Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Environmentální projekt HRAJ O ZEMI ‒ třetí kolo s tématem Doprava
Odborný článek

Environmentální projekt HRAJ O ZEMI ‒ třetí kolo s tématem Doprava

30. 11. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Vojtěch Prokeš

Anotace

„HRAJ O ZEMI“ je tvořivý projekt pro všechny žáky druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků gymnázií. V rámci projektu si žáci budou hrát a poznávat prostředí kolem sebe prostřednictvím internetu, při výuce ve škole a na závěr i v ekocentru. Tématem projektu je životní prostředí a náš vliv na něj. Zpracovává celkem 10 témat formou on-line multimediální hry a e-kurzů. Po tématech vody a energie se toto herní kolo věnuje tématu doprava. V dalších kolech pak přibudou jídlo, bydlení, životní styl, životní cyklus výrobků, technologie, média a turismus. V rámci projektu je možné využít i jen jedno z předkládaných témat. Vybraní žáci budou moci realizovat také ekologické audity subjektů ve svém okolí. Autoři nejlepších ekologických auditů budou odměněni víkendovým pobytem v ekologickém centru. V rámci projektu vznikají také metodiky pro učitele, které jim budou nápomocné při začlenění hry do výuky. S formou využití hry a e-kurzů ve výuce se učitelé budou moci detailněji seznámit na některém ze 13 vzdělávacích seminářů. Veškeré informace a materiály jsou na webu projektu www.hrajozemi.cz. Hrát o Zemi můžeme díky financování z prostředků ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Třetí oblastí, které se projekt Hraj o Zemi věnuje, je DOPRAVA. Téma je zpracováno prostřednictvím on-line edukativní hry a tematicky zaměřeného e-kurzu. Rovněž je připravena metodika pro pedagogy, která jim poslouží jako dobrý pomocník při výuce. Metodika popisuje možné způsoby práce s jednotlivými elektronickými aplikacemi, nabízí ale i spoustu dalších aktivit pro práci ve školní třídě či jako domácí cvičení. Aby metodika pomohla pedagogům co nejvíce, u každého z podtémat je přidána i široká škála odkazů bohatých na další informace a metodické materiály, které mohou ve výuce pomoci. Vypsané odkazy považují autoři metodik za kvalitní, nemohou však bezezbytku garantovat jejich obsah.

Témata, která třetí kolo hry a e-kurzu zpracovává:

  • Obecné informace o dopravě
  • Dopady dopravy na zdraví
  • Dopady dopravy na životní prostředí
  • Možnosti šetrného způsobu cestování
  • Úsporné používání auta

On-line hra:

Principem jednotlivých her projektu HRAJ O ZEMI je detektivní pátrání po příčinách různých záhad, problémů apod. Po všech kolech je žákům průvodcem detektiv Martin Liška, přezdívaný Marty.

Třetím tématem projektu je DOPRAVA. Během třetí hry se rozvíjí detektivní pátrání po uprchlé zlodějce. Hráč se v průběhu hry seznámí s problémem emisí CO2 a možnostmi, jak je může člověk ovlivňovat prostřednictvím různých způsobů dopravy.

Hru můžete používat nejen ve škole, ale také užít jako formu netradičního domácího úkolu s navazujícími aktivitami. Ve škole lze hru simulovat podle přiložených instrukcí v metodikách pro pedagogy, kdy můžete během vyučovací hodiny nechat žáky buď jednotlivě, nebo ve skupinách plnit jednotlivé fáze detektivního pátrání.

Hru je důležité pojímat jako aktivitu se vzdělávacím záměrem. Proto je důležité žákům předem vysvětlit, že není cílem hru dokončit co nejrychleji či nasbírat co nejvíce bodů, ale je podstatné pozorně číst, vyhodnocovat informace a uvažovat nad správným řešením. Jen díky tomu se mohou stát dobrými hráči o Zemi.

Hra i e-kurz jsou kompletně namluveny, je proto dobré zajistit, aby žáci při jejím užívání měli k dispozici sluchátka, hra pro ně bude zábavnější a příjemnější.

On-line hru naleznete dostupnou na www.hrajozemi.cz.

E-kurz

E-learningové kurzy projektu HRAJ O ZEMI jsou kurzy, které obsahují šest cvičení, jež se tematicky váží k tématu měsíce. Žákům jsou průvodci kurzů postavičky Dáda a Vojta, žáci základní školy. Spolu s Dádou a Vojtou žák projde postupně všemi lekcemi.

E-kurzy je možné používat nejen ve škole, ale také je užít jako formu netradičního domácího úkolu s navazujícími aktivitami. Ve škole lze kurzy simulovat podle přiložených instrukcí spolu s pracovními listy (instrukce pro jednotlivá cvičení ve školní hodině jsou vysvětleny u jednotlivých cvičení kurzu). Stejně tak je možné po diskusi ve třídě nechat žáky e-kurz zahrát doma či u školních počítačů a následně pak společně rozebírat téma do hloubky či realizovat další uvedené aktivity, které se váží k tématu.

E-kurz naleznete roveněž na www.hrajozemi.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vojtěch Prokeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.