Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kreativní písemná cvičení
Odborný článek

Kreativní písemná cvičení

24. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na jednoduchá cvičení, která propojují jednotlivé složky českého jazyka, rozvíjí slovní zásobu, procvičují jednotlivé slohové útvary, objasňují slovotvorbu, prohlubují analýzu a syntézu slov, rozvíjejí představivost a vlastní projev žáků.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Kreativní písemná cvičení

Následující cvičení propojují jednotlivé složky jazyka českého, rozvíjí slovní zásobu žáků, procvičují jednotlivé slohové útvary, objasňují slovotvorbu, prohlubují analýzu a syntézu slov, rozvíjejí představivost a vlastní projev žáků. Svým charakterem jsou vhodná také pro žáky se specifickými poruchami učení.

HRY S PÍSMENKY

K uvedenému písmenu vytvoř pyramidu:

1

Napiš co nejvíce sloves začínajících písmenem:

M - mluvit, močit, mečet, mařit, míchat, mlátit, mazat, mlít, mravenčit...
B - brzdit, brouzdat, bydlet, bučet, blýskat se, brečet, brát, bojovat...

Z uvedených písmen sestav co nejvíce slov:

O K L A S M - maso, kam, oka, mls, laso, samo, los, klam, mok, kos, sok, sol, mlask, osla
N U S O D E - den, dno, sen, sud, nos, nes, duo, sed, eso, on, do, ne, od, seno, Edo!, dusno
L A V I C E - lvice, lev, val, cela, vil, vila, Iva, Ela
S O B O T A - bota, bos, sob, osa, tas, Ota, osoba, oba

V písmenech se ukrývají spisovatelé pro děti, najdeš je?

ROLASJAV GLFARO - JAROSLAV FOGLAR
ŠIMOL CAOURKME - MILOŠ MACOUREK
OŽENBA MĚOCVNÁ - BOŽENA NĚMCOVÁ

Hra na telegram - z písmen vytvoř slova, ze slov věty:

MRAČNO - Mezi Romanem a Cyrilem není otázek. Mlčí raději a činí nové objevy.
TROUBA - Tolik roků odpracoval u britských aerolinií. Třetí rána ohlušila udatného bohatýra Alexandra.

Najdi podstatná jména, přídavná jména, slovesa začínající písmenem K, která se vztahují k tematickému celku zahrada:

K - konvalinky, krokusy, kaktusy, karafiáty, kapky, klid, krása, klíště, kbelík, karotka...
K - krásná, klidná, kouzelná, kyprá, karafiátová, květinová, kadeřavá...
K - kypřit, krátit, krášlit, kopat, kolíkovat, kopkovat, kosit, kvést, kroužit...

Napiš smysluplné věty z výše uvedených slov začínajících písmenem K:

Kolem krásně kvetoucích kouzelných květů konvalinek, krokusů i karafiátů krouží kos, konipas i kavka a kdosi kosí kvetoucí kopřivy.

HRY SE SLOVY

K uvedeným slovům vytvoř nové pojmy:

LOPATKA - rukokmitka, pískomet, prachoběrka...
PSACÍ PERO - kaňkotuba, brkočmar, kaňkomat, písátko, modřítko...
OKO - čočkovid, čumítko, vidítko...
KALHOTY - schováváky na kyťáky, nohenky, tunelnožky, nohokrytky...
LŽÍCE - hopmňamka, krmkrčka, hamovod, hamonoska, krmice...

Napiš jednoslabičná slova s danou samohláskou , bez samohlásky:

pes, ves, blesk, žert, jen, jez, zeď, zeť ret, seď, džem, včel, dnes, běh...
sad, hra, prak, frak, mrak, pak, jak, tak, bam, Dan, hráz, mráz, ráz, pán...
míč, klíč, síť, bič, kříž, hřích, síň, šíp, mít, žít, vít, lít, bít, bit, čip, mlít...
růst, půst, puk, kuk, hluk, dub, dup, dům hůl, kůl, sůl, půl, vůl, úl, bůh, duch...
smrk, krk, frk, srk, klk, srp, hlt, mrk, brk, smrt, blb...

Vyjádři roční období přídavnými jmény:

JARO - voňavé, růžové, zelené, žluté, teplé, pučící, kvetoucí, jasné, prosluněné...
LÉTO - teplé, dusné, prázdninové, pohodové, dobrodružné, plodící, třešňové...
PODZIM - smutný, vlhký, zamračený, zamlžený, barevný, větrný, ušmudlaný...
ZIMA - ledová, vánoční, sněhová, klouzající, sáňkující, koulující, lyžující, studená...

Která slova se čtou tam i zpět stejně?

TAHAT, OKO, POP, KRK, MIM, MADAM, KAJAK, RADAR, DĚD, ANNA, MÁVÁM, ROTOR, MÍŘÍM...

Najdi slovo, které čteno pozpátku získává nový význam:

LAK - KAL
LÍC - CÍL
LEM - MEL
JEL - LEJ
PUK - KUP

Nahraď část slova synonymem:

HAFANTÍK - PESTÍK
SOOBUV - SOBOTA
ANMÁSLOA - ANTUKA
KOUTLÍČEK - ROHLÍČEK
OBDOBA - OBČAS
DOPISČKO - PSANÍČKO

Existuje slovo, ve kterém jsou všechny samohlásky seřazené abecedně?

AMERIKA, PLASTELÍNOU, MATEŘÍDOUŠKY, ZÁMEČNICKOU, KATEŘINOU, TAVENINOU, MAGNETICKOU...

Uplatni svou fantazii a najdi slovu nový význam:

TELE VIZE - pohled budoucí krávy
CHA LUPA - vítězný pokřik při objevení zvětšovacího skla
OPAT ROVNÍK - duchovní střed Země
MED VĚD - sladké učení
GLO BUS - pojízdná hospoda
AUTO MAT - osobní vyřazení ze hry
RUM BURAK - ořech v alkoholu
PRA LINKA - jeskynní telefon
KYT ICE - ledové spojení
REK LAMA - pouštní hrdina
SAMO PAL - samovznícení

Některá slova by mohla vzniknout netradičním spojením, najdeš je?

PLATINA - plat + Ina
PANELÁK - pane + lak
VLASTNIT - vlast + nit
ČERVNOVÝ - červ + nový
RAKVIČKA - rak + víčka
KAPRADINA - kapr + Adina

Najdeš v těchto větách slovesné vzory?

Nemine se se sestrou. Náš koberec je prošlapaný. Máma žebírko nejí. Výstup na kopeček nebyl těžký. Um řezbáře je obdivuhodný. Ten výtisk nebyl kvalitní. A mi nevysvětlíš nic? Co jsi zač, nezdvořáku? Tatínek ryje už půl dne. Přivezli jsme nákup ujednaný včera. Zajdi pro sítko na čaj. Petr píská jako slavík. Slunce za obzor klesá, zítra se vyhoupne zas. Zámořské lodě lákají turisty luxusní výbavou.

Vytvoř skrývačku se slovesnými vzory:

Pane, sedíte na špatné židli, Tebe revma netrápí? Máma žehlí prádlo pro celou rodinu. V kuchyni voní dobrá pečeně. Světové fórum řeší globální problémy lidstva. Nedělní tisk není. Mami, nekupuj ten růžový svetr. Vazač nesmí zahálet. V polárních mořích často spatříme ledové kry, jejich krása je zrádná. Na kupu jehel připadá v pohádce jedna zlatá. Tento zápach je charakteristický pro síru. Petr píše dopis své kamarádce z tábora. Kat vysází odsouzenci pětadvacet ran holí. Dělání je lék.

Nahraď skupiny hlásek číslicí nebo číslice číslovkami:

Stodola hoří. Stolař vyrábí stolici i stolky. Jedna stonožka bydlela ve stodole. Třinec opětoval protiútok. Natři okno a opět se vrať k práci. Tři lotři vyloupili banku. Opět se vyjednalo, že medvěd a medvědice budou přeloženi, protože se posmívají lidem. Město bylo postaveno v minulém století. Natři ten plot a neotři se.

Ses3čka natrhala 9sil. U3 prach na 100pce u sklenice. Vys3hni 100pu a pak vrať nůžky z5. V zá5í ho8ahnul polední žár. U 100lu 100jí 100lek se 2ma 1cími spisy. O5 se zmýlil. Teče nám pod s3šku. Když li100noš v100upil, debata ustala.

Utvoř k podstatným jménům rodu mužského podstatná jména rodu ženského:

Křižák - křížovka
Koloběh - koloběžka
Kos - kosa
Chobot - chobotnice
Jelen - jelenice
Kozák - kozačka
Stan - stanice
Lev - levice
Fén - fena

Vymysli neobvyklá spojení podmětu a přísudku, snaž se zachovat stejnou skupinu hlásek ve kmeni:

Postel se postí.
Nos se nosí.
Čáp čapí.
Tuleň se tulí.
Čas se častuje.
Kůň kuňká.
Skot skotačí.
Stud studí.
Pravítko praví.

V limitu dvou minut vymysli co nejvíce slov s daným počtem slabik a s příslušnou délkou samohlásek:

Toto cvičení je vhodné zejména pro žáky s dyslektickými poruchami či pro žáky s nižším jazykovým citem. Sluchovou analýzu podpoříme závěrečným rytmizovaným čtením s vytleskáváním nebo zvukovým signálem „bzučáku". Vyšší obtížnosti cvičení docílíme zadáním určitého slovního druhu.

. _ . nalákat, zazpívat, naříkat, narážet...
_ _ . Mávátko, párátko, králíček, páníček...
. . . lopata, chalupa, zahrada, podlaha, Tereza, Milena...
. . _ nahraný, schovaný, zapsaný, barevný, rosomák, sněhulák...

Analýzu i syntézu procvičíme také opačným postupem. Předčítáme slova a žáci se snaží bezchybně „symbolicky" zaznamenat počet i délku slabik.

Objevování neznámých světů

Většina velkých objevů byla učiněna jakoby náhodně. Newton, Einstein i Archimédes viděli svět kolem nás jinýma očima. Jejich fantazie jim umožňovala chápat nečekané souvislosti. Zkus se i ty stát velkým objevitelem. Takto můžeme motivovat následující otázky.

Co řekne svíčka, když ji zapálí?
„Jé, to mi to konečně pálí!"
„Už mi ubývá sil."
„Tolik tepla a tak málo času!"
„Konečně se mi rozsvítilo!"

Co řekne kytka, když ji týden nezaléváme?
„Vodu, dělají se mi vrásky!"
„Můj účes!"

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kreativita
  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída