Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „člověk a společnost“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (83)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 83 položek
Základní vzdělávání
10. 8. 2020 0x 10466x
Vydej svůj článek!
Aktivita Vydej svůj článek! je založena na skupinové spolupráci žáků, porozumění textu, jeho rozboru a následném zpracování dle dalšího zadání. Aktivita má za úkol učit žáky pracovat s mediálním…
Základní vzdělávání
14. 2. 2020 1x 10427x
Člověk a společnost a digitální technologie
Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci pro…
Gymnaziální vzdělávání
1. 4. 2014 1x 3812x
Studentské volby se dotýkají většiny průřezových témat RVP
Článek se zabývá realizací projektu Studentské volby na školách, zejména jeho návaznosti na průřezová témata a klíčové kompetence. Dále v článku zmiňuji, jak lze tento projekt využít při výuce…
Základní vzdělávání
19. 8. 2011 1x 60753x
Kolonizace a bohatství ve výuce integrovaného předmětu Člověk a společnost
Do učebního plánu ZŠ a MŠ Angel je zařazen i integrovaný vyučovací předmět Člověk a společnost. Ten propojuje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů Dějepis a Výchova k občanství. Příspěvek ukazuje…
Gymnaziální vzdělávání
14. 5. 2010 0x 9517x
Cizinci v ČR
Hlavní podstatou projektu je u žáků vyvolat zájem o problematiku mezilidských vztahů, vytváření pozitivního vztahu k sobě i k ostatním.
Gymnaziální vzdělávání
26. 4. 2010 1x 19142x
Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Lidská sexualita a etika
Pomocí brainstormingu si žáci uvědomí, které etické problémy vznikají v souvislosti s lidskou sexualitou. O těchto otázkách diskutují ve skupinách, odpovědi zaznamenávají na postery.
Základní vzdělávání
27. 7. 2009 0x 961263x
Oživlá historie aneb Jak si hrát a učit se zároveň
Možnosti využití experimentální archeologie k obohacení školní výuky, zapojení představivosti žáků.
Gymnaziální vzdělávání
22. 5. 2009 0x 6922x
Obsahová analýza diskusních příspěvků k návrhu Alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP G
Informace o obsahové analýze diskusních příspěvků k tematice inovací ve vzdělávacím oboru Dějepis v RVP G.
Gymnaziální vzdělávání
16. 2. 2009 2x 15378x
Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula)
Příspěvek, předkládaný k širší odborné diskusi, představuje inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia, který svým charakterem…
Základní vzdělávání
16. 2. 2009 0x 14947x
Čtyřlístek manželského štěstí
Příspěvek přináší soubor námětů a aktivit, vedoucích k zamyšlení a hledání příčin trvalého partnerského, manželského soužití. Na tyto příčiny pohlíží z různých hledisek, z hlediska osobnosti,…
Základní vzdělávání
9. 2. 2009 0x 20625x
Partnerské vztahy
Příspěvek přináší soubor aktivit, které lze realizovat při výuce partnerských vztahů a sebepoznání, poznání druhého pohlaví.
Základní vzdělávání
29. 1. 2009 0x 12515x
Definování pojmu diskriminace
Aktivita pomáhá definovat, objasnit a představit si role oběti, násilníka a nezúčastněného diváka a pomáhá nám pochopit, že čas od času každý z nás vystupuje ve všech těchto rolích.
Zobrazeno 12 z 83 položek