Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Studentská konference „Meze svobody“
Odborný článek

Studentská konference „Meze svobody“

3. 11. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Marie Zahradníková

Anotace

Příspěvek je pozvánkou na konferenci Meze svobody / Free2choose zaměřenou na lidská práva a jejich vztah k dnešku, hierarchii lidských práv, lidská práva a extremismus a souvislost lidských práv s postavením uprchlíků.

Spolek Asi-milovaní pořádá v rámci projektu Meze svobody / Free2choose ve dnech 6.–8. 11. 2015 v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře pod záštitou města Kutná Hora studentskou konferenci zaměřenou na lidská práva a jejich vztah k dnešku, hierarchii lidských práv, lidská práva a extremismus, souvislost lidských práv s postavením uprchlíků a další témata, která zpracovali žáci a studenti českých škol ve svých autorských videoklipech.

Konference je vyvrcholením stejnojmenného projektu, který vede žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevům extremismu, který ohrožuje nejen demokracii jako takovou, ale i osobní svobody a práva každého jednotlivce. V rámci projektu se sledují situace, kdy se proti sobě ocitají některá ze základních lidských práv a svobod. Cílem je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod, důležitosti odpovědnosti a aktivního občanství, ale zároveň je učit diskutovat a zdůvodňovat svůj názor.

Formát projektu byl vytvořen Domem Anne Frankové v Amsterodamu. Zatímco původní projekt, pojmenovaný Free2Choose a Free2Choose-Create (fáze, kdy vytvářejí videoklipy žáci a studenti), pracuje především s žáky a studenty, projekt spolku Asi-milovaní, který byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP, grantem MŠMT a grantem města Kutná Hora, cílí vedle žáků a studentů také na pedagogy.

Letošní konference, které se zúčastní více než 40 žáků a studentů z ČR a Slovenska a 20 pedagogů, volně navazuje na konferenci „Demokracie versus extremismus. Principy všedního hrdinství“, která se konala v GASKu v Kutné Hoře v říjnu 2013. Stejně jako před dvěma lety i letos klademe důraz na principy aktivního občanství. Sborník z předloňské konference je k dispozici online na: http://www.moznosti-demokracie.cz/odborne-texty/.

Konference je rozdělena do několika bloků – během tematických panelů zazní odborné příspěvky a zástupci občanského sektoru se podělí o své praktické zkušenosti. V dalším bloku budou studenti i učitelé rozděleni do pracovních skupin a pracovat ve workshopech. V případě pedagogů je naším primárním záměrem umožnit výměnu zkušeností, poskytnout si vzájemnou inspiraci, motivaci, navázat kontakty. Usilujeme o to, abychom účastníky konference podnítili k aktivní a konkrétní činnosti, proto si v rámci kmenových skupin budou účastníci – žáci, studenti i učitelé – společně připravovat akční plány k řešení situací, které pokládají za důležité. V posledním bloku během závěrečného dne budou učitelé i studenti prezentovat své výstupy a celou konferenci uzavře závěrečná diskuse. Z konference bude vydán sborník.  

Na konferenci vystoupí Maja Nenadovič z Anne Frank House, Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci, římskokatolický farář z Letohradu, Václav Vacek, Pavel Košák z Variant Člověka v tísni a Fokusu, Michal Jelínek z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Lukáš Houdek z iniciativy Hate Free Culture a právník Pavel Uhl. Témata odborných příspěvků vychází částečně z témat, která si vybrali žáci a studenti při tvorbě svých klipů – měla by být povolena eutanazie, měl by být obnoven trest smrti, měly by být instalovány kamery na školách, měly by být pacienti se schizofrenií preventivně uzavíráni v ústavech, částečně pak chceme osvětlit koncept lidských práv a jejich vztah k aktuálním celospolečenským tématům.

Zájemce zveme na odborné přednášky, které jsou bezplatně otevřeny veřejnosti. Podrobnosti naleznou zájemci v programu konference http://www.moznosti-demokracie.cz/free2choose/, kde je možné se dozvědět více o projektu Meze svobody a prohlédnout si žákovské a studentské videoklipy, kterých bylo dosud natočeno jedenáct.

Literatura a použité zdroje

[1] – Demokracie versus extremismus. Principy všedního hrdinství. 2013. [cit. 2015-10-26]. Dostupný z WWW: [http://www.moznosti-demokracie.cz/data/db/doc_file/d3/10.pdf].
[2] – Program konference Meze svobody. 2015. [cit. 2015-10-26]. Dostupný z WWW: [http://www.moznosti-demokracie.cz/data/db/doc_file/a5/37.pdf].
[3] – Možnosti demokracie. [cit. 2015-10-26]. Dostupný z WWW: [http://www.moznosti-demokracie.cz/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Zahradníková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.