Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „doprava“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Základní vzdělávání
3. 9. 2019 0x 10908x
Fyzika a environmentální výchova 1 – energie a doprava
Článek pojednává o způsobu, jakým lze začlenit položku „doprava a životní prostředí“ z tematického okruhu „lidské aktivity a problémy životního prostředí“ průřezového tématu Environmentální výchova…
Předškolní vzdělávání
2. 1. 2018 0x 18780x
Kluci, pozor, červená
Tato lekce týkající se dopravy nás seznámí se semaforem, dopravními značkami a také přechodem pro chodce. A to celé hravou a veselou formou. V dnešní době je doprava ve městech i na vesnicích velice…
Základní vzdělávání
30. 11. 2011 0x 4243x
Environmentální projekt HRAJ O ZEMI ‒ třetí kolo s tématem Doprava
„HRAJ O ZEMI“ je tvořivý projekt pro všechny žáky druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků gymnázií. V rámci projektu si žáci budou hrát a poznávat prostředí kolem sebe prostřednictvím…
Předškolní vzdělávání
8. 8. 2011 0x 51717x
Cestujeme bezpečně
Střednědobý projekt je zaměřen na bezpečnost v dopravních prostředcích. V rámci integrovaného bloku je poskytován dostatečný prostor k rozvoji dětského myšlení a rozvíjení poznatků.
Základní vzdělávání
23. 4. 2010 0x 7080x
Autem, pěšky, na kole?
Článek informuje o aktivitách občanského sdružení Auto*Mat, které organizuje výukové aktivity v severních Čechách věnované udržitelné dopravě ve městě.
Gymnaziální vzdělávání
31. 7. 2009 0x 11974x
Alternativní doprava
Doprava a cestování jsou civilizačním fenoménem, který ovlivňuje celou řadu oblastí života společnosti. Následující příspěvek nabízí několik možných návodů, jak k tomuto tématu přistoupit. Cílem by…
Základní vzdělávání
15. 12. 2008 0x 21933x
Bezpečné cesty do školy – dlouhodobý projekt
Projekt probíhal či probíhá v různých školách v České republice. Hlavním cílem projektu je zajištění pravidelných cest dětí po městě takovým způsobem, aby při nich nemohly přijít k úrazu.
Základní vzdělávání
6. 11. 2008 0x 10974x
Naše obec – EKOLOGIE A DOPRAVA
Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby…
Předškolní vzdělávání
17. 10. 2008 0x 13256x
Tahač - učíme se poznávat chlapce
Rozvoj poznávacích schopností, manipulačních a grafomotorických dovedností, posilování prosociálního chování v dětské herní skupině skrze téma vztahující se k autům-tahačům, které děti zajímá.
Základní vzdělávání
16. 9. 2008 0x 26860x
Jak se správně chovat v městské hromadné dopravě (MHD)
Výkladový list se základními pravidly chování při cestování městskou hromadnou dopravou a aktivity k jejich praktickému nácviku nanečisto ve třídě.
Předškolní vzdělávání
9. 7. 2008 0x 50405x
Doprava
Děti se různorodými činnostmi seznamují s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. Učí se reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu. Uvedený projekt se…
Předškolní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 17393x
Motorky
Smyslem činností nabízených v rámci tohoto integrovaného bloku je přiblížit dětem téma vztahující se k motorkám, využít zájmu dětí o tuto problematiku k rozvoji schopností a získávání dovedností…
Zobrazeno 12 z 12 položek