Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Výtvarný obor“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Základní vzdělávání
6. 2. 2019 0x 6291x
Proměny (2. část)
Námětem pro tvůrčí činnosti je objevování a zkoumání důvěrného prostředí – místa, kde žák žije skrze prostředky výtvarného oboru. Soubor lekcí, které lze různým způsobem modifikovat a rozvíjet je…
Základní vzdělávání
6. 2. 2019 0x 7894x
Barvy mého pokoje 1. část
Námětem pro tvůrčí činnosti je objevování a zkoumání důvěrného prostředí – místa, kde žák žije skrze prostředky výtvarného oboru. Soubor lekcí, které lze různým způsobem modifikovat a rozvíjet je…
Základní umělecké vzdělávání
7. 6. 2016 0x 21402x
Živly – stínové divadlo
Článek popisuje zkušenost s mezioborovou spoluprací výtvarného a hudebního oboru ZUŠ při přípravě a prezentaci stínového divadla.
Gymnaziální vzdělávání
10. 2. 2012 0x 6386x
Česko-bavorská báze porozumění v oblasti uměleckého vzdělávání aneb komparace možností naplňování kompetence vizuální komunikace na gymnáziích
Komparace cílových kategorií uměleckého vzdělávání vychází z rozboru kurikulárních dokumentů pro gymnázia České republiky a Bavorska. Středem zájmu jsou základní segmenty vzdělávacích obsahů, a to…
Gymnaziální vzdělávání
3. 8. 2011 1x 22916x
Rozhovory s obrazy/galerie jako otevřený prostor inspirace/Otto Gutfreund a Emil Filla a Martin Vinazer
Tvůrčí dílny pro pedagogy v Moravské galerii v Brně jsou přímým a živým dialogem s originály uměleckých děl. Jednotlivá setkávání probíhají u vybraných děl ve stálých expozicích i aktuálních…
Základní vzdělávání
17. 10. 2008 0x 12208x
VV inspirativní - demoverze
Informace o demoverzi programu VV inspirativní, sloužící jako metodická podpora pro obor Výtvarná výchova.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 2x 15651x
Umělecká výchova
Sledovaný příklad dobré praxe seznamuje s výsledky vlastní tvorby žáků ve vyučovacím předmětu Umělecká výchova.
Základní vzdělávání
16. 6. 2008 0x 22496x
Nevěřte všemu, co se píše
Hlavním tématem příspěvku je vznik fámy a její život. Žáci by si měli uvědomit, jak fáma vzniká a jak je třeba přijímat sdělení, která se k nám dostanou, abych tzv. nenaletěli a nepomáhali šířit…
Gymnaziální vzdělávání
22. 5. 2007 0x 7812x
Obraz jako prostředek k získávání kompetencí - 3. část
Výtvarné úkoly v hodinách "umění" na bavorských gymnáziích jako východisko pro úvahy nad naplňováním dílčích kompetencí kompetence obraznosti, jak ji definuje prof. R. Niehoff.
Gymnaziální vzdělávání
21. 5. 2007 0x 7291x
Obraz jako prostředek k získávání kompetencí - 1. část
Příspěvek přináší informaci o úsilí německých kolegů vymezit specifický termín obrazová kompetence, který má stěžejní význam pro vytvoření vzdělávacího standardu předmětu Umění v Německu. Zároveň…
Gymnaziální vzdělávání
28. 8. 2006 0x 8561x
Pojetí a koncepce Výtvarného oboru ve vztahu ke struktuře osnov v rámci charakteristiky vzdělávací oblasti Umění a kultura
Článek se zabývá nejdůležitějšími myšlenkami koncepce Výtvarného oboru v RVP GV, nabízí praktickou ukázku zpracování oboru v ŠVP.
Gymnaziální vzdělávání
14. 8. 2006 0x 11461x
Reflexe proměny výtvarného umění v koncepci oblasti Umění a kultura
Zobrazeno 12 z 13 položek