Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projektová výuka s využitím PC
Odborný článek

Projektová výuka s využitím PC

Anotace

Projekt: Případ Ross - kdo je vrah? Zpracování příběhu z učebnice Project English 2, Student's Book do filmové podoby.


Projekt: Případ Ross - kdo je vrah?

Filmové zpracování předlohy z učebnice anglického jazyka Project English 2, Student's book str. 21 - 22.

Mezipředmětový projekt - zpracování detektivní příběhu
(žáci 2. stupně- projekt byl konkrétně realizován v 7. ročníku)

Téma

Využití počítačové techniky při práci s grafikou, videem a hudbou a realizace filmu, který bude možno použít jako učební pomůcku při výuce.

Anotace projektu

Koncem roku byla zakoupena digitální kamera a program na zpracování videa PinnacleStudio 10 se střihací kartou, tak jsem se rozhodl, že by bylo dobré ji využít, a navrhl jsme žákům, aby přinesli nějaké vhodné téma, které by bylo možno zpracovat. Po dohodě jsme vybraly filmové zpracování detektivního příběhu, o kterém se právě učili v anglickém jazyce.

Cíle

Samozřejmě nahlédnout do problematiky zpracování videa, jak ho „dostat" do počítače, střihy a práce se zvukem, hudbou, práce s digitální technikou - digitálním fotoaparátem a digitální kamerou a vypalovačkou DVD. Software - Pinnacle Studio 10 (http://www.pinnaclesys.cz/), program Nero Burning Rom (http://www.nero-burning.net/). Cílem však není vlastní vytvoření konečného produktu - filmu, ale proces přípravy před natáčením filmu - překlad anglického textu, vytvoření scénáře, dialogů.

Kompetence, které projekt rozvíjí

 • Kompetence k učení - zvládnout práci s novou technikou - digitální kamerou, novým softwarem
 • Kompetence k řešení problémů - řešení problému, jak vše naplánovat a udělat, aby to vypadalo reálně, problematika interiérů, rekvizit, výběr vhodných scén, atd.
 • Kompetence komunikativní -tým musí komunikovat o harmonogramu prací, přípravě scén a záběrů, dialogů mezi herci
 • Kompetence sociální a personální - nutno naučit se respektovat práci v týmu, respektovat režiséra a názory ostatních
 • Kompetence pracovní - na realizaci se podílejí všichni zainteresovaní, musí odvést pracovní náplň, která se po nich vyžaduje - herci, nosiči, sháněči, zpracovatelé videa

Časový rozvrh fází projektu

1. před projektem

 • žáci znají základní vědomosti a dovednosti, které potřebují pro zdárné zvládnutí projektu
 • v předmětu informatika ovládají práci s digitální kamerou a ovládání potřebného softwaru na zpracování videa
 • v předmětu anglický jazyk znají text, který budou zpracovávat
 • znají časový plán realizace projektu, co bude výstupem projektu a jeho hodnocení

2. příprava projektu

 • rozdělení žáků ve třídě do 4 - 5členných skupin
 • rozdělení rolí v projektu - režisér, herci, rekvizitáři, kameramani, scénáristé, zpracovatelé videa, zvukař atd.
 • zpracování scénáře - text scénáře přeložen a zpracován při dělených hodinách angličtiny v MS Wordu
 • nafocení možných interiérů a exteriérů
 • vymýšlení, jak natočit jednotlivé scény dle scénáře
 • příprava interiérů
 • návrhy jednotlivých scén natáčení

3. vlastní realizace

 • natáčení jednotlivých scén
 • při natáčení poslední scény je využito Smartboardu, na kterém v grafickém prezentaci hlavní postava objasňuje celý případ
 • přenesení videa z kamery do počítače
 • tvorba v Pinnacle Studiu 10 - titulky, střihy, přechody snímků
 • tvorba zvukového doprovodu - namluvení anglického dabingu v programu Audacity (audacity.sourceforge.net)
 • realizace výstupního DVD, vypalování

4. dokončení projektu - závěrečná reflexe a hodnocení projektu

 • prezentace výstupu z projektu DVD spolužákům formou multimediální prezentace za pomocí dataprojektoru
 • využití v hodinách anglického jazyka jako prezentace pro jiné třídy
 • využití v předmětu informatika jako učební pomůcka pro výuku v dalších třídách
 • celý projekt byl zakončen prezentací, kde žáci předvedli výsledek projektu, snažili se zhodnotit, co se jim podařilo, co by vylepšili
 • v závěru prezentací žáci provedli konkrétní hodnocení všech zúčastněných, podílejících se na projektu, hodnotili také vyučující anglického jazyka a informatiky

Časový rozvrh - 2 hodiny týdně, tedy celkem 7 týdnů + týden rezerva

 • před projektem - 2 hodiny
 • příprava projektu - 2 hodiny
 • vlastní realizace - 8 hodin
 • dokončení a prezentace - 2 hodiny, možno využít stále i po dokončení projektu

Celkem: 14 hodin

Výstupy a vzorové řešení:
Projectross 1 a Projectross 2 - učební texty z učebnice Project English 2, Student`s Book, str. 21 a 22
Scénář - scénář a dialogy v textovém editoru
Návrh snímků - řešeno jako prezentace ve Smartnotebooku, zde pouze jako ukázka ve formátu jpg
Video - ukázka vlastního videa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martin Hrych

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Počátač, digitální kamera, digitální fotoaparát, střihací karta, software Pinnacle Studio 10, vypalovací software Nero Burning Rom, textový editor Microsoft Word 2003, zvukový editor Audacity