Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (91)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 91 položek
Gymnaziální vzdělávání
28. 7. 2008 0x 12857x
Nafukování balonku
Kolika způsoby lze nafouknout balonek? Jistě lze vymyslet celou řadu způsobů - jeden z nich je popsán v tomto příspěvku. Navíc lze tento způsob snadno vyzkoušet.
Základní vzdělávání
16. 6. 2008 0x 11557x
Dramatizace ve výuce fyziky
Metodu dramatizace lze zařadit do fyziky pro oživení a zpestření některých hodin jako metodu aktivního učení nebo jako prostředek k opakování látky.
Základní vzdělávání
30. 5. 2008 0x 9407x
Dva reproduktorky
Návod na zhotovení dvou verzí modelu dynamického reproduktoru. Pomůcka je určena k názorné demonstraci působení magnetického pole na vodič s proudem a k objasnění funkce reproduktoru.
Základní vzdělávání
12. 5. 2008 0x 30372x
Jak jsme měřili obvod Země
Příspěvek popisuje zajímavou aktivitu, jak připravit a uskutečnit pokus – změření obvodu Země s několika běžnými pomůckami. Do pokusu se zapojilo několik škol z celého světa, v Čechách byl uskutečněn…
Gymnaziální vzdělávání
8. 4. 2008 0x 13642x
Hloubka ostrosti
Dva jednoduché experimenty zaměřené na demonstraci důležité vlastnosti optického zobrazení: hloubku ostrosti.
Základní vzdělávání
26. 2. 2008 0x 12542x
Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS
Příspěvek obsahuje úlohu ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) týkající se fyziky. Tato praktická úloha je zaměřená na…
Základní vzdělávání
26. 2. 2008 0x 20261x
Pokusy do fyziky – Šikmá věž z kostek
Příspěvek popisuje pokus, při kterém si žáci prakticky vyzkouší, jak poloha těžiště vzhledem k podstavě ovlivňuje rovnováhu tělesa.
Základní vzdělávání
21. 2. 2008 0x 8604x
Využití mobilního telefonu ve fyzice – příjem signálu
Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině fyziky. Žáci si pomocí mobilního telefonu osvojují vědomosti o vlastnostech a šíření elektromagnetického záření.
Základní vzdělávání
20. 2. 2008 0x 14262x
Využití mobilního telefonu ve fyzice – šíření zvuku
Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině fyziky. Žáci si pomocí mobilního telefonu osvojují vědomosti o vlastnostech a šíření zvuku.
Základní vzdělávání
19. 2. 2008 0x 20708x
Metodika projektu Heuréka – Dobrovolné domácí úkoly z fyziky
Příspěvek popisuje zajímavé náměty na domácí úkoly z fyziky. Žáci si zkouší různé pokusy, zaznamenávají výsledky pokusů, a rozšiřují si tak vědomosti a praktické dovednosti spojené s fyzikou.
Základní vzdělávání
19. 1. 2008 0x 14662x
Přelévání plynu – 2. část
V příspěvku je popsán jednoduchý pokus, který může přispět k lepšímu porozumění poznatkům o vlastnostech plynů.
Základní vzdělávání
18. 1. 2008 0x 16632x
Přelévání plynu – 1. část
V příspěvku je popsán jednoduchý pokus, který může přispět k lepšímu porozumění poznatkům o vlastnostech plynů.
Zobrazeno 12 z 91 položek