Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začal nejslavnější...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začal nejslavnější přelet Atlantiku

Ikona inspirace
Autor: Jana Třetinová
Anotace: O Charlesi Lindberghovi se říká, že to byl „první člověk, který přeletěl Atlantik“. Přesnější je však označení „první člověk, který přeletěl Atlantik sám a bez mezipřistání“ (hydroplány už předtím dokázaly přeletět Atlantik se zastávkami na moři, vícečlenná posádka překonala bez mezipřistání trasu Kanada–Irsko už v roce 1919). To ovšem nic nemění na strhujícím příběhu samouka, který pokořil největší esa tehdejšího letectví. Navíc způsobem, nad kterým dodnes zůstává rozum stát.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: slepá mapa (viz postup – bod č. 1), atlas světa, pravítko, internet, sada Domina (viz postup – bod č. 4), papír, tužka, slovník (ČESKO-ANGLICKÝ), kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 132)
Klíčová slova: historie, fyzika, technologie, slavné dny, atlantik, přelet atlantiku, lindbergh

Cíl výuky:

Žáci:

 • orientují se na mapě světa, pracují s měřítkem mapy;
 • vyhledávají letecká spojení na internetu;
 • upevňují si základní znalosti o osobnosti Charlese Lindbergha.

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel žákům rozdá slepou mapu (metodiku s obrázky naleznete na původním webu Slavné dny). Úkolem žáků je do slepé mapy zanést:
  • hlavní město Francie,
  • nejlidnatější město Spojených států amerických, které se skládá z pěti městských částí, například Brooklyn či Manhattan. Poté mají žáci za úkol v atlase světa vyhledat mapu, která obě města znázorňuje (například Lidnatost a sídla), a spočítat pomocí pravítka a měřítka mapy vzdálenost mezi těmito městy. Údaj si poznamenají na papír. Poté se žáci pokusí odhadnout, jak dlouho trvá let spojující tyto dvě města a kolik asi stojí jednosměrná letenka. Své odhady opět zapíší na papír.
 2. Učitel dá pokyn žákům vyhledat délku a cenu letu na internetu. Žáci mají zjištění porovnat se svými odhady.
 3. Učitel žákům pustí video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“. Žáci nejprve porovnají naměřenou vzdálenost mezi městy a délku letu Charlese Lindbergha. Srovnají také délku letu. Společnou kontrolou potvrdí či opraví svá tvrzení.
 4. Nyní žáci pokračují v práci skupinové. Vytvoří pracovní skupiny o 3–4 žácích. Jejich úkolem je vytvořit správnou řadu – domino (součástí metodiky pro učitele, ke stažení zde), které tvoří data, osobnosti, události, případně fotografie. Ke splnění tohoto úkolu žáci využívají text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.
 5. Učitel promítne žákům fotografii výstřižku z novin The New York Times či rozdá kopii novinového výstřižku (součástí metodiky pro učitele, ke stažení zde).  Žáci mají za úkol přeložit nadpis článku. A zkusí napsat krátkou reportáž o této události (možnost v anglickém jazyce), využívají tak znalosti získané z předchozích aktivit.
 6. Žáci se seznámí v publikaci „Slavné dny 50+2 historických událostí“ s tragédií Charlese Lindbergha, tzv. „Zločinem století“. Zde je možné rozvést diskusi o trestu smrti.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou diskuze, která probíhá po přečtení jednotlivých fiktivních reportáží. Je nutné vyzdvihnout tuto událost jako tzv. propojování kontinentů, globalizaci.

Doporučení:

Bližší seznámení s případem Charlese Lindbergha naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy začal nejslavnější přelet Atlantiku z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/585757/den-kdy-zacal-nejslavnejsi-prelet-atlantiku-20-kveten včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 05. 2015
Zobrazeno: 3933krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŘETINOVÁ, Jana. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začal nejslavnější přelet Atlantiku. Metodický portál: Články [online]. 13. 05. 2015, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/19993/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-ZACAL-NEJSLAVNEJSI-PRELET-ATLANTIKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.