Domů > Odborné články > Všechny články autora „Viola Horská“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Základní vzdělávání
10. 6. 2009 0x 6875x
Budování finanční gramotnosti v základních a středních školách v ČR
Finanční vzdělávání se v současné době stává jednou z důležitých priorit českého vzdělávacího systému. O významu budování finanční gramotnosti svědčí pozornost, která je dané problematice věnována v…
Základní vzdělávání
4. 10. 2008 0x 12154x
Příručka pro učitele k rozvíjení finanční gramotnosti žáků
Článek podává základní informaci o příručce finanční gramotnosti pro učitele základních a středních škol, která si klade za cíl seznámit učitele a další zájemce z řad pedagogické veřejnosti se…
Základní vzdělávání
11. 6. 2008 0x 5961x
Spolupráce České republiky na projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství“
Článek seznamuje s průběhem a výsledky projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství“, aktivitami realizovanými v jeho rámci, s využitím výsledků projektu v ČR a s výhledem do budoucna.
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 13084x
Výchova demokratického občana – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova demokratického občana do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF PILOT Z.
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 10860x
Zařazení učiva předmětu Volba povolání do nových ŠVP základních škol - aktualizovaná verze
Příspěvek se zaměřuje na předmět Volba povolání. Autor tento předmět charakterizuje, naznačuje jeho vzdělávací cíle, obsah učiva a v neposlední řadě se věnuje i klíčovým kompetencím, které jsou v…
Základní vzdělávání
20. 12. 2006 0x 8776x
Zařazení učiva předmětu Volba povolání do nových ŠVP základních škol
Příspěvek se zaměřuje na předmět Volba povolání. Autor tento předmět charakterizuje, naznačuje jeho vzdělávací cíle, obsah učiva a v neposlední řadě se věnuje i klíčovým kompetencím, které jsou v…
Gymnaziální vzdělávání
9. 6. 2006 0x 11061x
Pojetí vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ v RVP GV
Cíle a priority vzdělávacího boru, jeho zařazení v RVP GV a také možnosti propojení s dalšími vzdělávacími obory a průřezovými tématy při jeho koncipování.
Základní vzdělávání
16. 9. 2005 0x 11162x
Ke koncepci vzdělávacího obsahu Výchovy k občanství
O pojetí a zpracování Výchovy k občanství v RVP ZV
Základní vzdělávání
1. 9. 2004 0x 14640x
Pojetí vzdělávacího oboru Výchova k občanství v RVP ZV
Vzdělávací obor Výchova k občanství má mimořádný potenciál k integraci jak s dalšími vzdělávacími obory, tak s průřezovými tématy.
Zobrazeno 9 z 9 položek