Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Hitler spáchal...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Hitler spáchal sebevraždu

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Existují teorie, že revolver, který Hitlerovi prostřelil hlavu, nedržel v ruce samotný diktátor. Podle těchto teorií byla rána vedena až posmrtně (někým z jeho nejbližších spolupracovníků), aby vůdce zemřel „důstojnějším“, více vojenským způsobem. Zároveň existovala celá řada teorií o tom, že Hitler ve skutečnosti uprchl, například do Argentiny. Tyto „útěkové“ teorie jsou na rozdíl od otazníku kolem výstřelu do hlavy poměrně spolehlivě vyvráceny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list 1 a 2, text k videu z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 112), přístup k Internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart
Klíčová slova: historie, II. světová válka, Hitler, druhá světová válka, slavné dny

Cíle:

Žáci:

 • čtou s porozuměním
 • zamyslí se nad situacemi, v nichž se mohou stát aktivními aktéry války i děti či velmi mladí lidé
 • umí podat základní informaci o problematice zneužívání dětí ve válečných konfliktech.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

 1. Pustíme film a rozdáme text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.
 2. Vyzveme žáky, aby v textu vyhledali slova nebo spojení, jimž nerozumí, a pokud je to v našich silách, nejasnosti vysvětlíme.
 3. Do skupin rozdáme pracovní list č. 1 a necháme žákům cca 20 minut na přípravu. Jejich úkolem je najít na Internetu základní fakta o Hitlerjugend a zformulovat je do maximálně pěti stručných bodů.
 4. Jednotlivé skupiny představí svou práci ostatním, body píší na tabuli. Body, které se významově překrývají, zapíšeme pouze jednou.
 5. Na závěr hodiny zadáme domácí práci – pracovní list 2 s úkoly vztahujícími se k UNICEF a fenoménu tzv. dětských vojáků.
 6. V následující hodině odpovědi společně shrneme a zadáme závěrečnou práci, úvahu na téma „Dovedete si představit situaci, v níž byste sami šli ochotně bojovat, přestože vám ještě nebylo osmnáct?“
 7. Práce se souhlasem autorů přečteme v hodině, případně vyvěsíme na nástěnce nebo zveřejníme na třídním FB.

Doporučení:

Jak zemřeli ostatní nacističtí vůdci naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy Hitler spáchal sebevraždu z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/679372/den-kdy-hitler-spachal-sebevrazdu-30-duben včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 04. 2015
Zobrazeno: 3750krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Hitler spáchal sebevraždu. Metodický portál: Články [online]. 27. 04. 2015, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19935/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-HITLER-SPACHAL-SEBEVRAZDU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.