Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak se změní Evropa v 19. století?
Odborný článek

Jak se změní Evropa v 19. století?

Anotace

V aktivitě žáci pracují s online historickou mapou a samostatně hledají územní změny, které měly zásadní vliv na vývoj Evropy v 19. století i později. Aktivitu tak lze použít jako evokaci k vývoji Evropy po francouzské revoluci nebo naopak jako reflexi, zadání je zároveň dostatečně variabilní, aby jej bylo možné adaptovat na konkrétní úseky historie, např. územní důsledky Vídeňského kongresu nebo sjednocení Německa.

Celá hodina je struktorována podle třífázového modelu E-U-R, konkrétní postup v hodině je obsažen v přiloženém badatelském listu.

Evokace (10 minut): Vyučující žákům předá badatelské listy, pracovat mohou samostatně i ve skupinách. Následně promítne satirické mapy Evropy z 19. st., úkolem žáků je najít na mapách cokoliv, co by podle nich mohlo vést k územním změnám. Mapy jsou z let 1871 (reakce na prusko-francouzskou válku) a 1877 (reakce na rusko-tureckou válku) a satiricky s pomocí symbolů a karikování zobrazují napjaté vztahy mezi státy. Není úkolem žákům tyto primární prameny kompletně analyzovat – na to by potřebovali několik hodin a další zdroje –, ale odhalit např. vztah Ruska k jeho sousedům (na jedné mapě je Rusko jako zabiják svazující okovy Poláky, na druhé jako chobotnice trhající chapadlem Osmanskou říši; na první mapě Prusko dělem míří na Francii, v Itálii na obou mapách negativně odkazují na pozůstatky Papežského státu atd., tj. náznaků konfliktů vedoucích k územním změnám je tam dost, není však úkolem žáků je přesně popsat). Výsledkem by mělo být, že Evropa v 19. st. byla v napětí a nešlo o klidné období. Využít lze také pouze jednu mapu nebo vytvořit výřezy detailů.

Uvědomění si významu nových informací (20 minut): následně je žákům promítnut přehled chronologicky rozházených klíčových událostí 19. st., které mají žáci zařadit do tabulky tvořící jakousi jednoduchou časovou osu. Podstatná je poté aktivita s online atlasem, informace z něj získávají porovnáním mapy před vybranou událostí a po ní. Žáci zaznamenávají příklady změn, které nastaly. Tabulku mají částečně předvyplněnou pro jednodušší orientaci. Při práci s atlasem je potřeba myslet na to, že pracují s kategorií celého roku, pokud tedy např. nějaká událost nastala v průběhu ledna 1871, v atlasu se projeví až do roku 1872.

Autor díla: Pavel Žalský, zdroj: přiložená prezentace

 

Autor díla: Pavel Žalský, Evropa 1870, zdroj: http://geacron.com/home-en/
Autor díla: Pavel Žalský, Evropa 1872 (tedy v atlasu rok po sjednocení Německa), zdroj: http://geacron.com/home-en/

Reflexe (15 minut):  závěrečném zadání žáci vybírají dvě konkrétní územní změny, které podle nich budou mít vliv na další vývoj Evropy a své odpovědi zdůvodňují. Závěrečná otázka umožňuje žákům nejen zachytit zásadní změny v 19. st., ale také částečně pochopit, že některé události mají svůj dopad i o několik desítek let později – např. vznik Německa v 19. st. výrazně ovlivní dějiny 20. st.

Během aktivity mohou mít žáci problém se zorientovat v mapě na níž jsou názvy států anglicky a někdy i zcela odlišné od toho, co znají. Můžete si pomoci současnou politickou mapou (obvykle v každé třídě visí na stěně) pro snadnější orientaci. S obsluhou aplikace samotné žáci problém obykle nemají. 

Metodické poznámky 

Mapy použité v úvodní fázi hodiny lze také žákům zprostředkovat s pomocí odkazů na nichž s nimi mohou pracovat v plném rozlišení, zdroj https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa_geografico-politica_mappa_satirica_1871_circa.jpg a https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:19th-century_satirical_maps#/media/File:Satirical_map_of_Europe,_1877.jpg 

Správné pořadí a kontext, který mají odhadnout z dalšího zdroje při práci s prezentací jsou:

napoleonské války (1803-1815) změnily politickou mapu Evropy a způsobily zánik některých starých států, jako bylo Svatá říše římská, a vznik nových, jako bylo Rýnské společenství nebo Konfederace Rýna.

Vídeňský kongres (1814-1815) se snažil obnovit rovnováhu sil v Evropě po napoleonských válkách a vytvořil nové státní útvary, jako bylo Německé společenství nebo Nizozemské království.

Revoluce roku 1848 proběhla v mnoha evropských zemích a vyvolala národní a liberální hnutí, která usilovala o sjednocení nebo nezávislost některých národů, jako byli Italové, Němci, Maďaři nebo Poláci.

Italské sjednocení (1861) byl proces, který vedl k vytvoření Italského království z různých italských států, které byly pod vlivem Rakouska, Francie nebo Papežského státu.

Německé sjednocení (1871) byl proces, který vedl k vytvoření Německého císařství z různých německých států, které byly pod vlivem Pruska nebo Rakouska.

Berlínský kongres (1878) se snažil vyřešit otázku Balkánu po rusko-turecké válce (1877-1878) a přerozdělil území Osmanské říše mezi evropské mocnosti, jako bylo Rusko, Rakousko-Uhersko, Velká Británie nebo Francie.

Online atlas http://geacron.com/home-en/ zobrazuje proměnu mapy podle jednotlivých roků, má také možnost zobrazení konkrétních hesel k jednotlivým státům. Použít lze také https://atlas.ostellus.com/, ten však pracuje s konkrétními daty a uživatelsky mi přijde méně pohodlný, na druhou stranu obsahuje časovou osu a někomu se s ním může pracovat lépe.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pptx
371.09 kB
Prezentace
Jak se změní Evropa v 19. st. (prezentace)
docx
27.34 kB
Dokument
Jak se změní Evropa v 19. st. (badatelský list)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavel Žalský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.