Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Náboženství“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (18)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 18 položek
Odborné vzdělávání
2. 5. 2024 4x 537x
FactCzech: Co je psáno, je i dáno?
Lekce problubuje digitální a mediální gramotnost žáků a rozvíjí jejich kritické myšlení. Žáci pracují s konkrétní událostí a jejím mediálním obrazem. Identifikují narativ šířený v článcích na…
Základní vzdělávání
29. 3. 2016 1x 13768x
Počátky islámu, víra a tradice
Jak se islám vyvíjel? Jsou možné jeho různé interpretace? Co je jádro islámu a co jsou zvyky a tradice – jakou mají souvislost, je možné je oddělit? Existují výklady islámu, které jsou slučitelné s…
Předškolní vzdělávání
2. 7. 2015 0x 6506x
Pozice rodiče v High View, Wallington (Londýn)
Článek seznamuje s kurikulárním dokumentem ze zahraničí, konkrétně školy High View ve Wallingtonu, Blíže je specifikována spolupráce s rodiči.
Gymnaziální vzdělávání
4. 2. 2015 0x 22587x
Myšlenkový a vědecký rozměr osvícenství
Cílem výukové lekce je přiblížit studentům myšlenkový a vědecký rozměr osvícenství, jeho nejdůležitějších hodnotových rozměrů (dělba moci ve státě, otázka rovnosti, vztah k náboženství) a vědeckého…
Základní vzdělávání
14. 1. 2013 0x 5881x
Košer jídelna
Kdo rozhoduje o tom, které náboženství a kulturní tradice jsou správně a které nikoli? Jaký byl v poválečném Československu vztah ke skupinám odlišujícím se svými zvyky, historií, jazykem či…
Neformální vzdělávání Spomocník
13. 12. 2011 0x 9864x
Duchovní život dětí a mládeže u nás
<p>Autoři v tomto souhrnném článku vycházejí ze dvou nedávných výzkumů, které se týkaly postojů dětí a mladých lidí k oblasti duchovního života (jeden z nich byl proveden v rámci projektu <b><i>Klíče…
Základní umělecké vzdělávání
16. 9. 2011 0x 18324x
Sobotní ateliér pro děti v Moravské galerii v Brně/Orient express
Sobotní ateliéry v Moravské galerii v Brně jsou většinou koncipovány k aktuálním výstavám. Děti se zde seznamují s celou výstavou, s jejími hlavními rysy a s vystavenými exponáty především. Výstavy…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2010 0x 21276x
Virtuální hospitace - Výtvarný obor: Rituál
Žáci definují pojem rituál, vysvětlují jeho roli v životě člověka z hlediska historického i současného. Poté žáci realizují svůj vlastní rituál, např. formou výrazového tance. Tato virtuální…
Základní vzdělávání
13. 4. 2010 0x 23405x
Těšíme se na Ježíška
Štědrovečerní večeře spojená se setkáváním rodin, rozdáváním dárků, pečením cukroví i půlnoční mše s podmanivou hudbou koled patří k ježíškovské tradici českých Vánoc. U nás vždycky nosil dětem dárky…
Základní vzdělávání
4. 5. 2009 0x 18941x
Bohatství kultur – projekt Velká světová náboženství
Cílem tohoto projektu je seznámení žáků s pěti tzv. velkými světovými náboženstvími a kulturou z nich vyrůstající.
Základní vzdělávání
23. 4. 2008 0x 12366x
Zajímaví lidé mezi námi – povolání kněz
Příspěvek popisuje aktivitu, která je součástí celoročního projektu. Žáci se seznamují a diskutují se zajímavými lidmi z jejich okolí. Projekt je realizován v málotřídní základní škole Čeperka.
Základní vzdělávání
7. 4. 2008 0x 19458x
Asie – kolébka světových náboženství
Na příkladu Asie provedený základní přehled 6 největších náboženství světa. Přibližuje různorodost směrů lidské religiozity a umožňuje jejich porovnání z několika hledisek.
Zobrazeno 12 z 18 položek