Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příručka pro učitele k rozvíjení finanční gramotnosti žáků
Odborný článek

Příručka pro učitele k rozvíjení finanční gramotnosti žáků

4. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Viola Horská

Anotace

Článek podává základní informaci o příručce finanční gramotnosti pro učitele základních a středních škol, která si klade za cíl seznámit učitele a další zájemce z řad pedagogické veřejnosti se základními finančními pojmy, pojetím finanční gramotnosti na základních a středních školách a způsoby jejího možného uplatnění ve výuce.

Národní ústav odborného vzdělávání vydal příručku pro učitele základních a středních škol pod názvem „Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol", která je nyní k dispozici také online včetně všech příloh. Příručka byla zpracována v rámci resortního projektu MŠMT autorským týmem pod vedením Ing. Petra Klínského (OA Heroldovy sady, Praha) a ve spolupráci se zástupci Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Součástí příručky jsou příklady dobré praxe, které na základě svých zkušeností z výuky zpracovali učitelé z vybraných základních škol, gymnázií a středních odborných škol.

Příručka představuje zatím jediný ucelený koncepční materiál v oblasti finančního vzdělávání, který je určen především učitelům základních a středních škol a poskytovatelům DVPP. Jejím účelem je seznámit širší pedagogickou veřejnost s problematikou finanční gramotnosti a možnostmi její aplikace v prostředí školy.

Text se zaměřuje na vysvětlení finanční problematiky, jejíž jednotlivá témata i jejich didaktické možnosti ilustruje na konkrétních příkladech. Seznamuje učitele a další uživatele z řad širší pedagogické veřejnosti se základními finančními pojmy, pojetím finanční gramotnosti na základních a středních školách a způsoby jejího možného uplatnění ve výuce. Příklady dobré praxe ze škol slouží jako ilustrativní materiál a mohou být využity jako náměty pro metodické zpracování finanční problematiky ve výuce. Příručka se může stát rovněž východiskem pro tvorbu učebnic a dalších metodických materiálů a didaktických pomůcek.

Obsah příručky vychází ze Standardů finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání (dále Standardy FG), které byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2007. Standardy FG byly v plném rozsahu zapracovány do schválených rámcových vzdělávacích programů pro gymnaziální a střední odborné vzdělávání (RVP G/GSP, RVP SOV). Zapracování Standardů FG do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) se předpokládá v nejbližším termínu jeho úprav. Do té doby mohou základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií finanční problematiku implementovat do výuky na dobrovolné bázi.

Publikace zahrnuje výkladový text (ve formátu pdf), ukázky možného metodického zpracování finanční problematiky ve výuce a další doplňkové podklady, jako jsou Standard finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání, modelové příklady z finanční matematiky a odkazy na další prameny (ve formátu zip).

Použitá literatura:
P. Klínský a kol.: Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Praha: NÚOV, 2008.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
7.34 MB
PDF
Financni gramotnost obsah a priklady z praxe skol
zip
633.79 kB
Archiv
Finanční gramotnost

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Viola Horská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Finanční gramotnost