Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití mobilu v českém jazyce – dvojznačnost slov
Odborný článek

Využití mobilu v českém jazyce – dvojznačnost slov

4. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Daniela Figránová

Anotace

Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině českého jazyka.Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.Popis činnosti

Žáci mají za úkol přepsat jednu ze svých uložených zpráv do sešitu v původní podobě. Poté perem, popisovačem jiné barvy označí hrubé chyby, hovorová slova, chybějící interpunkci, velká písmena. Spočítají počet pravopisných jevů a vypočtou četnost chyb v procentech.

Následně proběhne krátká diskuse o četnosti chyb a proč k nim dochází. Učitel zadá domácí úkol: Po dobu 14 dnů si vypisujte ze svých „esemesek" dvojznačná slova - např. měj se = mej se apod. Po 14 dnech následuje společné vyhodnocení.

Přínos

Žáci se procvičí v pravopisu, zopakují si pojmy - slova jednoznačná a mnohoznačná, kontext, hovorová slova.

Úloha mobilního telefonu v aktivitě

V tomto případě je mobilní telefon zdrojem minidiktátu, texty s chybějící diakritikou slouží k nácviku pravopisu.

Další aplikace aktivity

Opět využitelné v českém jazyce - učivo o jazycích a jazykových skupinách. Existují jazyky, které nemají diakritiku, a proto se jejich uživatelé nepotýkají s problémy, které máme my při psaní sms. Je možné přepnout v mobilním telefonu nastavení jazyka - AJ, NJ, FJ apod. a poslat sms v tomto jazyce.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniela Figránová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Rozvoj schopností poznávání
  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Mobilní telefon