Odborný článek

Dětská práva

24. 1. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Jana Kopúnová

Anotace

Žáci si uvědomí svá práva, ale i povinnosti. Pochopí „hranice“ svých práv. Seznámí se s dokumentem Úmluva o právech dítěte.

Cíl

Žák zná svá práva a povinnosti a objasní fakt, že i chování v demokratické společnosti má své hranice.

1. Brainstorming – MÁ PRÁVA (6 minut)

 - žáci na tabuli zapisují vše, co je napadne k nápisu „NA CO MÁM PRÁVO“

- po napsání učitel vše přečte, nehodnotí

2. I.N.S.E.R.T. – PRÁVA A POVINNOSTI (20 min)

- žáci nejprve pracují s pracovním listem 1, v levé části (Práva) označují text dle příslušných značek uvedených v pracovním listě v dolní části

- poté žáci diskutují nejprve ve dvojici, vzájemně si vysvětlí práva, kterým nerozuměli

- následuje diskuse v rámci celé třídy, učitel se ptá:

 • „Kterému právu nerozumíte?“ (Buď vysvětlí sám učitel, nebo jiní žáci. Nejčastěji žáci nerozumí právu z čl. 8, 17, 32)
 • „Objevilo se v textu právo, které vás překvapilo?“ (nejčastěji žáky překvapí právo z článku 9, 16, 31)
 • „Našli jste v textu právo, které je vám porušováno?“ (Nejčastěji se žáci domnívají, že je jim odpíráno právo z čl. 31 – musí doma pomáhat)
 • „ Nalezli jste právo, které bývá běžně porušováno (V ČR, ve světě)?“

- mít „právo“ je pouze jedna strana mince; „Co skrývá opačná strana?“

- žáci uvažují o svých povinnostech, které zapisují do druhého sloupce

- žáci dále zapisují, vůči komu mají povinnosti

- žáci sdělují ostatním v rámci diskuse celé třídy, co si napsali, popřípadě si doplňují další povinnosti

3. OBRÁZEK – HRANICE PRÁVA (6 min)

 1. Učitel se zeptá: „Dokázali byste vymyslet situaci, kdy uplatňujete své právo, ale zároveň narušujete někomu jeho práva?“, žáci sdělují své nápady
 2. "Kde končí má práva? Jsou nějak omezena?"
 3. Žáci si písemně odpoví na otázky k pracovnímu listu 2
 4. Možné otázky:
 • „Které z těchto postav dáváte za pravdu?“
 • „ Jaká práva byla porušena?"
 • „Proč nemůžu napsat o někom, že je vůl, když mám právo na názor?“
 • „ Proč nemůžu svůj názor napsat kamkoliv?“
 • „Které z práv, by mělo být především dodrženo – právo svobodného projevu, ochrana osobnosti, nebo ochrana majetku? Proč?“

4. Reflexe (10 min) – volné psaní

Žáci se během 2 minut formou volného psaní vyjádří k citátu „Naše práva končí tam, kde začínají práva jiného občana.“

Pokud by měl některý z žáků zájem, může svoji práci přečíst nahlas

Pozn. Pokud by se učitel chtěl hlouběji věnovat tématu porušování práv v ČR a ve světě, doporučuji 90 minut.

Reflexe

Učitel porovná, nakolik jsou si žáci vědomi svých práv a nakolik svých povinností.

Učitel uvidí, nakolik žáci odmítají akceptovat své povinnosti, a v rámci jednotlivých aktivit pomůže žákům pochopit, proč nemohou mít jen práva, ale také povinnosti.


Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.


Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
30.27 kB
Dokument
Dětská práva - pracovní list 1
doc
118.16 kB
Dokument
Dětská práva - pracovní list 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Kopúnová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list 1,2 , Tabule