Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (88)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 88 položek
Základní vzdělávání
16. 7. 2008 0x 22017x
Interaktivní hry – agrese a prosazování
Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na prosazování se ve skupině, konstruktivní agresi a na trénink vzorců chování a mechanismů řešení konfliktů.
Základní vzdělávání
5. 7. 2008 0x 12843x
Zlaté aktivity I.
Jeden ze čtyř praktických příspěvků, zaměřených na procvičování sociálních dovedností.
Základní vzdělávání
5. 7. 2008 0x 12453x
Zlaté aktivity II.
Jeden ze čtyř praktických příspěvků, zaměřených na procvičování sociálních dovedností.
Základní vzdělávání
5. 7. 2008 0x 13705x
Zlaté aktivity III.
Jeden ze čtyř praktických příspěvků, zaměřených na procvičování sociálních dovedností.
Základní vzdělávání
5. 7. 2008 0x 7923x
Zlaté aktivity IV.
Jeden ze čtyř praktických příspěvků, zaměřených na procvičování sociálních dovedností.
Základní vzdělávání
4. 7. 2008 0x 10994x
Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních strategií II.
Jeden ze dvou praktických příspěvků, zaměřených na inkluzívní a kooperativní strategie – začleňování žáků různých kultur a etnik do kolektivu třídy.
Základní vzdělávání
4. 7. 2008 0x 8038x
Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních strategií I.
Jeden ze dvou praktických příspěvků, zaměřených na inkluzívní a kooperativní strategie – začleňování žáků různých kultur a etnik do kolektivu třídy.
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 25122x
Aktivity na podporu OSV - Sociální rozvoj
Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na sociální rozvoj – poznávání lidí, zjišťování postojů a způsobů uvažování, mezilidské vztahy, komunikaci, naslouchání, řešení…
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 12700x
Aktivity na podporu OSV - Témata opakující se v určitých fázích kurzů a lekcí
Příspěvek obsahuje několik námětů na různá krátká cvičení a typy technik, zaměřené na počáteční rozhýbání, uvolnění, zklidnění, soustředění, případně naznačení (hlavního) tématu.
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 29308x
Aktivity na podporu OSV - Osobnostní rozvoj
Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na osobnostní rozvoj – sebepoznání, sebereflexe, smyslové vnímání, seberegulaci, sebeorganizaci a kreativitu.
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 9617x
Aktivity na podporu OSV - Vstupní témata
Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na navázání kontaktu, na prolomení ledů, na uvolnění bariér, na vzájemné poznání a na navození příjemné atmosféry.
Základní vzdělávání
3. 7. 2008 0x 15399x
Aktivity na podporu OSV - Morální rozvoj
Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na morální rozvoj – řešení problémů, rozhodovací dovednosti, hodnoty, hodnotovou orientaci a etické problémy.
Zobrazeno 12 z 88 položek