Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den nejhorší letecké katastrofy...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den nejhorší letecké katastrofy v dějinách

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Žáci prostřednictvím aktivity pronikají do fenoménu terorismu, jakožto prostředku jednotlivých skupin na sebe upozornit. Klasifikují si definici, zmapují tento fenomén v průběhu 2. pol. 20 stol., jeho příčiny a následky. Posléze dokáží vést argumentačně plnohodnotnou debatu o možném řešení tohoto globálního problému.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálněpatologického chování na jedince a společnost
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: papír a tužka, materiál, Internet (ten ovšem není nezbytnou podmínkou), kniha Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 76)
Klíčová slova: válka, terorismus, slavné dny, partyzánská válka

Cíle:

Žáci:

 • na příkladech doloží znalosti jednotlivých teroristických útoků a skupin
 • objasní si rozdíl mezi partyzánskou válkou, válkou a terorismem
 • vysvětlí příčiny daného fenoménu
 • popíší následky
 • formulují řešení

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel pomocí metody brainstormingu sestavuje na tabuli definici pojmu terorismus (poznámky pro učitele, zdroje – odkaz 2).
 2. Následně žáci uvádějí příklady teroristických akcí a skupin (poznámky pro učitele).
 3. Poté, co si žáci společně s učitelem klasifikují pojem terorismus, jsou rozděleni do skupin po 2–4. Jejich úkolem je sepsat možné příčiny terorismu. Učitel by měl mít připraveny návodné otázky, např. Jaká potřeba může být tak silná, že jsem ochotni ublížit nevinnému?
 4. Po sepsání píše učitel jednotlivé poznatky žáků na tabuli a společně o nich diskutují. Na závěr si ještě shrnou možné následky terorism (větší zásah státu do života občanů jako prevence hrozby apod.). 
 5. Učitel žákům promítne video nebo přečte text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“, diskutuje s žáky nad možností neočekávaných následků.
 6. Diskuze na téma Jak předcházet terorismu v globálním prostředí.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou průběžné diskuze nad jednotlivými body v rámci aktivity. Žáci si objasňují kauzalitu probíraných společenských fenoménů. Proto, aby dokázali o jednotlivých jevech mluvit, je potřeba jim očistit pojmy pomocí věcnějších definic.

V rámci závěrečné diskuze by žáci měli být schopni pojmy plně využívat a formulovat na základě nich možná řešení daného problému.

Poznámka a zdroje:

(viz metodika pro učitele k tisku)


Kapitolu Den nejhorší letecké katastrofy v dějinách z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/802514/den-nejhorsi-letecke-katastrofy-v-dejinach-27-brezen včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf528 kBMetodika pro učitele SŠ
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 04. 2015
Zobrazeno: 3207krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro SŠ: Den nejhorší letecké katastrofy v dějinách. Metodický portál: Články [online]. 14. 04. 2015, [cit. 2020-09-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19875/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-NEJHORSI-LETECKE-KATASTROFY-V-DEJINACH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.