíčci, za jedním ze stromů je schovaná liška. Na znamení učitelky (například bubínek) liška vyběhne ze svého úkrytu a snaží se některého zajíčka chytit. Zajíčci se běží schovat do vyznačeného úkrytu, přičemž musí dávat pozor, aby nešlápli na houbu nebo neporazili stromečky. Děti si mění role. Kterého zajíčka liška chytí, ten hraje úlohu lišky. Hra se opakuje dle zájmu dětí.

Oříšky pro veverky

Pomůcky - lístkové a vlašské oříšky, pracovní listy, pastelky.

Popis činnosti

Každé dítě má arch papíru, na kterém je pod sebou znázorněných pět veverek. Ke každé veverce pokládají lískové nebo vlašské oříšky dle pokynů učitelky. Příklad: Veverka úplně nahoře má nejmenší hlad - dejte jí dva oříšky (u mladších dětí ponecháme na nich, které oříšky jí dají, u starších kombinujeme lístkové a vlašské - veverce dejte 2 oříšky - 1 lístkový a 1 vlašský, 4 oříšky - 1 vlašský a 3 lístkové apod.), druhá veverka má větší hlad, dejte jí o 2 oříšky více než první, třetí veverce dejte o jeden oříšek méně než druhé veverce apod. (procvičování pojmů - více, méně, stejně, číselná řada do 10, pojmy - první, druhá, poslední, předposlední...).

Na závěr použijeme pracovní listy - labyrint. Na listu je znázorněno pět veverek a pět oříšků. Cesty od veverek k oříškům se zamotaly a veverky nemohou najít své oříšky, pomůžeme jim? Děti hledají cesty od jednotlivých veverek k jejich oříškům. Nejdříve zkoušejí hledat prstíkem, později jednotlivé cesty vybarví každou jinou barvou pastelky.

Kdo je to pytlák

Pomůcky - obrázky znázorňující špatné a správné chování lidí v lese.

Popis činnosti

Seznámení s novou básní a její postupný nácvik:

Pytlák

To když jednou pytlák Véna
číhal v lese na jelena,
stala se mu divná věc.
Najednou stál vedle Vény
lesním křovím ověšený
známý číman - myslivec.

Čapl Vénu za rameno,
sykl: Už máš odzvoněno!
Véna přiznal: To mi stačí!
Od toho dne nepytlačí.

Rozbor básně a rozhovor s dětmi o tom, kdo je to pytlák, co dělá, zda se chová dobře, zda smí škodit v lese a chovat se, jak se mu zachce, jak se chová správný myslivec, co smí a nesmí. Správný myslivec rozumí lesu a přírodě a ví, jak se v lese chovat. Vědí děti, jak bychom se měli chovat v lese? Rozhovory s dětmi, co smíme a co bychom neměli dělat v lese, jak se tam správně chovat a jak ho pomáhat chránit - použití obrazového materiálu.

Jak pomáhají přírodě děti

Pomůcky - potrava pro zvěř a pro ptáčky, košíčky, batůžky.

Popis činnosti

Stručné zopakování, co můžeme a co děláme pro přírodu my. Naše mateřská škola se nachází na kraji lesa, tudíž děti mají bohaté zkušenosti z oblasti přírody, a díky tomuto tematickému zaměření si utvářejí i přirozený pozitivní vztah k přírodním zákonitostem. Po krátkém zopakování si děti ve školce s pomocí učitelky připraví do batůžků nebo košíčků potravu do krmelce pro lesní zvěř - žaludy, kaštany a bukvice, které sbíraly v podzimním období, dále seno, zrní apod.

Na vycházku jdeme tiše k lesnímu krmelci, kam vysypeme zvířátkům potravu. Během vycházky v lese si všímáme známek výskytu zvěře (např. vyloupaná šiška, stopy, různé zvuky apod.). Kolem krmelce hledáme také zvířecí stopy a snažíme se podle nich určit, která zvířátka si byla pochutnat na dobrotách od dětí. Při cestě zpět nezapomene ani na ptáčky. Na zahradě mateřské školy je rozmístěno několik ptačích krmítek, kam děti ptáčkům pravidelně v zimních měsících sypou různá semínka. Z okna školky pak pozorují, kteří ptáčci se do krmítek slétávají a mají radost, že jim chutná.

Jak pomáhají přírodě děti
3. Jak pomáhají přírodě děti
Jak pomáhají přírodě děti
4. Jak pomáhají přírodě děti

Závěr

Školní vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen i k její zmiňované poloze na environmentální vzdělávání. Návštěva odborníků zabývajících se přírodou - v tomto případě myslivců, a beseda s dětmi, nejen rozšířila znalosti dětí, ale také významně podpořila vytváření jejich kladného vztahu k přírodě. Členové mysliveckého sdružení Stanislav Trýbl, Ing. Pavel Fulín a Petr Votava vzali návštěvu dětí v mateřské škole velmi vážně. Ve svém volném čase přišli dětem vhodnou formou předat své znalosti a zkušenosti. Z jejich vyprávění byl cítit jejich vřelý vztah k přírodě, a za to jim patří velký dík.

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; TICHÁ , Alena. Lidové písničky. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-323-4.
[2] – KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-306-4.
[3] – DRMOTA, J.; SLABA, P. Zvěř očima mladého myslivce. Myslivost, 2009.
[4] – ČERVENÝ, J. Encyklopedie myslivosti. Praha : Ottovo nakladatelství – Cesty, s. r. o., 2004. ISBN 80-7181-901-8.
[5] – STŘEDA, L. Medvěd na plovárně. Kladno: Delta : ing.Vladimír Macek, Kladno, 2004. ISBN 80-7351-073-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

viz text článku