Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Projekt Meze svobody / Free2choose
Odborný článek

Projekt Meze svobody / Free2choose

Anotace

Článek informuje o základních aktivitách projektu Meze svobody, který vede žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevů extremismu. Současně nabízí v příloze metodický materiál pro práci s těmito tématy.

První dva výstupy mezinárodního projektu Free2choose Create, iniciovaného Anne Frank House v Amsterodamu, který v ČR realizuje pod názvem Meze svobody spolek Asi-milovaní, byly vytvořeny žákyněmi osmého a devátého ročníku základní školy v Přibyslavi. 

Projekt Meze svobody vede žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevů extremismu, který ohrožuje nejen demokracii jako takovou, ale osobní svobody a práva každého jednotlivce. V rámci projektu se totiž sledují situace, kdy se proti sobě ocitají některá ze základních lidských práv a svobod, (např. svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda projevu, svoboda shromažďování atd. Cílem projektu je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod, důležitosti odpovědnosti a aktivního občanství, ale také kritického a samostatného myšlení.

Těžištěm projektu je žákovský videoklip: žáci pod odborným vedením a za technické podpory samostatně vytvářejí videoklipy na téma, jež si sami zvolili. Klip se stává základem dlouhodobého vzdělávacího programu, do kterého jsou zahrnuti nejen tvůrci videoklipu, ale žáci celé školy a pedagogové, ve kterém budou pro žáky – účastníky projektu – realizovány lekce a projektové dny k tématům lidských práv a extremismu, extremismu a médií.

Jelikož považujeme za velice důležité, aby se s tematikou pracovalo na školách soustavněji, nejen v rámci různých projektových aktivit neziskových organizací, které školy navštěvují, ale aby byla problematika zahrnuta do obecného kurikula školy, jsou součástí předkládaného projektu semináře pro pedagogy, které umožní pedagogům zorientovat se v tematice extremismu a řešit problémy, které se v této souvislosti mohou ve škole vyskytnout. Vyvrcholením projektu je chystaná konference pro žáky a pedagogy zapojené do projektu, kde vedle odborných přednášek a interaktivních seminářů bude dostatečný prostor vyhrazen diskusi o získaných vědomostech a zkušenostech – konference je předběžně plánována na listopad 2015 do Kutné Hory.

V Přibyslavi žákyně vytvořily dva klipy na témata bulváru a soukromí a vztahu k pacientům trpícím schizofrenií. Oba klipy jsou přístupné přes webové stránky Asi-milovaní. Následně žákyně vedly veřejnou debatu, která se konala na Městskéúřadě v Přibyslavi za účasti Ing. Mgr. Evy Teclové z Fokusu Havlíčkův Brod, MUDr. Petra Hromady – primáře Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodu, Mgr. Petra Adama – ředitele ZŠ Přibyslav, Mgr. Petra Gabaľa - lektora mediální výchovy a bývalého novináře a Jiřího Večeři z Kabelové televize Přibyslav. Kabelová televize Přibyslav o projektu natočila reportáž.

Projekt Meze svobody probíhá současně na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, v příštím roce bude projekt realizován v ZŠ Plaňany, na Gymnáziu v Chomutově a v ZŠ B. Němcové v Přerově.

Stručnou metodiku si můžete stáhnout v příloze článku.

Projekt Meze svobody v ČR podpořili: MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014, příspěvkový program Města Kutná Hora pro rok 2014, podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
328.13 kB
PDF
Meze svobody - metodika debat

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Zahradníková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.