Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Stavba kouzelného městečka
Odborný článek

Stavba kouzelného městečka

Anotace

Celoroční výchovný projekt zaměřený především na získávání nových poznatků a rozvíjení myšlení a fantazie. Projekt byl uskutečněn při malotřídní škole ve Slavkovicích ve školním roce 2004/2005.

Pozn. red.: Projekt byl realizován ve školní družině. Na Metodickém portálu je zařazen pro možné využití jednotlivých činností, jako námětů pro výuku na 1. stupni základní školy. Projekt Stavba kouzelného městečka komplexně napomáhá k naplňování očekávaných výstupů uvedených vzdělávacích oborů a zmíněných průřezových témat.


Celoroční projekt pomáhá žákům získávat nové poznatky, rozvíjí myšlení a fantazii pomocí zdravé soutěživosti a aktivity. Při hře jsou uplatněny všechny formy činností ve školní družině, tzn. výchovná, vzdělávací, zájmová činnost, rekreační činnost a prvky přípravy na vyučování.

Celoroční projekt je součástí naší práce ve školní družině. Kromě ní podnikáme spoustu dalších aktivit (ať už činnosti podle ročních období nebo svátků - Vánoce, Velikonoce) - sportovní a turistické akce, spolupracujeme s místní MŠ i malotřídní školou ve vedlejší obci a mnoho dalších činností.

Průvodce hrou a nápověda - Skřítek Bonifác

Na velkém kartonu je namalovaný skřítek, kterému žáci z několika návrhů vybrali jméno Bonifác. Je na jedné z nástěnek a u něj se na začátku každého měsíce objevuje listina s úkoly rozdělená na čtyři části (čtyři týdny). Také u něj bývají materiály, které mohou žákům s řešením úkolů pomáhat, a odkazy, ve kterých knihách z knihovničky najdou pomoc, popřípadě webové stránky (dle možností školy). Vedle Bonifáce visí výsledková listina, rozdělená po měsících.

Způsob hry

Bonifác (prostřednictvím vychovatelky) na začátku každého měsíce vyhlásí, jaký dům budeme stavět. Na společném posezení na koberci si povídáme, co se v takovém domě asi může dělat, jak ho odlišíme od jiných domů (viz střechy) a vysvětlíme si, co je důležité pro splnění hlavního úkolu.

Na hlavní úkol potřebují žáci více času (musí si sehnat informace nebo je úkol pracnější na provedení či o něm potřebují déle přemýšlet), takže jeho plnění může probíhat celý měsíc a je ohodnocen 100 body. Na vypracování malých úkolů mají žáci vždy jeden týden. Vypracovávají je ve volných chvilkách při odpočinkových činnostech, některé úkoly plníme společně při činnostech zájmových a rekreačních, při přípravě na vyučování. Úkoly mohou mít formu písemnou nebo ústní. Tyto malé úkoly hodnotíme 30 body.

Skřítek Bonifác na konci každého měsíce vyhlásí nejúspěšnější žáky s nejvíce body. Rozlišuje ale "mladší" (1. + 2. ročník) a "starší" (3. + 4. ročník) žáky, takže hodnocení a vyhlášení vítězů probíhá nadvakrát. Žáci bývají odměněni drobnostmi a sladkostmi.

Každý měsíc vytvoříme obrys domu (velikost kartonu 1 x 0,5 m) a střechu (tu zdobíme podle zaměření v daném měsíci). Do domu pak vlepujeme "cihličky" - na proužcích barevných papírů napsané odpovědi na otázky z úkolů, básničky, pochvaly, výsledky soutěží, anket, názory žáků apod. Domy jsou stálou výzdobou školní družiny.

Hodnocení

Bodování probíhá nejen za splněné úkoly, ale také za aktivitu při ostatních činnostech školní družiny, za výsledky v soutěžích, za výjimečné chování, za dobré skutky, za pomoc mladším kamarádům apod. Body zapisujeme do tabulky, kterou má každý žák vlepenou do svého pracovního sešitu, jenž dostane na začátku docházky do školní družiny (viz Příloha č. 1).

Pomůcky
 1. Papírová postavička s fotografií (dívčí nebo chlapecká postava s vlepeným obličejem vystřiženým z fotografie žáka; slouží při hodnocení. Tři nejlepší žáci z "mladších" a tři ze "starších" smí viset až do příštího vyhodnocování vedle Bonifáce).
 2. Sešit na vypracování a zaznamenání úkolů, na hodnocení a bodování do osobní tabulky.
Úkoly na jednotlivé měsíce
 • září - Dům kamarádství;
 • říjen - Dům mluvení a zpívání;
 • listopad - Dům myšlení;
 • prosinec - Dům fantazie;
 • leden - Dům statečnosti;
 • únor - Dům tvořivosti;
 • březen - Dům přírody;
 • duben - Dům sportu;
 • květen - Dům smíchu;
 • červen - Dům správných dětí.
Popisy činností:

Září

Název: Dům kamarádství
Úkol: Vymysli, co se ti nejvíc líbí na tvém kamarádovi.

Náměty činností:

 • zavedení osobních sešitů (vyzdobení a nalepení bodovací tabulky na první stranu);
 • vyrobení prázdného domu a střechy zdobené otisky dětských dlaní (symbol kamarádství), malba Jak vypadá můj kamarád;
 • výroba skřítků (plastové figurky z odpadových materiálů a látek);
 • skřítci jsou kamarádi Bonifáce (jací jsou, vztahy mezi nimi, co asi umí);
 • jaký je správný kamarád: rozhovor na koberci, vyprávění žáků, zážitky, vzpomínky na prázdniny, s kterým kamarádem (kamarádkou) nás baví být a proč1;
 • vymýšlení vlastností dobrého kamaráda (do sešitu);
 • seznamovací hry (vytleskávání jmen apod.);
 • námětové hry o kamarádství;
 • vymysli co nejvíce slov na k (např. kamarád);
 • popiš, co bys dokázal udělat pro kamaráda;
 • Desatero dobrého přítele (viz Příloha č. 2);
 • společné vyhodnocení a zápis bodů do Bonifácovy listiny (vždy na konci každého měsíce).

Služba týdne přepisuje na "cihličky" nejlepší odpovědi, nápady ze sešitů apod., nalepuje je do domu vždy se jménem - žáky pak po celý školní rok bavilo číst si, kdo co řekl, vymyslel...

Říjen

Název: Dům mluvení a zpívání
Úkol: Vymysli, zapiš do sešitu a pak vyprávěj krátkou pohádku o Bonifácovi a jeho kamarádech (mladší žáci nakreslí příběh o 5 obrazech a vyprávějí ho).

Náměty činností:

 • dům a jeho střecha (noty, písmena, ústa - podle návrhu žáků);
 • nácvik scénky Ztracená písnička (vymyšlený příběh - žáci se rozdělí do skupin podle vlastní volby, vymyslí zápletku příběhu a sehrají představení v tělocvičně pro ostatní žáky, mají možnost použít kostýmy a doplňky z naší "kouzelné krabice" (např. různé pokrývky hlavy, šátky, přehozy, kabelky apod.);
 • řekni 5x za sebou jazykolam;
 • taneční ztvárnění hudby;
 • rozlišování různých zvuků;
 • připrav si ve skupině představení (maňásky nebo loutky);
 • napiš pět názvů písní, kde se zpívá o ovoci, a pět písní, kde se objevují jména;
 • nakresli do sešitu obrázek a řekni, kterou písničku představuje (mladší žáci);
 • soutěž ve zpěvu a recitaci;
 • výroba diplomů za umístění a účast v soutěži;
 • beseda o pohádkách, jejich vznik, autoři pohádek (B. Němcová, K. J. Erben), pohádkové postavy.

Listopad

Název: Dům myšlení
Úkol: Nakresli mapu a na ní cestu do pohádkového městečka skřítka Bonifáce (cesty, hory, mosty, popis cesty).

Náměty činností:

 • dům myšlení a střecha podle návrhu žáků (vepíší či nakreslí do střechy domu příklady toho, o čem všem musí náš mozek přemýšlet - např. písmenka, jednoduché rýmy, obrázky zvířat apod.; pojmy a obrázky byly vepisovány či zakreslovány do střechy náhodně podle vlastního úsudku žáků);
 • soutěž v rýmování;
 • vytváření křížovky;
 • hádanky;
 • skládání básniček podle zadaného vzorce (zadaná slova a jejich pořadí v básni);
 • matematické hrátky;
 • hra Bingo (pomůcky: kartičky s příklady - obtížnost podle ročníků, čtverečkovaný papír - 4x4 políčka; žáci nejdříve vepíší libovolná čísla do 16 polí, pak si vyberou příslušnou kartičku, počítají příklady a shodné výsledky škrtají; při shodě nejméně 3 čísel získávají body);
 • stavba domečků pro Bonifáce ze stavebnice Lego;
 • obrázky z číslic.

Prosinec

Název: Dům fantazie
Úkol: Na jeden den umíš čarovat a můžeš něco kolem sebe změnit. Co to bude a proč?

Náměty činností:

 • dům s adventním stromečkem, na kterém jsou pytlíčky s překvapením;
 • do šablony punčochy vepiš vlastnosti a dovednosti, které bys chtěl "dostat" od Mikuláše;
 • dopis od Mikuláše (luštění tajného písma);
 • rybí kouzlení (žáci vymýšlí zaklínadlo "vánočního kapra" - aby se pod stromečkem objevilo, co si přejeme);
 • Myslíš na druhé (kdo bude i na Vánoce smutný, jak můžeme udělat radost, pomoci)?
 • dárek, který za peníze nekoupíš (rozhovor na koberci, prohlížení rodinných fotografií žáků, povídání o zdraví a nemocech, o pěkném vzájemném chování);
 • malujeme tajemství;
 • malujeme betlémy;
 • posílání zlatého oříšku (sedíme v kruhu, kdo dostane do ruky zlatý oříšek, přeje něco ostatním);
 • sepiš co nejvíce vánočních zvyků (mladší žáci nakreslí alespoň tři);
 • radost (pověz, co to je radost, následně ji předveď);
 • dramatizace - Vánoční příběh (Příloha č. 3).

Leden

Název: Dům statečnosti
Úkol: Napiš (nakresli) situaci nebo čin, kdy ses zachoval statečně.

Náměty činností:

 • výroba domu statečnosti (střecha polepená jmény pohádkových a filmových hrdinů);
 • kdo je hrdina (společné formulování definice, názory žáků);
 • k čemu potřebujeme odvahu;
 • soutěž Poznej hrdinu podle nápovědy;
 • vědomostní soutěž o filmových a pohádkových hrdinech (viz Příloha č. 4);
 • hrdinové v obyčejném životě (lékaři, kosmonauti, hasiči, sportovci - rozhovor na koberci, předveď pantomimicky, hádáme);
 • moje obavy (z pavouků, výšek, ze školy apod.) - co s nimi (radíme si navzájem).

Únor

Název: Dům tvořivosti
Úkol: Vytvoř knížku o tom, co tě nejvíc zajímá a baví.

Náměty činností:

 • dům tvořivosti (střecha polepená obrázky nůžek, pastelek, vařečky, kladívka apod.);
 • výroba vlastního puzzle z přineseného obrázku;
 • hry v tělocvičně s vlastnoručně vyrobenými pomůckami (papírové koule, pálky z novin atd.);
 • soutěž o nejhezčího maskota školní družiny (spolupráce rodičů);
 • vymodeluj ozdobný knoflík z moduritu;
 • masky na karneval, vtipné škrabošky;
 • skupinová práce - vyberte si známou populární píseň a ztvárněte ji libovolným způsobem;
 • módní přehlídka (s využitím "kouzelné krabice" - viz výše);
 • vymysli melodii ke známé básničce, doprovoď pohybem;
 • stavby ze sněhu;
 • skládání puzzle na čas;
 • postav z Lega (smíš použít pouze 10 libovolných kostiček);
 • napiš si písmena A - Z a ke každému vymysli jméno chlapecké i dívčí.

Březen

Název: Dům přírody
Úkoly:

 1. Zformuluj a zapiš pět zásad, které musíme dodržovat, aby se nám v přírodě líbilo, abychom si naši Zemi nezničili.
 2. Vyhledej nějakou zajímavost o přírodě (v časopise, na internetu, v encyklopedii).

Náměty činností:

 • dům přírody (střecha polepená výstřižky z časopisů o přírodě);
 • mapka obce (zakreslovat černé skládky, nepořádek a vše, co se nám nelíbí), procházky vesnicí, sledování úpravnosti i nepořádku, zápis do notýsku, překreslování do mapky;
 • zjisti, jakými způsoby se zpracovávají PET lahve a co nového se z nich vyrábí;
 • koláž rekordů na zeměkouli (vyhledejte a vypište na papírky různé rekordy: nejvyšší hora světa, nejslanější oceán, největší poušť apod., pak vytvoříme plochý model zeměkoule cca 1 x 1 m a rekordy na něj vlepujeme);
 • zvířecí hrátky - kočičí rozcvička, opičí honička aj.;
 • ekologie, třídění odpadů - rozhovor na koberci;
 • nakresli tři kontejnery (zelený, modrý, žlutý) a vlepuj do nich vlastnoručně nakreslené obrázky toho, co do nich patří;
 • napiš jména deseti zvířat a jejich mláďata;
 • modely z kartonu - jakou Zemi chceme a jakou nechceme;
 • Den vody - proč by měla mít také voda svůj svátek (beseda o významu vody pro veškerý život, zdroje vody, skupenství vody, koloběh vody v přírodě);
 • hry s vodou (přenášení kelímků, bublání do vody aj.);
 • Den Země - beseda;
 • vykonej jeden dobrý skutek pro Zemi (ve škole i mimo ni).

Duben

Název: Dům sportu
Úkol: Vymysli nový sport nebo hru (název, pomůcky, pravidla).

Náměty činností:

 • namaluj, jak sportuješ ty;
 • dům sportu má polepenou střechu sportovními potřebami (míče, kola, hokejky apod.);
 • olympiáda (běh s papírovou čepicí, skoky se svázanýma nohama a skoky přes švihadlo poslepu);
 • výroba diplomů pro sportovce;
 • nově vymyšlené dopravní značky pro bezpečnost při hrách (v tělocvičně např. značky k žebřinám, varovná značka k trampolíně, k lavičkám, venku ke šplhadlům);
 • proč dodržovat pravidla;
 • co nám sport dává;
 • turnaj ve vybíjené a florbalu se žáky školní družiny blízké školy;
 • základní vybavení kola;
 • napiš jména známých sportovců.

Květen

Název: Dům smíchu
Úkol: Vyhledej a napiš tři vtipy (o škole, o zvířatech, libovolný).

Náměty činností:

 • střecha domu smíchu polepená legračními obličeji;
 • knížka vtipů skřítka Bonifáce (vlepování vtipů od žáků, ilustrace);
 • čemu se doma s rodiči nejvíc zasmějete;
 • zjisti nějakou veselou příhodu ze školních časů tvých rodičů;
 • zapoj se do soutěže Nejlepší vypravěč vtipů;
 • soutěž Cibule (navlečení co nejvíce svršků );
 • veselé kreslení na chodníku;
 • rozesměj nejméně tři kamarády do půl minuty (grimasy obličeje, legrační vyprávění); jak dlouho se vydržíš smát (rozesměj se, rozesměj kamarády - smích je zdravý);
 • měříme síly v legračních disciplínách (v tělocvičně - prolézání obručí, běh s nohou svázanou s kamarádem apod.).

Červen

Název: Dům správných žáků
Úkol: Zhotov výrobek (i více), kterým bys chtěl na rozloučenou obdarovat kamaráda (viz prázdninové nadělování).

Náměty činností:

 • střecha domu - fotografie všech žáků školní družiny;
 • co hezkého jsi zažil v naší družině;
 • lovení míčků z vody ústy, běh s knihou mezi koleny, vědomostní test, práce s počítačem - příprava na volbu miss a missák školní družiny (jednalo se o prozkoušení všestrannosti kandidátů - zejména obratnosti, pohotovosti a všeobecného přehledu);
 • napiš, kdo je podle tebe v naší družině správný kluk či holka a proč;
 • co se ti letos nejvíc povedlo;
 • příprava tabla žáků 4. ročníku;
 • rozloučení se se žáky 4. ročníku (tradiční akce - zábavné odpoledne);
 • prázdninové nadělování (předprázdninové posezení s vlastnoručně vyrobeným občerstvením a rozdáváním dárků na památku);
 • dokončení sběru bylin.
Slavnostní závěrečné vyhodnocení

V tento slavnostní den vyzdobíme školní družinu a nachystáme "trůny" (tři židle pro vítěze). Po společném zpěvu družinové "hymny" stručně zhodnotíme průběh celého školního roku, zdary i nezdary, přečteme různé "perličky", které zapisujeme do družinové kroniky, prohlédneme si celé naše pohádkové město - 10 různých domů - a potom nastane vyhlášení vítězů. Protože před konečným sčítáním připisujeme individuální příděl bodů za aktivitu během celého soutěžení, nikdo netuší, jak si vede. Vyhlašujeme nejprve postupně "mladší žáky" od posledního (ale i tam všichni žáka chválíme a povzbudíme) až po 1. místo, stejným způsobem vyhodnotíme i "starší žáky". Odměny se stupňují - od posledního místa (např. guma a tužka) až po hodnotné ceny na stupních vítězů. Slavnostní chvíli zakončujeme přípitkem (samozřejmě nealkoholickým) a popřáním si pěkných prázdnin.

Informační zdroje:

Informatorium 3 - 8, dětská literatura
Hermochová, S.: Hry pro život. 1992.
Ledvinová, J. a kol.: Odpady. 1994.
Bergerová, C.: Nad vodou - pod vodou.


1 Besedy a rozhovory se žáky konáme v kruhu na koberci, učíme se naslouchat tomu, kdo má právě slovo (k tomu nám slouží keramická figurka skřítka, pojmenovaná samozřejmě Bonifác - kdo ji má v ruce, může mluvit), snažím se, aby žáci reagovali ve vhodnou chvíli a učili se vyjadřovat svoje myšlenky a názory, reagovali citlivě při nějakém intimnějším tématu, podporujeme snahu vzájemné pomoci a podpory, učíme žáky obhajovat svoje různé názory - porovnávat pro a proti. Ráda vidím, když starší žáci vhodně poučují mladší žáky. Učíme je spravedlivě zhodnotit druhé i sami sebe .

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
41.99 kB
PDF
Příloha č. 1
pdf
34.18 kB
PDF
Příloha č. 2
pdf
63.48 kB
PDF
Příloha č. 3
pdf
31.25 kB
PDF
Příloha č. 4

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Vybavení školní družiny - viz Vlastní strukturovaný popis činnosti, pracovní sešit