Odborný článek

V říši skřítků

12. 12. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Anna Jelínková

Anotace

Náměty a zajímavé činnosti na pohádkové téma Rej skřítků, zrealizované k příležitosti svátku dětí 1. června. Děti prostřednictvím pohádek a příběhů prožily dva týdny v říši skřítků, kde získaly nové poznatky o přírodě a pohádkových bytostech.

Skřítci ... občas je člověk v noci slyší, když se mu spaní vytratí. Řekneš si: " Hele – šramot myší...". A jsou to skřítci fousatí. ... (J. Žáček)

Hry a činnosti, které předcházely společně prožitému „Reji skřítků" na školní zahradě, jsme uzpůsobily zájmu a rozumové úrovni dětí a rozpracovaly je v TVP jednotlivých tříd:

Tělovýchovné činnosti - vycházky do přírody - do lesa, na louku, do parku, na zahrádku, k řece, pohybové hry zaměřené na pohotovost, sebeovládání, orientaci v prostoru

Dramatické činnosti - poslech čtených i vyprávěných pohádek, příběhů, popis obrázků, prohlížení ilustrací...

Pracovní a výtvarné činnosti - výroba pohádkových postaviček - skřítků, kostýmů, čepiček, límečků, výroba kulis lesa, stavění domečků pro skřítky, výroba a navlékání korálků pro strašidýlka, kresby a malby skřítků, obrů, čarodějů, víl...

Hudební činnosti - písničky spojené s pohybem, s rytmizací, pohybové improvizace, sluchové hry na poznávání zvuků a tónů z přírody, dechová cvičení - jak voní les, jak šumí les, čichání ke květince...

Grafomotorická cvičení - cviky na uvolnění ruky s motivací

Poznatkové činnosti - činnosti zaměřené k osvojování poznatků co do lesa patří i nepatří, poznávání živočichů a rostlin lesa

...Žijí tu zkrátka svorně s námi, ti pořádníčci z pohádek. A tam, kde nejsou? Tam pak mámy musejí dělat pořádek. (J. Žáček)

Rej skřítků
 • společná oslava všech skřítků na zahradě MŠ
Stanoviště skřítků:
 • paseka u pavoučího kamene
 • rybníček vodního skřítka Ploutvičky
 • zahrádka skřítka Jahodníčka
 • u čajové konvičky
 • pařezová chaloupka lesních skřítků
 • domeček u lučního skřítka Drnovce
Paseka u pavoučího kamene

Téma - „Skřítci a obr Bručoun"

Motivace

Na pasece bydleli skřítci. Jednou přišel obr Bručoun. Kýchnul a všechno se změnilo. Broučkové uletěli, rybky vyskákaly z rybníka, šišky spadly a rozkutálely se... Skřítkové byli smutní, proto požádali děti o pomoc.

Pomůcky - domeček, velké květiny, motýli, berušky, vosy, velké stromy, šišky, houby, ptáci, rybníček, žáby, ryby, odměna - želé bonbóny žížalky.

Činnosti:
 • překážková dráha (běh, přeskoky, přelézání, podlézání...) doběhnout na paseku, posbírat obrázky, šišky, kameny a dát všechno do pořádku - roztřídit, co kam patří (na louku, do lesa, do rybníka (naznačené symbolicky)
 • mladší děti - spolupráce ve skupině
 • starší děti - závody ve družstvech
Očekávané výstupy:
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (pohybovat se ve skupině, zvládat překážky)
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků - spolupracovat s ostatními
 • pojmenovat známé předměty
 • rozlišovat obrazové symboly (les, rybník, louka)
Rybníček vodního skřítka Ploutvičky
Téma:
 • „Chytání rybek"
 • „Čištění rybníčku"
Motivace

U rybníčku pláče skřítek Ploutvička. Nemůže pochytat rybky. Potřeboval by je všechny přendat do kádě, aby mohl důkladně vyčistit rybníček.

Pomůcky - bazének (upravený jako rybníček), rybky, pruty, odpad (plasty, plechovky, různé obaly, papírové popelnice na třídění odpadu, kostým pro skřítka Ploutvičku

Činnosti:
 • mladší děti - chytání rybek
 • starší děti - chytání rybek podle určitého znaku (velikost, barva, tvar), čištění rybníčku - vybírání odpadu a třídění do předem připravených popelnic
Očekávané výstupy:
 • ovládat koordinaci oka - ruky
 • učit se třídit odpad
 • nacházet společné znaky, zkoumání vlastností
 • vyjadřovat jednoduché úvahy
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a udržet pozornost
  1.
2.

 

Zahrádka skřítka Jahodníčka

Téma - „Zalévání zahrádky"

Motivace

Skřítek Jahodníček má malou zahrádku, kde pěstuje jahody. Několik dní již nepršelo, a tak skřítek musí jahody zalévat sám, aby pěkně narostly. Cesta od studánky k záhonku ale není jednoduchá a skřítek se po ní hodně naběhá. Prosí děti o pomoc při zalévání.

Pomůcky - lavička (představuje kmen), nafukovací bazén (studánka), kyblíky, konvičky, houbičky, jahody (na motivaci nebo na odměnu), nálepky, krepový papír, klacky, imitace jahod, květin

Činnosti

Činnost provádějí vždy dvě děti najednou.

mladší děti:

 • nabrat vodu „ ze studánky " do konvičky
 • přejít „ kládu" (lavička)
 • zalít jahody a přemístit se zpět na start

starší děti:

 • nabrat pomocí houbičky vodu ze „ studánky"
 • naplnit kyblík
 • přejít „ kládu"
 • najít záhonek s jahodami
 • zalít a přemístit se zpět na start
Očekávané výstupy:
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • zvládat jednoduché pohyby - koordinovat lokomoci
 • zvládnout praktické dovednosti, které souvisejí s péčí o rostliny - jejich zalévání
  3.

   

U čajové konvičky

Téma - „Zdobení perníčků"

Motivace

K „Čajové konvičce" chodí skřítci, ale i lidé z dalekého okolí na perníčky. Mají s nimi mnoho práce. Prosí děti, aby jim je pomohly zdobit. Starším dětem ještě prozradí, z čeho perníčky pečou.

Pomůcky - čajová konvička z kartonu, tvary perníčků ze čtvrtky, běloba, štětce, suroviny na pečení perníčků, odměna pro každé dítě - doopravdický perníček, razítko

Činnosti

mladší děti: zdobí jednoduché tvary
starší děti: zdobí složitější tvary, vybírají z košíku suroviny, ze kterých se perníčky pečou

Očekávané výstupy:
 • ovládat koordinaci ruky a oka, vytvářet zajímavé dekorativní prvky jednoduchou technikou
 • udržet pozornost a zrakově rozlišit, které suroviny se pro výrobu perníčků potřebují, a které ne
 • vyjadřovat svou představivost při výtvarných činnostech - zdobení perníčků
  4.

   

Lesní skřítkové u pařezové chaloupky

Téma - „Najdi a pojmenuj zvířátka v lese"
„Co našli skřítkové v lese?"

Motivace
 • skřítkové nežijí v lese sami, žijí se zvířátky
 • co do lesa nepatří

Pomůcky - pařezová chaloupka, obrázky zvířátek, přírodniny - mech, šiška, kůra, kamínek, klacík, papírový a igelitový sáček, plastová láhev...

Činnosti

mladší děti - hledají přivázané obrázky na stromech a keřích nebo zápichy v trávě, pojmenovávají zvířátka z lesa
starší děti - v zavěšených sáčcích poznávají podle hmatu přírodniny, obměna - co do lesa nepatří, třídí přírodniny a jiný materiál na dvě hromádky

Očekávané výstupy:
 • vědomě využívat všech smyslů
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí - nakládat vhodným způsobem s odpady
 • vyjadřovat se samostatně, popsat obrázek
 • využívat zkušenosti
  5.

   

Domeček u lučního skřítka Drnovce

Téma - „ Závod berušek"
„ Hádej se skřítkem Drnovcem"

Motivace:
 • závod berušek: Drnovec chce znát, která beruška je na jeho louce nejšikovnější.
 • hádej se skřítkem Drnovcem: uhodneš, co nasbíral skřítek Drnovec na louce a schoval do krabiček?

Pomůcky - klacíky s provázkem a beruškou z kartonu (5 kusů), krabice od bot (5 kusů), přírodniny - šnečí ulity, písek, klacíky, tráva, kamínky, razítko z brambory - beruška.

Činnosti:

mladší děti - namotávání silnějšího provázku na klacík (závodivě 5 dětí najednou), na konci provázku je beruška z kartonu, kterou děti k sobě přitahují; ostatní povzbuzují
starší děti - hmatová hádanka - rozlišování přírodnin hmatem, postupné ohmatávání přírodnin v krabicích, na konci se děti i podívají (tyto činnosti jsou připravené v domečku skřítka Drnovce, kam děti vstupují zpravidla jednotlivě)

Očekávané výstupy:
 • zdokonalování jemné motoriky
 • dodržovat dohodnutá pravidla
 • procvičování smyslových vjemů
 • komentování prožitků
 • umět se sám rozhodnout a dokončit činnost
  6.

   

Závěr

Všichni skřítci se sejdou na Pasece - společně si zazpívají písničku, zatančí taneček a dostanou odměnu k jejich svátku „Dne dětí".

Skřítčí pozdrav:

Všichni skřítci pohromadě sešli jsme se na zahradě.
Všem okolo ukážeme, co my všechno dokážeme.
Hola hej, hola hej, dneska máme skřítkův rej."

(autorky - učitelky MŠ Bezručova, Cheb)

Písnička:

„Toto letí, toto letí, přilétl k nám svátek dětí.
Celý den si hrajeme, legráckám se smějeme.
Každý tancuje a skáče, nikdo nefňuká, nepláče."

(Kafomet Est-043.9, Skřítek Ciferníček - „Všechno je jen jednou v roce" - 3. sloka písně, str. 14)

Literatura a použité zdroje

[1] – ŽÁČEK, J. Velká kniha básniček a pohádek. Praha : Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0442-6.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Anna Jelínková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě