Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Český jazyk a literatura“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (77)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 77 položek
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 10913x
Syntaktické termíny v učivu českého jazyka na základní škole
Současný stav vyučování skladbě českého jazyka na základní škole.
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 40982x
Slovník frekventovaných syntaktických termínů
Slovník je určen učitelům českého jazyka. Měl by jim napomoci orientovat se v terminologii klasické a valenční syntaxe, a tak zkvalitnit předávání poznatků ze skladby.
Základní vzdělávání
28. 1. 2008 0x 24385x
Literární postavy našima očima
Příspěvek popisuje zajímavý projekt, jehož hlavní aktivitou je charakteristika a rozbor literární postavy Dona Quijota. Žák si osvojuje dovednosti – reflektovat četbu, pracovat s uměleckým textem,…
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 31248x
Kreativní písemná cvičení
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na jednoduchá cvičení, která propojují jednotlivé složky českého jazyka, rozvíjí slovní zásobu, procvičují jednotlivé slohové útvary, objasňují…
Základní vzdělávání
24. 1. 2008 0x 11445x
SMS – Světový mobilů svátek aneb Známe dobře své mazlíčky?
Příspěvek popisuje možnosti využití mobilního telefonu ve výuce nejen českého jazyka. Tato zajímavá aktivita je prováděna formou celodenního projektu.
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 10298x
Jak využít mobilní telefon při výuce – získávání informací
V uvedené aktivitě si žáci procvičují základní pravidla, které je nutné dodržovat při telefonování.
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 13965x
Předsudky – Já jsem ...
Multikulturní výchova je komplexní a dlouhodobý proces, který probíhá v období celé školní docházky. Nabízíme jeden z mnoha možných přístupů a také námět na jednu dílnu, kterou můžete realizovat…
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 21090x
Ohebné slovní druhy
Příspěvek je zaměřen na procvičování ohebných slovních druhů. Kromě vědomostí žáků je kladen důraz na diskusi ve skupině o daném tématu a na schopnost naslouchat druhým.
Gymnaziální vzdělávání
8. 1. 2008 0x 8033x
Zadie Smith: Bílé zuby (White Teeth)
Lekce je zaměřena na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Je připravena pro kurzy dospělých účastníků, kteří se seznamují s metodami práce s textem. Je zároveň použitelná pro práci se skupinou žáků,…
Základní vzdělávání
18. 6. 2007 0x 16491x
Projekt
Projekt Děvčátko MOMO se zabývá rozpracováním klíčových myšlenek jednotlivých kapitol stejnojmenné knihy od autora Michaela Endeho. Odehrává se v pěti lekcích, s týdenním odstupem mezi jednotlivými…
Základní vzdělávání
26. 4. 2007 0x 11527x
Stavba kouzelného městečka
Celoroční výchovný projekt zaměřený především na získávání nových poznatků a rozvíjení myšlení a fantazie. Projekt byl uskutečněn při malotřídní škole ve Slavkovicích ve školním roce 2004/2005.
Základní vzdělávání
12. 3. 2007 0x 13862x
Knížky naší třídy
Pomocí zajímavého nápadu se školními skřítky si žáci procvičili vytváření popisu.
Zobrazeno 12 z 77 položek