Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Český jazyk a literatura“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (77)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 77 položek
Základní vzdělávání
29. 10. 2008 0x 16670x
Jak rozumějí pojmu čtenářská kompetence v Německu? Co je to adaptivní čtení? Jak ho lze využít ke zvýšení motivace žáků při výuce literární výchovy?
Příspěvek se zamýšlí nad čtenářskou gramotností a adaptivním čtením. V článku také naleznete porovnání chápání čtenářských kompetencí v ČR a v Německu.
Základní vzdělávání
27. 10. 2008 0x 8971x
Poezie napříč předměty na druhém stupni
Článek napomůže čtenáři pochopit, jak za pomoci využití poezie v různých vyučovacích předmětech na 2. stupni ZŠ lze u žáků upevňovat a propojovat jejich vědomosti.
Základní vzdělávání
22. 10. 2008 1x 110123x
Dílna čtení v praxi
Příspěvek popisuje dílnu čtení, kterou autor článku realizuje v rámci Systému praktické češtině. Autor se v příspěvku také zamýšlí nad problémy, které ovlivňují výuku českého jazyka, nad možnostmi ve…
Základní vzdělávání
8. 10. 2008 0x 18634x
Projektové vyučování – Organizace a instituce města
Příspěvek popisuje realizaci jednoho z projektů, který proběhl v ZŠ Čáslav, Masarykova v rámci jednodenního celoškolního projektového dne Naše město. V textu jsou odkazy na výstupy projektu –…
Základní vzdělávání
8. 9. 2008 0x 14266x
Gutenberg by se divil
Využití školního rozhlasového vysílání při tvorbě ankety jako součást jazykové výchovy.
Základní vzdělávání
21. 8. 2008 0x 17636x
Jak napsat haiku
Podle jednoduchého schématu tvoří žák vlastní literární text.
Základní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 14626x
Norové mají jiné zázemí, ale podobné problémy. Můžeme se inspirovat?
Podobnosti mezi problémy se čtenářskou gramotností u českých a norských žáků, které vyplynuly z mezinárodních testů PISA.
Speciální vzdělávání
7. 3. 2008 0x 28424x
Upevňování přátelských vztahů mezi žáky na Základní škole praktické ve Zlíně
Zajímavé náměty do hodin Řečové výchovy, rozvíjející komunikaci mezi žáky tak, aby dokázali otevřeně vyjádřit své názory v třídním kolektivu, zvládli bezkonfliktní navazování přátelských vztahů a…
Základní vzdělávání
4. 3. 2008 0x 8724x
Soutěž mezi školami prostřednictvím mobilního telefonu
Příspěvek popisuje netradiční využití mobilního telefonu ve výuce.
Základní vzdělávání
4. 3. 2008 0x 16535x
Využití mobilu v českém jazyce – dvojznačnost slov
Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině českého jazyka.
Základní vzdělávání
4. 2. 2008 0x 94238x
Řeč novinových titulků
Většina z nás celkem spolehlivě dokáže rozlišit sdělení pocházející ze seriózních nebo bulvárních médií. Dokážeme však pojmenovat, čím se tato sdělení liší a jaké mají charakteristické znaky? Víme,…
Základní vzdělávání
1. 2. 2008 0x 22462x
Montessori: Náměty pro český jazyk
Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů na aktivity zaměřených na procvičování mluveného i písemného projevu. Žáci si těmito aktivitami osvojují dovednosti, jako je spolupráce s ostatními,…
Zobrazeno 12 z 77 položek