Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Montessori: Náměty pro český jazyk
Odborný článek

Montessori: Náměty pro český jazyk

1. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na aktivity zaměřených na procvičování mluveného i písemného projevu. Žáci si těmito aktivitami osvojují dovednosti, jako je spolupráce s ostatními, vytrvalost, pozornost, fantazie, empatie, komunikační dovednosti apod.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Přinášíme náměty pro výuku, které vznikly ve třídě Montessori v Kladně. Vycházejí ze zájmu žáků všechno si vyzkoušet, poznat, přijít věcem na kloub. V popisovaných aktivitách žáci domýšlejí příběh, zvažují, zda se hlavní hrdina nemohl zachovat jinak a co by udělali oni sami na jeho místě.

Inspiraci najdete v přílohách.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
136.72 kB
PDF
Čtecí domino
pdf
123.05 kB
PDF
Mimické kostky
pdf
115.23 kB
PDF
Počáteční čtení
pdf
89.84 kB
PDF
Práce s předměty a slovy
pdf
93.75 kB
PDF
Psaní příběhu, zážitků
pdf
89.84 kB
PDF
Psaní velkých písmen
pdf
90.82 kB
PDF
Rozstříhané věty
pdf
115.23 kB
PDF
Řízené čtení
pdf
89.84 kB
PDF
Sestavování vět ze slov na kostkách
pdf
88.87 kB
PDF
Šeptací diktát
pdf
90.82 kB
PDF
Tichá pošta
pdf
106.45 kB
PDF
Věta, druhy vět
pdf
91.8 kB
PDF
Vlastní jména
pdf
91.8 kB
PDF
Vypravování příběhů s předměty

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Sešity, papíry, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo, časopisy