Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Kluci, pozor, červená
Odborný článek

Kluci, pozor, červená

Anotace

Tato lekce týkající se dopravy nás seznámí se semaforem, dopravními značkami a také přechodem pro chodce. A to celé hravou a veselou formou. V dnešní době je doprava ve městech i na vesnicích velice rušná a nebezpečná. Měli bychom tedy děti učit, jak se chovat v blízkosti komunikace, jak přecházet přes cestu, a můžeme již nyní nakousnout téma základní dopravní značky.

Cíl

Cílem je seznámit děti co nejblíže, nejlépe reálně, s pozemní komunikací, dopravou na ní probíhající, semaforem, dopravními značkami a dále třeba s pravidly týkajícími se dopravy jak ve městě, tak na vesnici.

Chceme děti učit tyto důležité věci hravou, veselou formou, avšak dbáme přitom na vážnost tématu.

Na toto téma je třeba najet hravou formou, abychom děti zaujaly a aby již od počátku věděly, s jakým tématem že se to vlastně budou potýkat. Začneme tedy básničkou, kterou se pokusíme děti naučit. Je to jistá motivace pro dané téma.

Básničku učíme děti postupně, nejlépe řádek po řádku. Nakonec ji celou zopakujeme. Při učení básničky si ukazujeme obrázek semaforu (můžeme dětem zadat úkol, ať nám nakreslí, jak vypadá semafor) a samozřejmě samotné barvy.

Semafor

Co máš dělat na červenou,
když se kolem auta ženou?
Na chodníku klidně stát,
v jízdní dráhu nevbíhat.

Co znamená tahle změna,
když je žlutá rozsvícená?
Připrav se a pozor dej,
čekej, nikam nespěchej.

A když svítí zelená,
co to, děti, znamená?
Malí jako velicí,
všichni přejdou silnici.


Odkaz na básničku zde: http://www.rikankyprodeti.cz/doprava/

Po výuce básničky můžeme dětem klást otázky, jak se jim básnička líbila, jaká barva semaforu se jim nejvíce líbí, byla básnička těžká? 

TV chvilka – rušná část, průpravná část, hlavní část a závěr

Rušnou část je třeba začít, jak název vypovídá, rušně. Zahrajeme si tedy pohybovou hru  AUTÍČKA.

AUTÍČKA – děti drží v ruce malé obruče, které představují volant. Běhají volně po prostoru celé herní plochy. Běhají, tedy jezdí jako auta. Ve středu hrací plochy stojí vedoucí hry a střídavě zvedá a schovává červený a zelený praporek nebo domeček. Děti při běhu stále sledují vedoucího hry a pohotově reagují na změny signálů – vztyčený zelený praporek znamená volný pohyb, vztyčený červený praporek znamená zastavit a stát na místě, domeček dětem ukážeme tehdy, když chceme, aby „zajely“ na stanoviště/parkoviště, které bylo označeno již před zahájením hry stejným obrázkem.

jiná varianta hry autíčka: jeden hráč je chytač neboli policejní vůz. Ten chytá auta, jakmile se někoho dotkne, tak chycený řidič musí ihned zaparkovat na předem vyznačené místo.

Průpravná část, by měla obsahovat důkladnou přípravu na hlavní část, kterou budou štafetové hry.

Průpravou můžeme nazvat i samotnou rozcvičku. Je to příprava těla na fyzický výkon, který jej čeká v hlavní části.

Rozcvička by měla zajistit rozcvičení všech partií těla, které budou následně namáhány.

I rozcvičku můžeme motivovat na dopravu a auta obecně. Rozcvička s obručí alias volantem apod.

V hlavní části tentokrát volím ŠTAFETOVÉ HRY. Jsou sice pro mladší děti náročnější, ale vždy se to dá nějak skloubit – např. skupiny starší děti s mladšími, ti si navzájem pomáhají.

Děti rozdělíme do 4 družstev. Pošeptám dětem auto do ouška. Podle toho se pak rozdělí do družstev, nebo se rozdělí pomocí obrázků, které si vylosují

Na začátku je také třeba ujasnit si pravidla. Start na písknutí, děti si předávají štafetu plácnutím popřípadě míčem, po plácnutí, tedy po předání štafety, vybíhá další hráč. Vítězné družstvo získává 4 body a postupně další o 1 bod méně.

ATLETICKÉ DISCIPLÍNY

 • běh k metě a zpět – zástup
 • start ze sedu – běh k metě a zpět – zástup
 • „mašinka“ – všichni stojí v zástupu, drží se za pas a společně běží k metě a zpět, nesmí se pustit (je důležité, aby sladili krok)

S OBRUČÍ

 • koulení obruče k metě (volantu), zpátky běžíme s obručí v ruce do zástupu
 • obruč nachystáme doprostřed dráhy, žák běží a obručí se musí provléct (nastartuje tak auto), běží k metě a při běhu zpět se opět provleče (vypne tak motor) a musí se zařadit zpátky do zástupu
 • obruč si nasadí kolem pasu a běží k metě a zpět, štafetu předají tak, že obruč nasadí kamarádovi 

SE ŠVIHADLEM

 • přeskoky snožmo zároveň s poskokem vpřed, zpět se švihadlem v ruce
 • švihadla nachystáme na konec mety, na začátek děti udělají dva dřepy, běží k metě, 10x přeskočí švihadlo vlastním stylem a běží zpátky do zástupu
 • celé družstvo – stojí za sebou, první drží švihadlo v polovině oblasti břicha a poslední drží švihadlo za oba konce, ostatní jsou uvnitř a zboku se švihadla přidržují – závodí jako vláček

Spočítáme dosažené body jednotlivých družstev. Vítěz si zaslouží potlesk, stejně tak však i poražení.

Na závěr je vždy dobré zvolit oddechová cvičení na uvolnění, relaxaci, zklidnění organismu.

Společně se vydýcháme a protáhneme s obrázkem svého vysněného auta.

 • sed pokrčmo, držíme se za chodidla, postupně propínáme pravou a levou nohu
 • leh vznesmo – výdrž
 • klek sedmo, vzpažit a vytáhnout se do výšky
 • sed skrčmo, ruce drží nohy u těla, „kolébka“ a zhoupneme se zpět do sedu 7x
 • vztyk, pozdrav! Závodům zdar!

nebo Překážková dráha 

... platí zde stejná průprava jako u štafetových her.
Jako každou překážkovou dráhu i tuto motivujeme na dané téma, tudíž na autodopravu. Budeme potřebovat: obruče, tunel, lavičku, žíněnky, domeček.

 1. skoky snožmo z obruče do obruče – z jednoho parkoviště na druhé a pozor na louži okolo
 2. skrz tunel, plazení – projíždíme tunelem
 3. leh na břiše, přitahování se až na konec lavičky – opraváři se plazí pod auto
 4. válení sudů na žíněnkách – bouračka
 5. schoulíme se do klubíčka, do domečku – zaparkujeme do garáže

Po nějakém to lehkém či mírně náročnějším tělocviku se můžeme vrhnout na pohádku, kterou následně rozebereme z hlediska dramatických činností.

Použít můžete například pohádky/povídky od BESIPu, mají je velice hezky napsány a samozřejmě jsou poučné. 

Warm up & průpravná činnost

Pohybová hra autíčka – určíme si místo, kde bude domeček/garáž/parkoviště. Když ukážu červené kolečko, děti stojí a nehýbou se, jako na semaforu. Když ukážu zelené kolečko, auta (děti) jezdí, když ale ukážeme domeček, děti běží (rychle jedou) do vyhrazeného místa. Střídáme rychlosti / řadíme – 1–3.

Jedeme podle navigace – sedneme si na zem nebo na přichystané židličky – jako do auta. Připoutáme se, nastartujeme klíčkem, zařadíme rychlost a budeme postupovat jako při běžné jízdě v autě, podle pokynů navigace. Například – zatáčka vlevo, rychle zatáčka vpravo, vesnice – musíme jet pomalu atd.

Pohádku v rámci dramatických činností tedy zdramatizujeme. Při čtení pohádky tedy tvoříme tzv. vstupy. Každý vstup je motivován jiným úryvkem. Například – příběh začíná tím, jak se děti honí blízko silnice. Zastavíme se tedy ve čtení, děti postavíme a určíme jednoho chytače. Můžeme tuto stopku nazvat „Máš babu“. Po chvíli hru zastavíme a pokračujeme ve čtení. V každém příběhu jsou pasáže, které si děti mohou zažít na vlastní kůži. Při dramatizaci pohádky připravíme vždy kolem 10 vstupů, záleží na délce a zajímavosti příběhu. Vstupy mohou obsahovat pouhé otázky, zívání a protahování, vyhledání nějakého předmětu a podobně.

Po přečtení pohádky se vstupy je třeba s dětmi tuto činnost nějakým způsobem zhodnotit, opět stačí nabádavé otázky nebo můžeme nechat děti rozpovídat či převyprávět příběh.

Důležité u tohoto typu pohádek je to, že si děti musí odnést klíčové informace o bezpečnosti a pravidlech silničního provozu, pohybu na nebo blízko pozemní komunikace a podobně. 

Pohádku je v tomto případě také lehké vymyslet. Například poprosíme děti, aby naučily Alenku z říše divů, která vyskočila skrz zrcadlo místo do pohádkového světa do světa lidí. Pokusíme se tedy Alence vysvětlit, co to znamená, když na semaforu svítí červená, co u nás znamená pravidlo pravé ruky, kdo je to chodec, cyklista, řidič motorového vozidla. Co která značka znamená? Jak přecházíme vozovku? Co je to přechod pro chodce a jak vypadá? – Jako zebra... Můžeme děti motivovat také tak, že když naučí Alenku veškerým důležitým pravidlům, tak získají řidičský průkaz. Poté mohou řídit auto (například auto z krabice). Při vysvětlování pravidel Alence máme nachystané nejdůležitější dopravní značky – formou puzzle, fotografií apod. 

V odkazu na použitou literaturu naleznete pohádku, se kterou se mně osobně dobře pracovalo.

Reflexe

Tato lekce byla určena pro děti od 3 do 5 let. Všechny tyto věkové kategorie zvládly veškeré činnosti, které v této lekci nabízím. 

Literatura a použité zdroje

[1] – ADAMOVSKÁ, Marie. Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Praha : ROTAG, 2004. ISBN 80-903175-3-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 1. 2018
Vhodný příspěvek pro práci učitelek v MŠ.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá