Odborný článek

Alternativní doprava

31. 7. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Petr Hopfinger

Anotace

Doprava a cestování jsou civilizačním fenoménem, který ovlivňuje celou řadu oblastí života společnosti. Následující příspěvek nabízí několik možných návodů, jak k tomuto tématu přistoupit. Cílem by mělo být především to, aby si žáci a studenti uvědomili, jaké faktory vstupují do hry a jaké alternativy vůči stávajícím formám dopravy mohou být reálné, popř. splnění jakých podmínek může podíl jednotlivých forem dopravy na celkovém dopravním koláči posílit či oslabit.

 

Cestujeme po Praze či po jiném větším městě

 

Před rozdělením do skupin žákům položíme několik otázek. Jaké dopravní prostředky pro osobní přepravu přicházejí v úvahu? Jaké faktory ovlivňují naší volbu? Jaké dopravní prostředky jsou vnímány pozitivně a jaké negativně? Vyplňte pracovní list (viz příloha 1). Po vyplnění by každá skupina měla svůj pracovní list prezentovat a obhájit jeho obsah.

 

Cestujeme na delší trasu

 

Jakou formu dopravy zvolíme? Co vše budeme při jejím výběru zvažovat?


a) Vyplňte pracovní list (příloha 2). Ten můžete upravit podle místa, ve kterém se Vaše škola nachází. Po vyplnění skupiny opět výsledky své práce prezentují.

 

b) Jak jsme již jistě zjistili, tak důležitou roli hraje čas. Pohled do mapy nám dá ale jen přibližnou představu o skutečné vzdálenosti mezi místy. Vytvořte proto mapu izochor pro různé typy dopravy zvoleného regionu (např. Česko, Evropa, Váš kraj, mikroregion, město). Izochory jsou linie spojující místa se stejnou časovou (v tomto případě dopravní) dostupností z určitého bodu. Podklady pro vytvoření této mapy můžeme najít na internetu – jízdní řády pro železniční, autobusovou či městskou hromadnou dopravu. Vlastní zkušenost nám může dát podklady pro dobu pěšího přesunu. Na www.mapy.cz nám plánovač trasy napíše i dobu potřebnou pro překonání námi zvolené trasy. Budeme-li vytvářet mapku i pro leteckou dopravu, tak je potřeba vzít v potaz i dobu nutnou pro odbavení.

 

Jak může vypadat doprava v dalších desetiletích?

 

Odhadovat budoucí vývoj je značně složité. V Evropě je dnes spíše na vzestupu snaha o regulaci dopravy. A proto si i mi můžeme zahrát na futurology a sociální inženýry. Vyplňte tabulku (příloha 3). Rozhodněte, které oblasti dopravy by bylo dobré podpořit a které naopak regulovat. Navrhněte konkrétní opatření a také zvažte okolnosti, které budou působit proti Vašim snahám. Po prezentaci jednotlivých skupin můžeme téma uzavřít diskusí.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
29.3 kB
Dokument
Příloha 1
doc
32.23 kB
Dokument
Příloha 2
doc
32.23 kB
Dokument
Příloha 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Člověk a životní prostředí

Nutné pomůcky:

počítač s připojením na internet pomůcky pro tvorbu mapy