Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příprava jednoduchého pokrmu pomocí videonávodu
Odborný článek

Příprava jednoduchého pokrmu pomocí videonávodu

Anotace

V tomto článku se můžeme inspirovat možností zařazení digitálních technologií v podobě videonávodu do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Praktická výuka přípravy jednoduchého pokrmu se zaměřuje na tematický okruh Příprava pokrmů. Výuka je však v integraci se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace, přičemž popis pracovního postupu zařazujeme do Komunikační a slohové výchovy. Podle tohoto návodu dokáží pracovat i žáci 1. stupně ZŠ, jelikož pokrm je velmi jednoduchý na přípravu a k jeho tvorbě stačí pouhé tři ingredience.

PŘÍPRAVA JEDNODUCHÉHO POKRMU

 

Ročník: 3.–5. ročník ZŠ

Rozsah vyučovací hodiny: 3–4 vyučovací hodiny

Pomůcky: internetové připojení, tablet (popř. žákovský mob. telefon), pracovní stůl, nůž

k motivaci: rozstříhané papírky pracovního postupu

k přípravě pokrmu: sýr, okurka, mrkev, párátka, vykrajovátko, papírové tácky

Oborový cíl:

Žák pracuje podle slovního návodu a videonávodu.

Žák řeší úkoly a situace i za použití digitální technologií.

Žák samostatně vyhledá dle klíčového slova příslušný odkaz na internetovém portále.

Žák připraví jednoduchý pokrm.

Žák udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.

Žák dokáže vlastními slovy popsat pracovní postup pokrmu.

Žák je schopen zařadit suroviny do příslušné skupiny živin a vyvodit tak, zda se jedná o zdravý, či nezdravý pokrm.

Žák sepíše postup receptu dle předem stanovené osnovy.

Úvod a motivace

BRAINSTORMING – Učitel napíše na tabuli PRACOVNÍ POSTUP, žáci napíší na tabuli vše, co je k danému tématu napadne. Následně si všechna slova prohlédneme a popřípadě doplníme o důležité teze (pokud chybí).

Následně žákům předloží rozstříhané papírky s větami. Žáci se pokusí ve skupině seřadit pracovní postup týkající se přípravy palačinek.

UKÁZKA LÍSTEČKŮ

PALAČINKY

Na palačinky naneseme libovolné velké množství sladké marmelády.

Palačinku smažíme z obou dvou stran dozlatova.

Palačinky polijeme horkou čokoládou.

Hladkou mouku umícháme se špetkou soli, mlékem a dvěma vejci tak, aby vznikla správná hustá směs vhodná pro palačinky (ani řídká, ani moc hustá).

Na palačinky přidáme šlehačku.

Potřebujeme: 400 ml mléka, 1 špetka soli, 200 g hladké mouky, 2 ks vejce.

Výborně se hodí jako dezert po obědě. Přejeme dobrou chuť!

Na pánev s rozpáleným olejem vlijeme přibližně jednu malou naběračku směsi.

Následně proběhne společná kontrola a diskuze. Na tomto jednoduchém postupu si žáci ujasní, jak je důležité, aby se nepřeskočil žádný krok při tvorbě, aby jednotlivé kroky na sebe navazovaly. 

(Může však vzniknout diskuze, že některé kroky lze přehodit, a některé ne. Např. palačinku je možné nejdřív polít čokoládou a pak přidat šlehačku nebo naopak a nic se nestane, ale marmeládu se šlehačkou není vhodné prohodit.)

Učitel žákům vysvětlí, že se můžeme setkat s různými druhy pracovních postupů (recepty, tvoření, spuštění el. spotřebičů aj.) a i s různými formami těchto pracovních postupů (obrázky, text, videonávod).

Aktivizační část

Učitel žákům nechá prostor k diskuzi na téma Zdravé a nezdravé potraviny a k vyvození, zda palačinky spadají do zdravé výživy.

Žákům rovněž dá k dispozici praktickou pomůcku zdravé výživy a nechá žáky, aby zařadili jednotlivé suroviny pro přípravu palačinek do této pyramidy.

Česká potravinová pyramida

Převzato: http://www.fzv.cz/pyramida-fzv/

 

Zjistí tak, že jim v pokrmu chybí zelenina a ovoce, která by měla v pokrmu převažovat. Dále že sladké bychom neměli tak často do jídelníčku zařazovat (marmeláda, čokoláda).

Většina žáků dojde k výsledku, že palačinky nejsou úplně nejzdravější pokrm. Učitel tedy vede žáky k debatě, co bychom mohli vynechat nebo naopak přidat, aby byly palačinky zdravější.

Např. doplnit o ovoce (borůvky, jahody, banán), vynechat sladkou marmeládu a nahradit ji například bílým jogurtem aj.

Hlavní část

Následně učitel žáky vyzve, aby si na internetovém portálu youtube.com vyhledali video dle klíčového slova „jednohubkové kytičky“.

Jednohubky: https://www.youtube.com/watch?v=FMy6wVDyMLQ.

 

 

Následně žákům vysvětlí, aby se pokusili tvořit samostatně s tím, že mohou video kdykoli pozastavit, popř. si ho přetočit nazpět. V případě, že by si byli hodně nejistí, mohou se obrátit na učitele.

Učitel hodinu vede jako kouč, sleduje žáky, jak pracují.

Závěrečná část

Poté, co žáci dokončí svůj pokrm, se učitel žáků ptá:

„Zařadili byste tyto jednohubky do zdravých potravin? Proč? Co obsahují?“

V neposlední řadě se jich zeptá, jak se jim pracovalo. Porovnávají výhodnost či nevýhodnost videonávodu. Baví se o tom, zda by sami dokázali podobné video vytvořit, a tak dále.

Námět k domácímu úkolu

Přípravu scénáře pro tvorbu vlastního videonávodu, případně jeho natočení a sdílení.

„Vyber si na youtube.com návod na nepečený dort a výrobek, který podle návodu připravíš, vyfoť. Nezapomeň k fotce přidat odkaz na návod, podle kterého jsi postupovat. Fotku i s odkazem pošli na ... (školní mail učitele) a sdílej do ... (online prostředí, které má škola nastaveno pro distanční výuku)“. Žáčci, kteří si troufnou, mohou natočit i vlastní videonávod.

Starší žáci (4.–5. roč.) by měli také přidat hodnocení svojí práce: jestli pracovali sami, kdo jim pomáhal, jak dlouho práce trvala. A bylo by možné ještě rozšířit o rozvoj finanční gramotnosti: spočítat náklady na přípravu nepečeného dortu.

Reflexe:

Tuto hodinu jsem ve své praxi již vedla, ale pouze pomocí slovního návodu. Nezkoušela jsem ji vést pomocí videonávodu, proto mě tento námět motivoval k sepsání tohoto článku.

Integrace se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace

Tuto vyučovací hodinu PČ jsem převedla do hodiny ČJ a nechala žáky celý pracovní postup sepsat v rámci Komunikační a slohové výchovy dle osnovy (název, úvod, pomůcky, postup dle kroků jdoucích za sebou, závěr).

Celý výukový blok se velmi povedl. Beru ho jako přínosný pro žákovo učení pomocí vlastních prožitků a prací s digitálními technologiemi.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
37.11 kB
PDF
Motivace – pracovní postup

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 11. 2020
Text nejen ukazuje zapojení digitálních technologií do výuky, ale na tématu vaření vhodně propojuje vzdělávací obsah pracovních činností s českým jazykem. Tvorba scénáře vlastního videonávodu (příp. jeho natočení) dává žákům příležitost, aby si uvědomili a vyzkoušeli, proč je třeba dodržet při tvorbě pracovního postupu např. srozumitelnost, logickou a časovou posloupnost.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Mezioborove presahy: