Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den krachu na newyorské...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den krachu na newyorské burze

Ikona inspirace
Autor: Josef Märc
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s příčinami, průběhem a „kolotočem“ velké hospodářské krize (The Great Depression) především v souvislosti se situací ve Spojených státech. Lekce se zaměřuje na popis a objasňování různých projevů a dopadů krize v globálním kontextu. Aktivita pracuje se žákovskými prekoncepcemi a předjímáním, předpokládá, že učiteli umožní nejen dát prostor žákovskému „objevování“ tématu, ale také, že mu umožní sledovat různé způsoby žákovských učení. Dále pracuje s interpretací fotografie a filmového dokumentu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 262)
Klíčová slova: finanční krize, ekonomie, slavné dny, burza, hospodářská krize

Cíl výuky:

Žáci:

  • jsou schopni interpretovat svědectví filmu a fotografie,
  • reflektují různé způsoby svého získávání znalostí a dovedností,
  • jsou schopni popsat a objasnit příčiny a průběh hospodářské krize,
  • jsou schopni vysvětlit možné důsledky této situace pro světový vývoj,
  • uvědomují si výpovědní hodnotu autentických materiálů.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Práce s pracovním listem. Učitel zadá vypracování následujících úkolů: I.a–I.c. Za vhodné považujeme zadat je naráz a nechat na vypracování každého z nich cca 2 minuty. To umožní žákům dát události krize nejen do širšího kontextu, ale vnést do problematiky i své osobní zkušenosti a postřehy s ekonomickými i dalšími krizemi. Pokud je potřeba ještě více propojit témata, je možné diskusi, která bude následovat, zakončit žákovskými definicemi krize.

2) Sledování filmu s přestávkami a s předjímáním – lze rozdat nakopírovaný list z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“. Učitel pouští vždy jen určitou sekvenci (viz tabulka) a žáci pracují se zadáním k dané části.

Za důležité považujeme odhadování toho, co bude následovat, tedy úkoly typu: Co vás napadá při titulku? Jaké bude pokračování? Je vhodné, když probíhají různá zveřejňování daného odhadu – párové (žáci se navzájem seznamují se svými odhady ve dvojici), skupinové (žáci se navzájem seznamují se svými odhady ve skupině), celotřídní (vybraný žák, vybraní žáci sdělují nahlas svůj předpoklad s krátkou reflexí ostatních). Vždy bychom měli dbát na to, aby si k danému úkolu žák zapsal klíčová slova, poznámku.

Při předjímání můžeme pracovat i s titulkem pro následující část. Dalším klíčovým bodem je reflexe otázky: Co vás zaujalo? Je určitě důležitější než příliš podrobné komentování údajů, které vybral učitel. Ty mohou být využity především ke komparaci se žákovským výběrem. Za důležité považujeme, aby celá aktivita proběhla v rychlém tempu – nedoporučujeme pracovat se všemi úkoly, ale vždy k veřejné diskusi vybrat některý.

Je možné tuto činnosti i individualizovat například tímto způsobem: Ve dvojici proberte, co vás zaujalo (2 minuty). Vybraný žák pak pro celou třídu zveřejňuje, co zaujalo jeho partnera.

Harmonogram činnosti s filmovou sekvencí:

  • předjímání i s komentářem: cca 4 minuty
  • filmová sekvence: cca 1 minuta
  • rozbor ukázky: cca 4 minuty

Část I. Velký odborník a jeho největší omyl: 0.15–1.45 min. (Tohle byl však jeho největší omyl.)

Část II. Černý čtvrtek, (pátek), pondělí a úterý: 1.45–2.30 min. (Dolarů, které navíc byly jen půjčené.)

Část III. Řetězce příčin a následků. Sběrači hrášků: 2.30–3.20 min. (Říkalo se jim sběrači hrášků.)

Část IV. Zdržíte se déle nebo chcete pokoj v nejvyšším patře?: 3.20–4.25 min.

3) Žáci vypracovávají zadání IV. z pracovního listu, za vhodné považujeme napsat x (3–10) klíčových slov. Pokud je dost času, považujeme za vhodné, aby žáci psali svá klíčová slova ke každému ze tří bodů zadání IV. Pak je vhodnější stanovit nižší počet klíčových slov, například pět. Tato vypracování je vhodné zveřejnit na třídní nástěnce. Žáci by je neměli na konci hodiny hlasitě komentovat, jen si je v klidu prohlédnout. Komentář považujeme za vhodný start do následující hodiny.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná reflexe pak vypracováním úkolu 3 v postupu (IV. z pracovního listu). Reflexe je vhodným vstupem do další vyučovací jednotky, v optimálním případě s tématem důsledky a řešení hospodářské krize na modelových případech dějin Německa a USA.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

Přílohy: Text a fotografie kočující dívky dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson#mediaviewer/File:Florence_Owens_Th ompson_montage_by_Dorothea_Lange.jpg

Doporučení:

Přehled o největších ztrátách a ziscích v historii newyorské burzy naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den krachu na newyorské burze z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/622094/den-krachu-na-newyorske-burze-24-rijen včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf339 kBPracovní list pro ZŠ
Odstranitpdf548 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 11. 2015
Zobrazeno: 4111krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MÄRC, Josef. Slavné dny pro ZŠ: Den krachu na newyorské burze. Metodický portál: Články [online]. 09. 11. 2015, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20417/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KRACHU-NA-NEWYORSKE-BURZE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.