Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Jazyk a jazyková komunikace“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (79)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 79 položek
Základní vzdělávání
21. 8. 2008 0x 17681x
Jak napsat haiku
Podle jednoduchého schématu tvoří žák vlastní literární text.
Základní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 14650x
Norové mají jiné zázemí, ale podobné problémy. Můžeme se inspirovat?
Podobnosti mezi problémy se čtenářskou gramotností u českých a norských žáků, které vyplynuly z mezinárodních testů PISA.
Základní vzdělávání
29. 5. 2008 0x 11765x
Projektová výuka s využitím PC
Projekt: Případ Ross - kdo je vrah? Zpracování příběhu z učebnice Project English 2, Student's Book do filmové podoby.
Základní vzdělávání
12. 3. 2008 0x 12972x
Náměty na rozvíjení klíčových kompetencí žáků v hodinách cizích jazyků
Možnosti realizace vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Cizí jazyk či Další cizí jazyk a zároveň utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Speciální vzdělávání
7. 3. 2008 0x 28520x
Upevňování přátelských vztahů mezi žáky na Základní škole praktické ve Zlíně
Zajímavé náměty do hodin Řečové výchovy, rozvíjející komunikaci mezi žáky tak, aby dokázali otevřeně vyjádřit své názory v třídním kolektivu, zvládli bezkonfliktní navazování přátelských vztahů a…
Základní vzdělávání
4. 3. 2008 0x 8759x
Soutěž mezi školami prostřednictvím mobilního telefonu
Příspěvek popisuje netradiční využití mobilního telefonu ve výuce.
Základní vzdělávání
4. 3. 2008 0x 16572x
Využití mobilu v českém jazyce – dvojznačnost slov
Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině českého jazyka.
Základní vzdělávání
5. 2. 2008 0x 14448x
Nástin metodiky situačně orientovaných slovních úloh v málotřídní škole
Málotřídní základní škola ve Vyskytné nad Jihlavou vede žáky k jedněm z nejvyšších kognitivních dimenzí – k tvořivé práci s texty, jež si sami žáci vytvářejí. Jedná se o vytváření textu slovních úloh…
Základní vzdělávání
4. 2. 2008 0x 94308x
Řeč novinových titulků
Většina z nás celkem spolehlivě dokáže rozlišit sdělení pocházející ze seriózních nebo bulvárních médií. Dokážeme však pojmenovat, čím se tato sdělení liší a jaké mají charakteristické znaky? Víme,…
Základní vzdělávání
1. 2. 2008 0x 22487x
Montessori: Náměty pro český jazyk
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na aktivity zaměřených na procvičování mluveného i písemného projevu. Žáci si těmito aktivitami osvojují dovednosti, jako je spolupráce s ostatními,…
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 10881x
Syntaktické termíny v učivu českého jazyka na základní škole
Současný stav vyučování skladbě českého jazyka na základní škole.
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 40891x
Slovník frekventovaných syntaktických termínů
Slovník je určen učitelům českého jazyka. Měl by jim napomoci orientovat se v terminologii klasické a valenční syntaxe, a tak zkvalitnit předávání poznatků ze skladby.
Zobrazeno 12 z 79 položek