Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnázium

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnázium > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy abdikoval poslední...

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy abdikoval poslední čínský císař

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Tereza Vodičková

Cíle:

Žáci:

  • na příkladu dokládají, že znají možné příčiny společenských změn,
  • uvědomují si, že historie není černobílá,
  • zaujímají postoj ke složitým životním situacím.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel napíše na tabuli CÍSAŘ 981, nijak to nekomentuje, přechází k bodu 2.

2) Učitel promítne video.

3) Učitel rozdá text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

4) Učitel na tabuli nakreslí časovou přímku, zanese na ní následující letopočty: 1906 - 1908 - 1911 - 1912 - 1917 - 1922 - 1924 - zač. 30. let - 1945 - 1946 - 1950 - 1959 - 1966 - 1967.

5) Učitel rozdá pracovní list.

a) Ke každému datu připište událost a vysvětlete její podstatu.

b) Vysvětlete nadpis na tabuli: CÍSAŘ 981.

c) Zjistěte na internetu, čím se zabývala Jednotka 731.

d) Co znamená pojem loutkový císař?

e) Vyhledejte informace k Velké proletářské kulturní revoluci.

f) Vyberte období, které bylo dle vašeho názoru pro císaře nejšťastnější a proč?

g) Které kroky byste císaři vyčetli a proč?

h) Měl možnost vybírat sám za sebe? Můžeme v jeho případě mluvit o svobodné vůli?

6) Žáci si kontrolují, co vyplnili na časové ose. Učitel vysvětluje podstatu jednotlivých historických událostí, společně si utřiďují odpovědi z pracovního listu a zkratky jednotlivých událostí žáci píší k letopočtům na tabuli.

7) Za domácí úkol mají žáci zhlédnout film Poslední císař od Bernanda Bertolucciho a napsat recenzi.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze nad vypracovanými otázkami. Učitel vede žáky k zamyšlení nad tím, co je a není možné císaři vytýkat, do jaké míry můžeme mluvit o svobodné vůli v jeho postavení a ještě k tomu, když historický kontext tvoří tak zásadní události. Následující hodinu se baví o filmovém zpracování historického námětu.

Doporučení:

Informace o filmu Poslední císař naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy abdikoval poslední čínský císař (12. únor) z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/792112/den-kdy-abdikoval-posledni-cinsky-cisar-12-unor včetně příloh.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf397 kBMetodika pro učitele k tisku
pdf268 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám