Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Soutěž mezi školami prostřednictvím mobilního telefonu
Odborný článek

Soutěž mezi školami prostřednictvím mobilního telefonu

4. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Karel Derfl

Anotace

Příspěvek popisuje netradiční využití mobilního telefonu ve výuce.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Popis činnosti

Učitelé ze dvou či více škol (4 - 6 škol či paralelních ročníků) si domluví určitý den, téma a hodinu, kdy „naváží" spojení mezi svými žáky (třídami) prostřednictvím mobilů a využijí je k vzájemnému otestování znalostí. Každá třída připraví jednu nebo více otázek na dohodnuté téma. V určitý čas odešlou otázku (SMS) do všech zapojených tříd a zapíší si čas doručení. Ihned po doručení každé otázky ji začne část žáků zpracovávat a hledat řešení či odpověď (práce ve skupinách - knihovna, encyklopedie, učebnice, internet). Je nutné volit takové otázky, aby šlo odpovídat jedním či maximálně několika málo slovy či nabídnout možnosti a), b), c) a d).

Po vyřešení odešlou žáci odpověď obratem na mobil, z něhož přišla otázka. Všechny školy tak zároveň odpovídají na otázky a řeší úkoly a současně vyhodnocují, jak jimi zadanou otázku vyřešili ostatní. Všechny došlé odpovědi jsou vyhodnoceny a spočítána dobu od doručení otázky do okamžiku odeslání odpovědi (údaj v paměti mobilu). Podle pořadí a správnosti žáci přidělí body (dle počtu zúčastněných škol) a tuto informaci odešlou. Každá škola si spočítá své bodové ohodnocení a učitelé ověří telefonickým dotazem, jak se jejich třída umístila celkově, tj. kolik kdo získal celkem bodů. V případě nesprávných odpovědí je třeba zaslat soutěžícím i řešení.

Přínos

Netradiční forma navázání kontaktů mezi stejnými ročníky různých ZŠ. Porovnání vlastních znalostí, možnost ovlivňovat práci skupiny. Možnost zahájení další spolupráce.

Úloha mobilního telefonu v aktivitě

K odesílání i přijímání otázek a odpovědí prostřednictvím SMS.

Další aplikace aktivity

Možno využít při různých předmětech, otázky nemusí být jen vědomostní, ale např. i zjišťování názorů, postojů, témata zajímající mladé lidi apod.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Mobilní telefon