Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Komunikační a slohová výchova“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (14)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 14 položek
Základní vzdělávání
21. 2. 2022 0x 875x
Práce s popisem osoby a jeho následné výtvarné zpracování
Tento didaktický článek je ukázkou integrace českého jazyka a výtvarné výchovy. Zaměřuje se na popis osoby, který je součástí Komunikační a slohové výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu. Následně…
Základní vzdělávání
26. 11. 2020 0x 2553x
Příprava jednoduchého pokrmu pomocí videonávodu
V tomto článku se můžeme inspirovat možností zařazení digitálních technologií v podobě videonávodu do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Praktická výuka přípravy jednoduchého pokrmu se zaměřuje…
Základní vzdělávání
14. 6. 2012 0x 19721x
Aktivizující metody ve výuce slohu
Tento text vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání, CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OPVK. Přináší příklad dobré praxe využití výukové opory,…
Základní vzdělávání
2. 9. 2011 0x 13505x
Zrakové a hmatové signály neverbální komunikace
Cílem příspěvku je nejenom upozornit na význam neverbální komunikace, ale dále seznámit žáky s dělením neverbálních signálů a s jejich různými funkcemi. Jde o blok tří vyučovacích hodin.
Gymnaziální vzdělávání
7. 3. 2011 0x 12268x
Na aktivní čtenářství s Erikem Taberym
Jako přechod na gymnázium se mi při učení čtení a psaní celkem osvědčil jeden z úvodníků Erika Taberyho – Hledá se Vaculík. Článek vyšel v Respektu v roce 2006 (s autorovým svolením jej zde celý…
Základní vzdělávání
23. 9. 2008 0x 13641x
Pohádky od Světlušky
Zvýšit čtenářskou gramotnost a podpořit zájem žáků o četbu můžeme i poslechem pohádky, reprodukované školeným hereckým hlasem. Zajímavé a inspirující je propojení poslechu s vyjádřením vlastních…
Základní vzdělávání
8. 9. 2008 0x 13222x
Gutenberg by se divil
Využití školního rozhlasového vysílání při tvorbě ankety jako součást jazykové výchovy.
Základní vzdělávání
12. 3. 2007 0x 12773x
Knížky naší třídy
Pomocí zajímavého nápadu se školními skřítky si žáci procvičili vytváření popisu.
Základní vzdělávání
7. 3. 2007 0x 16224x
Z mamutího deníku - hlasová rozcvička
"Režisér" natáčí nový film o pravěku - "herci" plní podmínky a nároky na techniku řeči.
Základní vzdělávání
5. 3. 2007 0x 12372x
Co se stalo 19. ledna
Vzorová hodina si klade za cíl přivést žáky ke zjištění, že zpravodajství je výsledkem vysoce selektivní a rutinní práce a že o zveřejnění zprávy rozhodují takové parametry, jako je negativita,…
Základní vzdělávání
28. 2. 2007 0x 10388x
Setkání s kočkou Amálkou
Jeden z možných příkladů realizace vyučovací hodiny čtení a psaní v 1. třídě - procvičení písmene k a nácvik psaní velkého psacího A.
Základní vzdělávání
19. 2. 2007 0x 12458x
Využití karet Scrabble v Českém jazyce
Pomocí hry skrabble si žáci rozšiřují slovní zásobu a zároveň procvičují některé pravopisné a stylistické jevy.
Zobrazeno 12 z 14 položek