Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Velká láska z Kateřinic, aneb příběh z minulosti naší obce v komiksu
Odborný článek

Velká láska z Kateřinic, aneb příběh z minulosti naší obce v komiksu

4. 1. 2024 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.
Spoluautor
Martin Müller

Anotace

Místně zakotvené učení je metodou, která klade důraz na propojení vzdělávání s konkrétní lokalitou a využití mezipředmětových vztahů. Žákům tak poskytuje smysluplný kontext a může zvýšit jejich zájem o historii naší země. Aktivita je zaměřena na zkoumání konkrétní historické události, vyhledávání informací z doporučených zdrojů, nebo jejich zjišťování od pamětníků. Pro tvorbu komiksu potřebují vyhledané informace posoudit a vybrat ty, které jsou pro popis dané události podstatné. Jejich zpracování ve skupině s využitím digitálních technologií umožní zapojení všech žáků.

Úvod

Věková skupina: 4.–5. ročník ZŠ

Časová dotace: 135 minut na realizaci (45 minut vyhledávání informací, 45 minut tvorba komiksu, 45 minut představení práce ostatním a reflexe)

Pomůcky: tablety nebo PC (množství dle počtu skupin žáků), internetové připojení, sdílené prostředí pro uložení prací žáků, aplikace pro tvorbu komiksu (např. StoryboardThat, Canva), časová osa, doporučené zdroje pro vyhledávání informací: publikace o obci, kronika (nebo kopie událostí od roku 1990), výstřižky z dobového tisku, odkazy na online zdroje, projektor pro promítnutí (prezentaci) ostatním

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

  • Oborové: výběr podstatných informací, zpracování příběhu do podoby komiksu
  • Digitální: vyhledávání v doporučených zdrojích, ovládání vybrané aplikace, ukládání do sdíleného prostředí

Metodická poznámka: Aktivita je navržená pro práci ve 3členné skupině, ve které má při zpracování komiksu každý žák svoji roli (tvorba pozadí, výběr postav, psaní textů). Při vyhledávání informací, přípravě scénáře a prezentování ostatním žáci ve skupině spolupracují a vzájemně se podporují. Je nutné mít připravený dostatek vhodných zdrojů, ve kterých budou žáci vyhledávat informace, buď v tištěné podobě, nebo online (odkazy formou QR kódů, které si žáci jednoduše načtou do svých digitálních zařízení). V případě, že budou žáci zjišťovat informace od pamětníka, je potřeba počítat s časem navíc. Pro prezentování promítněte práce žáků ze sdíleného úložiště, pokud budou žáci komiks tisknout, je potřeba mít k dispozici tiskárnu.

Cíl

Zmapovat historickou událost z blízkého okolí s využitím orální historie a dalších zdrojů. Vytvořit vlastní digitální obrazový a textový obsah prostřednictvím doporučené aplikace. 

Popis vzdělávací aktivity:

Evokace – společný brainstorming na téma „Jak vypadá poutavý komiks“. Žáci si zapisují nápady ve skupině, společně pak vytvoří myšlenkovou mapu, kterou použijí jako osnovu pro tvorbu komiksu.

Práce s časovou osou – vyznačte na časové ose období od roku 1990. O jak dlouhé období se jedná?

Uvědomění

Prozkoumejte v doporučených zdrojích, co se stalo ve vaší obci nebo škole od roku 1990 do současnosti. Jednu událost si vyberte. Navrhněte, kde nebo od koho můžete o vybrané události zjistit podrobnost. Pokud budete zjišťovat informace od pamětníka, připravte si otázky, které mu položíte.

Ze zjištěných informací vyberte ty, které jsou nejdůležitější pro pochopení dané události. Vytvořte si dějový scénář pro tvorbu komiksu.

Vytvořte komiks ve zvolené (učitelem doporučené) aplikaci. Vytvořený komiks uložte do sdílené složky. Můžete ho také vytisknout.

Představte svůj komiks ostatním. Řekněte, proč jste si vybrali danou událost, co vás na příběhu zaujalo a jak jste se na práci podíleli.

Reflexe

Vyhodnoťte ve skupinách, co se vám podařilo, s čím jste spokojeni, případně co byste příště mohli udělat jinak.

Přínos využití digitálních technologií:

Žák při vyhledávání informací a tvorbě komiksu využívá svěřená zařízení a doporučenou aplikaci. Vytváří nový digitální obsah (obrázky a text), který za pomoci digitální technologie (sdílené složky) sdílí s učitelem a se spolužáky. Využití aplikace pro tvorbu komiksu umožňuje zapojení i těm žákům, pro které by kreslení (výtvarné ztvárnění) postav a prostředí události, mohlo být s ohledem na jejich dovednosti v této oblasti limitující.

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Námět byl ověřován v 5. ročníku ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín, která má 55 žáků prvního stupně. Vzhledem k celkovému počtu osmi žáků ve třídě jsme chtěli pracovat ve dvou čtyřčlenných skupinách. V době realizace však vinou vysoké nemocnosti zůstala ve třídě po většinu času pouze polovina žáků, tudíž jsme pracovali v jedné skupině.

V úvodní hodině jsme formou brainstormingu definovali komiks. Docela mě překvapilo, že mezi mými žáky se nejedná o nijak populární formu četby. Přestože každý nějaký komiks znal, uváděli, že je čtou spíše nahodile.

Následně jsme hledali vhodný příběh, který bychom zpracovali. Jelikož jsme malá vesnička, známých příběhů není k dispozici mnoho. Původně jsme zvažovali příběh nikdy nedořešené vraždy z období první republiky, který je navíc spojen s budovou naší školy. Příběh však žáci už začali připravovat jako scénář ke krátkému filmu, a proto jsme tento nápad opustili. Náhradu jsme našli poměrně rychle – jeden ze žáků připomněl další zajímavý příběh, který se dočkal už i hudebního zpracování. Díky klipu skupiny Vesna jsme objevili příběh jednoho z našich obyvatel, který bojoval za první světové války na východní frontě. Vyhledali jsme si tedy dostupné informace na internetu, pustili jsme si zmiňovaný klip (autorka je prapravnučkou hrdiny příběhu) a já jsem žákům dodal informace, které jsem získal od pamětníků již dříve a měl jsem je uloženy.

V následují hodině při společné diskusi žáci vybírali zásadní momenty příběhu, které ztvární formou obrázků. K těm následně vymysleli průvodní text a promluvy postav (bubliny), případně citoslovce. Žáci se rozhodli použít i části textu písně Vesna (dokonce napsali autorce mail, ve kterém ji informovali o svém záměru, bohužel nedostali odpověď). Netroufali si na kreslení postav, proto vymysleli kombinovanou techniku. Postavy „zahráli“ žáci, nafotili se tablety na bílém pozadí a fotky následně upravili v on-line editoru, kde odebrali pozadí.

V další hodině vytvořili na počítači v běžném programu MALOVÁNÍ pozadí. Každý žák vytvořil několik variant a společně pak vybírali tu nejvhodnější. Kompletaci jednotlivých oken příběhu provedli v programu POWERPOINT.

Samotnou prezentaci jsme pojali trochu odlišně od původního zadání. Jelikož jsme pracovali v jedné skupině, odprezentovali páťáci svou práci ve třídě svých spolužáků ze čtvrtého ročníku. V tištěné podobě komiks vyjde i v rámci vánočního čísla obecního zpravodaje.

Aktivita se u žáků setkala s velkým ohlasem. Myslím, že by si zasloužila i větší časovou dotaci. My jsme ji prodloužili o jednu hodinu, ale žáci na svých úkolech pracovali dobrovolně i doma. Využili toho, že používáme on-line prostředí Office 365.

Literatura a použité zdroje

[1] – Digitální kompetence v uzlových bodech vzdělávání. 2023. [cit. 2023-12-16]. Dostupný z WWW: [https://revize.edu.cz/digikompetence-uzlove-body].
[2] – Nebojme se digitálních kompetencí na 1. stupni ZŠ aneb „jak na to“. [cit. 2024-1-4]. Dostupný z WWW: [https://revize.edu.cz/ke-stazeni].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
589.84 kB
PDF
Práce žáků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Zkoumání historie s využitím digitálních technologií.
Ostatní články seriálu: