Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Základní vzdělávání
16. 5. 2022 0x 217x
Podpora vzdělávání (nejen) v Kraji Vysočina
Článek informuje o realizaci projektu „Podpora vzdělávání v malých obcích a městech Kraje Vysočina“ financovaného z prostředků OP VVV.
Základní vzdělávání
9. 11. 2015 0x 5972x
Slavné dny pro ZŠ: Den krachu na newyorské burze
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s příčinami, průběhem a „kolotočem“ velké hospodářské krize (The Great Depression) především v souvislosti se situací ve Spojených státech. Lekce se…
Gymnaziální vzdělávání
17. 6. 2014 0x 8785x
Trh a ekonomické aspekty moci
Stať se zabývá ekonomickými aspekty moci. Je v ní konstatováno, že moc není bezprostředně předmětem zkoumání ekonomické teorie, a to i přes to, že i ekonom je konfrontován s projevy moci. Právě tam,…
Gymnaziální vzdělávání
11. 12. 2013 1x 16350x
Ekonomické myšlení a hospodářská politika
Studie vymezuje specifické rysy ekonomických teorií a hospodářské politiky. Charakterizuje možnosti a meze dialogu v ekonomii, a to jak na úrovni obecné ekonomické teorie, tak v rovině hospodářské…
Gymnaziální vzdělávání
17. 4. 2013 0x 11322x
Čas a ekonomické rozhodování
Stať ukazuje na úlohu času při ekonomickém rozhodování v rámci tržní ekonomiky, na vybrané problémy, které vnáší čas do tohoto rozhodování a vymezuje možnosti a meze jejich řešení.
Gymnaziální vzdělávání
4. 9. 2012 0x 6005x
Smysl ekonomické aktivity a ekonomického vzdělávání
Stať ukazuje na smysl ekonomické aktivity lidí zaměřené na tvorbu bohatství v tržní ekonomice a na úskalí vyplývající z toho, že trh, který funguje na základě soukromého vlastnictví výrobních zdrojů,…
Gymnaziální vzdělávání
16. 11. 2011 1x 9167x
Google Earth (nejen) ve výuce zeměpisu a dějepisu
Google Earth není jen lepším glóbusem, který umožní propojit ICT a zeměpis, ale nabízí toho mnohem více – od možnosti procházek antickým Římem až po sledování aktuálních klimatických jevů. Může tak…
Gymnaziální vzdělávání
31. 5. 2011 0x 6475x
Možnosti a meze dialogu v ekonomii a výchova k ekonomickému myšlení
Při výchově k ekonomickému myšlení a rozhodování se setkáváme s celou řadou protichůdných stanovisek a postojů k řešení jednotlivých ekonomických problémů. Vzniká otázka, jak se v široké škále…
Gymnaziální vzdělávání
14. 4. 2010 0x 11250x
Etické aspekty finančního vzdělávání
Článek ukazuje na některá možná úskalí výchovy k ekonomickému myšlení. Vyzdvihuje interdisciplinární přístup k finančnímu vzdělávání. Klade důraz na zohlednění etických kritérií hodnocení při výchově…
Gymnaziální vzdělávání
15. 10. 2009 2x 7821x
Vztah finanční a ekonomické gramotnosti
Článek se snaží propojit problematiku finanční a ekonomické gramotnosti ve výuce na středních školách. Autor dochází k závěru, že zásadním předpokladem k získání finanční gramotnosti je znalost…
Gymnaziální vzdělávání
17. 3. 2008 0x 17822x
Etická a ekonomická kritéria rozhodování
Článek se zabývá klíčovými problémy ekonomického myšlení a rozhodování. Základní ekonomické kritérium rozhodování (ziskové) je konfrontováno se zásadami rozhodování vycházejícími z ostatních…
Zobrazeno 11 z 11 položek