Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „lidská práva“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (28)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 28 položek
Odborné vzdělávání
26. 9. 2017 0x 9323x
Okamžik rozhodnutí
V roce 2016 vydal ostravský PANT, z. s., v edici Moderní dějiny (pozn.: stejné označení nese i vzdělávací portál PANTu www.modernidejiny.cz) publikaci s názvem Okamžik rozhodnutí – životní volby ve…
Gymnaziální vzdělávání
3. 11. 2015 0x 3074x
Studentská konference „Meze svobody“
Příspěvek je pozvánkou na konferenci Meze svobody / Free2choose zaměřenou na lidská práva a jejich vztah k dnešku, hierarchii lidských práv, lidská práva a extremismus a souvislost lidských práv s…
Gymnaziální vzdělávání
23. 12. 2014 0x 7170x
Projekt Meze svobody / Free2choose
Článek informuje o základních aktivitách projektu Meze svobody, který vede žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevů extremismu. Současně nabízí v příloze metodický…
Gymnaziální vzdělávání
25. 3. 2014 0x 13677x
Pracovní listy a metodika pro učitele ke knize Anne Franková - komiksový životopis
V lednu 2014 vyšly pracovní listy a metodika pro učitele ke knize Ernie Colóna a Sida Jacobsona Anne Franková - komiksový životopis (Paseka, 2013), kterou vypracovali lektoři o. s. Asi-milovaní ve…
Základní vzdělávání
4. 12. 2013 0x 13713x
Inspirativní projekty podporující výuku k aktivnímu občanství
Článek představuje sedm zajímavých projektů podpořených z OP VK, jejichž výstupy mohou přispět k podpoře a rozvoji aktivního občanství u žáků. Každý projekt je představen pomocí krátké anotace, jejíž…
Gymnaziální vzdělávání
12. 2. 2013 0x 9273x
Co to jsou politická práva?
V rámci lekce žáci získají základní informace o politických právech (jejich základní definice a reálné příklady) a poté budou na konkrétních případech poměřovat jednotlivá politická práva. V rámci…
Základní vzdělávání
24. 1. 2013 0x 12967x
Dětská práva
Žáci si uvědomí svá práva, ale i povinnosti. Pochopí „hranice“ svých práv. Seznámí se s dokumentem Úmluva o právech dítěte.
Základní vzdělávání
17. 1. 2013 0x 9562x
Zákonodárný proces v Česku a veto zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Prostřednictvím práce s textem se žáci seznámí s procesem vzniku zákonů v ČR, na příkladu zákona o sociálně-právní ochraně dětí vetovaného prezidentem ČR si postup ověří a zamyslí se nad (ne)výhodami…
Základní vzdělávání
11. 12. 2012 0x 7655x
Nebezpečné obrázky
Jakými způsoby lze negativně zobrazovat skupinu osob? V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv?
Základní vzdělávání
19. 11. 2012 0x 7961x
Imagine that...
Pomocí lekce se žáci zamýšlejí nad životem handicapovaných spoluobčanů, jenž může být v mnoha ohledech plnohodnotnější, než se obvykle domníváme. Žáci se také učí vyjádřit slovně své emoce a pracují…
Základní vzdělávání
14. 11. 2012 0x 8814x
Azylový dům
Na základě modelové situace "Azylového domu" se žáci učí komunikaci, resp. argumentaci, seznamují se s životem jiných etnik a seznamují se s právními normami, které uvádějí důvody udělení/neudělení…
Gymnaziální vzdělávání
6. 10. 2008 0x 72967x
Odvrácená tvář globalizace - vykořisťování, nucená práce a obchodování s lidmi
Článek ukazuje, jak křehká jsou lidská práva a jak snadno může dojít k jejich poškození. Prostřednictvím příkladů si žáci uvědomí, že jejich respektování a ochrana patří k základním hodnotám lidského…
Zobrazeno 12 z 28 položek